นายนรินทร์ กัลยาณมิตร

วันนี้ (17 กันยายน 2562 ) ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้จัดสัมมนาวิชาการในวระครบรอบ 15 ปี ของการจัดตั้ง“ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์” โดยนายนรินทร์ กัลยาณมิตร ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)และประธานกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บทบาทของศูนย์อสังหาริมทรัพย์ในช่วงหลังวิกฤติต้มยำกุ้งและทิศทางในอนาคต” ว่า ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯก่อตั้งขึ้นภายหลังจากวิกฤติเศรษฐกิจฟองสบู่ปี 2540 โดยมีวัตถุประสงค์เป็นหน่วยงานพยากรณ์วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเตือนภัยวิกฤติเศรษฐกิจจากภาคอสังหาริมทรัพย์ แต่ปัจจุบันบทบาทดังกล่าวยังมีข้อจำกัดทางด้านงบประมาณในการบริหารองค์กร และการหารายได้ ซึ่งสถานะของศูนย์ข้อมูลอสังหาฯในขณะนี้มีเจ้าหน้าที่ 40 คน มีงบประมาณ 80 ล้านบาทที่ได้จากธอส.(จากปัจจุบันที่เป็นหน่วยงานแยกแต่ใช้งบประมาณของธอส.) ด้วยข้อจำกัดดังกล่าวถือเป็นเรื่องท้าทายที่จะดำเนินการให้สมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์การก่อตั้ง

“จาก 15 ปีที่ทำกันอยู่โดยส่วนตัวมองว่า ศูนย์ข้อมูลฯแค่รวบรวมขอมูลในระดับข้อมูลพื้นฐาน โดยยังไม่สามารถบ่งชี้เตือนภัย( warning) อนาคตได้”นายนรินทร์ กล่าวพร้อมระบุว่า ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีการทบทวนบทบาทของศูนย์ข้อมูลอสังหาฯใหม่ที่จะต้องมีการศึกษาพัฒนาข้อมูลให้เชื่อมต่อกับหน่วยงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ และสามารถที่จะเตือนภัย บอกคนในวงการได้ว่าขณะนี้ควรเร่งหรือผ่อนคลายในการลงทุน

พร้อมกันนี้ นายนรินทร์ ยังกล่าวยกตัวอย่างล่าสุดว่า ในการสำรวจล่าสุดที่ระบุถึงการใช้ไฟฟ้ามีการงดใช้ไฟ 10-20% พอข่าวออกมาเช่นนี้ ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯนั้นจะต้องสะท้อนภาพให้เห็นได้ว่า ตัวเลขการงดใช้ไฟฟ้านั้นเป็นการโอเวอร์ซัพพลาย (ล้นตลาด)ของที่อยู่อาศัยหรือไม่ หรือที่ไม่เปิดไฟฟ้าเป็นเพราะซื้อแล้วไม่ได้อยู่อาศัย หรือว่าที่เห็นว่างหรือไฟไม่เปิดนั้นเป็นเพราะขายไม่ออก เหล่านี้ถ้าศูนย์ข้อมูลอสังหาฯทำได้ก็จะเป็นประโยชน์ได้ค่อนข้างมาก

ทั้งนี้ เพื่อเสริมศักยภาพของศูนย์ข้อมูลอสังหาฯเข้าไปสู่ขีดความสามารถในการพยากรณ์ให้ได้เต็มรูปแบบ การนำศูนย์ข้อมูลอสังหาฯเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของธอส.เป็นทางเลือกที่จะช่วยขยายศักยภาพของศูนย์มูลให้สูงขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาบอร์ดธอส.ก็มีการพุดคุยกัน“จะทำอย่างไรให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณ กำลังคน ธอส.มี 200 สาขาเป็นตัวเสริมในการทำงานของศูนย์” แต่อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวจะต้องมีการหารือกันอีกครั้งกับคณะกรรมการศูนย์มูลอสังหาฯและกำหนดกรอบหรือสรุปภายในสิ้นปีนี้ จากนั้นถึงจะนำเสนอต่อระดับกระทรวงเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นลำดับต่อไป

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*