นับถอยหลังเหลือเพียง 10 วันก็จะถึงงาน NPA Grand Sale & Home Loan 2019 มหกรรมบ้านมือสองและสินเชื่อแห่งปี”สำหรับคนที่กำลังหาซื้อบ้าน-คอนโดมือสอง จัดโดยสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัยจัดงานใหญ่นำบ้านมือสองของธนาคาร โดยงานกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 ที่ ฮอลล์ 6 อิมแพค เมืองทองธานี

นายกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล

นายกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล ประธานสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย เปิดเผยว่า การจัดงานครั้งนี้มีทรัพย์สินรอการขาย หรือ NPA (Non-Performing Asset)กว่า 20,000 รายการ และตั้งเป้ายอดขายภายในงานประมาณ 3,000 ล้านบาท มีโปรโมชั่นในงาน ทรัพย์ดี ทําเลเด่น ราคาพิเศษ อาทิ คอนโดฯพร้อมอยู่ราคา 260,000 บาท คอนโดฯใกล้ รถไฟฟาราคาล้านต้นๆ ของแจก ของแถม บัตร สมนาคุณสูงสุด 50,000 บาท ฟรีค่าโอน ดอกเบี้ย 0% เป็นต้น

ทั้งนี้ ทางสมาคมฯได้ประมาณการบ้านมือสองในปี 2562 คาดว่าบ้านมือสองในกรุงเทพฯและปริมณฑล ที่จะโอนกรรมสิทธิ์ในปี 2562  มีจํานวนประมาณ 65,000 หน่วย (มีสัดส่วนประมาณ 40% ของที่อยู่อาศัยที่คาดว่าจะโอนกรรมสิทธิ์ในปี 2562) รวมมูลค่า 143,000 ล้านบาท (ประมาณ 30% ของมูลค่าที่อยู่อาศัยที่ คาดว่าจะโอนกรรมสิทธิ์ในปี 2562)

อย่างไรก็ตาม ในจำนวนทรัพย์สินรอการขายทั้งหมดที่มีอยู่ในตลาดโดยรวมนั้นแบ่งเป็น 1).ทรัพย์สินรอการขายของธนาคารพาณิชย์ ณ สินปี 2561 มูลค่า 93,065 ล้านบาท ขณะที่ในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 มีมูลค่ารวม 92,528 ล้านบาท(เป็นยอดคงค้างที่ยกมาณ สิ้นปี 2561 และทรัพย์ NPAใหม่ในปีนี้) และ2).เป็น ทรัพย์สินรอการขายที่อยู่ในบริษัทบริหารสินทรัพย์มูลค่า 40,227 ล้านบาท

พร้อมกันนี้นายกิตติ ยังกล่าวว่าปัจจัยที่เอื้อต่อการซื้อและลงทุนบ้านมือสอนั้นมี ดังนี้ คือ

  • บ้านมือสองมีราคาที่ต่ำกว่าบ้านใหม่ 30-50% โดยปัจจุบันบ้านใหม่มีราคาที่ แพงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนทําให้กําลังซื้อของผู้บริโภคตามไม่ทัน บ้านมือ สองจึงเป็นทางเลือกในการซื้อเพื่ออยู่อาศัย และการซื้อเพื่อลงทุนในราคาที ถูกกว่า
  • บ้านมือสองอยู่ในทําเลที่หาซื้อบ้านใหม่ได้ยาก และการมีโครงข่ายรถไฟฟาที่เพิ่มมากขึ้น ทําให้บ้านมือสองที่อยู่ตามแนวรถไฟฟามี ให้เลือกมากขึ้น
  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ลดลง ช่วยเอื้อต่อการซื้ออสังหาริมทรัพย์ รวมถึงสินทรัพย์รอการขาย ซึ่งเป็นของธนาคารย่อมจะได้เงือนไข พิเศษในการซื้อและขอสินเชื่อ
  • การปรับเงือนไข LTV (Loan to Value: LTV) ผ่อนปรนให้กับผู้กู้ร่วม จะส่งผลดีต่อตลาด อสังหาริมทรัพย์ รวมทังทรัพย์สินรอการขายของธนาคารด้วย
  • มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐบาลจะนํามาใช้ช่วยเศรษฐกิจ ฐานรากวงเงิน 3.1 แสนล้านบาท จะช่วยดึงความเชื่อมันให้กลับมาดีขึ้น
  • การซื้อทรัพย์สินรอการขายที่เป็น บ้านเดียว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ และคอนโดฯราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท ถ้าโอนภายใน 31 ธันวาคม 2562 สามารถนําเงินจากการซื้อไม่เกิน 200,000 บาท ไปหักลดหย่อนภาษีได้ กรณีซื้อบ้านสร้างใหม่ในช่วงเวลาเดียวกัน ส่วนหนึ่งไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ตามเวลาที่กําหนด นอกจากนี้ หากเป็นทรัพย์สินรอการขายราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท จะได้ลดค่าโอนกรรมสิทธิ์ และค่าจดจํานอง เหลือ 0.01% ไป จนถึงวันที 23 มิถุนายน 2563 “เรื่องนี้ผมเคยเสนอให้มีการยกเลิกหรือลดในอัตราต่ำพิเศษถาวร เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง”

  

 

 

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*