บตท. ปลื้มซื้อหนี้บ้าน MBK-G  ครบ 1 ปี NPL 0%พันธกิจซื้อสินเชื่อบ้านคุณภาพดี..เพื่อแปลงเป็นหลักทรัพย์

นางวสุกานต์  วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ ประเภทสถาบันการเงินเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง  เปิดเผยว่าภายหลังการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัยระหว่าง บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.)  และ บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด (MBK-G) ในกลุ่ม MBK ซึ่งเป็นความร่วมมือครั้งแรกในการจัดซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภาคเอกชน (Developer) และนับเป็นย่างก้าวที่สำคัญในแวดวงตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยไทยและอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย เมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา บตท. ได้ซื้อพอร์ตสินเชื่อบ้านที่มีคุณภาพดีจากบริษัท MBK-G วงเงินรวม 111.85 ล้านบาทเป็นลูกหนี้สินเชื่อบ้านที่มีประวัติการผ่อนชำระดี LTV รวมไม่เกิน 90% มีระยะเวลาการผ่อนกับ MBK-G มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน แล้วมาผ่อนต่อกับ บตท. จนถึงปัจจุบันนี้ก็ปีกว่าแล้วยังไม่พบหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan : NPL) หรือ  NPL เป็นศูนย์  จึงทำให้เชื่อได้ว่า
การปรับปรุงเกณฑ์การคัดกรองและกระบวนการตรวจสอบคุณภาพลูกหนี้แบบรายตัว  รวมถึงเกณฑ์การพิจารณาความสามารถในการผ่อนชำระของลูกหนี้  ซึ่งเป็นเกณฑ์ใหม่ที่ บตท. นำมาใช้กับ Developer มีความน่าเชื่อถือ

นางวสุกานต์  วิศาลสวัสดิ์

นอกจากนี้ บตท. ได้ขยายบริการเพื่อรองรับลูกค้าทั้งด้านผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะยาว แบบ 3, 5 หรือ 10 ปีโดยลูกค้าสามารถนำค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยไปหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีได้  รวมถึงอำนวยความสะดวกในการชำระค่างวดผ่านระบบ Digital Banking เช่น Mobile Banking  หรือ แอปพลิเคชั่นธนาคารบนมือถือ เช่น  Krungthai NEXT, K PLUS,  Bualuang mBanking และ SCB EASY รวมทั้ง โลตัส เคาน์เตอร์เซอร์วิส และบริการหักผ่านบัญชีรวมถึงเปิดช่องทางสื่อสารกับลูกค้าผ่าน Line Official Account (@smc.or.th) และ Call Center เพื่อบริการข้อมูลทุกวันเวลาทำการ

โครงการความร่วมมือระหว่าง บตท. และ MBK-G นับเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จจากการใช้เกณฑ์การพิจารณาพอร์ตสินเชื่อบ้านที่เข้มข้นกับ  Developer ที่สะท้อนจากคุณภาพสินเชื่อที่ไม่มี NPL  ตลอดระยะเวลากู้รวม 2 ปี  ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจสำหรับโมเดลนี้  และเชื่อว่าในอนาคต Developer จะมีบทบาทสำคัญในระบบสินเชื่อที่อยู่อาศัย เช่นเดียวกับในต่างประเทศ ที่มีบทบาทนอกเหนือจากเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แล้วยังสามารถให้สินเชื่อกับลูกค้าได้โดยตรง ช่วยให้ประชาชนได้เข้าถึงแหล่งสินเชื่อได้มากขึ้น และยังเป็นช่องทางการขยายรูปแบบสินเชื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะยาวของ บตท. ช่วยลดความเสี่ยงช่วงอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มขาขึ้นให้กับประชาชน  และเพิ่มโอกาสให้คนไทยเข้าถึงสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยคงที่ระยะยาว ด้วยการระดมทุนผ่านการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization) เพื่อส่งเสริมตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยประเทศไทยตามพันธกิจหลักของ บตท.

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*