“พฤกษา” ผู้นำวงการอสังหาริมทรัพย์ของไทย ร่วมกับคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจด้านอาชีวศึกษา จัดโครงการ “ครูอาชีวะ 4.0 By Pruksa”  นำครูอาชีวศึกษาฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยจัดหลักสูตรการเรียนการสอนสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และความต้องการบุคลากรของอุตสาหกรรมก่อสร้างในยุค 4.0  ถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญงานก่อสร้าง รวมถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในแบบเฉพาะพฤกษา เพื่อพัฒนาความรู้ให้ครูอาชีวะ พร้อมสร้างเสริมประสบการณ์จากการฝึกงานจริงที่ “โรงงานพฤกษา พรีคาสท์” และกระบวนการก่อสร้างบ้านด้วย PRUKSA REM ที่ไซต์ก่อสร้างโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อนำไปความรู้ไปถ่ายทอดและพัฒนาการเรียนรู้ให้กับนักเรียนจบไปเป็นช่างที่มีคุณภาพสู่สังคมต่อไป

ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณา บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานอนุกรรมการเฉพาะกิจด้านอาชีวศึกษา ในคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.)  กล่าวถึงเป้าหมายของการจัดโครงการนี้ก็เพื่อ ต้องการจะพัฒนาคุณครูอาชีวะให้มีศักยภาพ มีความสามารถในเชิงปฎิบัติและก็ในเชิงสอดคล้องกับพัฒนาประเทศและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ตามมา เมื่อพัฒนาคุณครูอาชีวะ ก็หวังจะช่วยไปพัฒนาเด็กให้มีความสามารถมีศักยภาพในเชิงปฎิบัติแล้วก็สามารถในการดำเนินงานทำตามธุรกิจใหม่ๆ ในยุค 4.0 นี้ได้

 “ถ้าครูเก่ง เด็กก็จะเก่งด้วย เพราะฉะนั้นการพัฒนาครูอาชีวะก็จะเป็นจุดสำคัญในการที่จะปรับเปลี่ยนความสามารถศักยภาพของครูให้มีศักยภาพสูงมากยิ่งขึ้น ครูสามารถนำไปปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยมากขึ้น” ดร.อนุสรณ์  กล่าว พร้อมกับขยายความอีกว่า เมื่อเด็กๆเก่งมากขึ้น ผู้ประกอบการก็จะรับเด็กเข้ามาทำงาน ซึ่งจะก็สามารถปฎิบัติงานได้ตรงกับสิ่งที่เค้าดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ และสุดท้ายประเทศชาติเราก็สามารถพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของประเทศที่จะเติบโตในวันข้างหน้าด้วย

ด้านนางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PSH กล่าวถึงความร่วมมือของโครงการในครั้งนี้ว่า ด้วยพันธกิจของพฤกษาคือ “ใส่ใจ..เพื่อทั้งชีวิต”  มุ่งมั่นที่จะสร้างบ้านที่มีคุณภาพด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัยเพื่อส่งมอบบ้านคุณภาพให้กับคนไทย ควบคู่ไปกับพันธกิจในการใส่ใจสังคม หลายปีที่ผ่านมาบริษัทฯได้สนับสนุนเรื่องการศึกษา ให้เด็กนักศึกษาจากทั่วประเทศ รวมถึงต่างประเทศมาดูงานที่โรงงานพรีคาสท์ที่ทันสมัยที่สุดในประเทศเป็นระยะเวลาหลายปี

ทั้งนี้ โดยปีนี้บริษัทฯได้ยกระดับในการที่จะติดอาวุธให้กับคุณครูอาชีวะเพื่อที่จะสร้างคุณครูให้เก่งขึ้นและคุณครูจะได้ไปต่อยอดในการที่จะสอนนักศึกษาแล้วก็เด็กอาชีวะในประเทศให้ยกระดับมาตรฐานการเรียนการรู้แล้วก็อาชีพในการดูแลเรื่องการก่อสร้างให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นจากความเชี่ยวชาญจากเทคโนโลยีจากประสบการณ์ของพฤกษาซึ่งเป็นผู้นำทางด้านวงการเรียลเอสเตท

พฤกษา เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีทางด้านก่อสร้างของประเทศไทยจึงเชื่อมั่นว่า การที่ถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำจริงในการก่อสร้างให้กับคุณครู  เป็นการติดอาวุธให้กับคุณครูสามารถที่จะยกระดับและสร้างอิมแพ็คให้กับ นักเรียนอาชีวะทั่วประเทศได้ โดยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของพฤกษาที่จะช่วยยกระดับบุคลากรทางด้านวงการก่อสร้างให้ได้มีมาตรฐานในระดับสากลยกระดับประเทศชาติให้มีชื่อเสียงในระดับภูมิภาคได้

ขณะที่อาจารย์ประวิทย์ ชูวงษ์ มหาวิทยาลัยเทคนิคลำปาง แผนกวิชาโยธา หนึ่งในครูผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เล่าถึงประสบการณ์ฝึกงานว่า ในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคนิคลำปางยังเป็นระบบเก่า คือเป็นงานก่อสร้างทั่วๆ ไป มีเสา มีคาน ซึ่งจากที่ได้มาดูงานที่พฤกษาในครั้งนี้ ก็เพิ่งได้ทราบถึงการพัฒนาการในด้านงานก่อสร้างของพฤกษาแบบใหม่ที่ไปไกลมากๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเทคนิคงานก่อสร้าง การเอาผนังมาแทนการใช้เสา คาน หลังจากเข้าไปในโรงงานพฤกษา พรีคาสท์ ก็ได้เห็นนวัตกรรมงานก่อสร้างที่พัฒนาขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็น ในเรื่องของเวลาที่ใช้ระยะการก่อสร้างที่น้อยลง เป็น Green Factory ที่ไม่มีเศษวัสดุเหลือใช้ และเรื่องความปลอดภัยของการก่อสร้างที่มีสูงมาก  ซึ่งความรู้เหล่านี้ สามารถนำไปถ่ายทอดให้กับนักเรียน นักศึกษา และนำกลับไปใช้พัฒนาการศึกษาของเราได้ นับเป็นโครงการที่มีประโยชน์มากๆ และเปิดโลกทัศน์ของครูมากขึ้นด้วย

อาจารย์มนตรี สุวรรณโน วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เล่าเสริมถึงประสบการณ์การฝึกงานในครั้งนี้ว่า หลังจากได้เห็นนวัตกรรม งานก่อสร้างที่พฤกษา ทำให้เชื่อมั่นว่า ชิ้นส่วนที่ผลิตจากแผ่นพรีคาสท์ของพฤกษา มีความแข็งแรงและมีมาตรฐานมากจริงๆ  นอกจากนี้ยังได้ความรู้เรื่องระบบงานก่อสร้างที่เป็นระบบแบบอุตสาหกรรม ที่เรียกว่า “ ระบบ REM ” เป็นระบบการก่อสร้างของพฤกษาที่ใช้การเคลื่อนคนไปที่ Station ต่างๆ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่งานตอกเสาเข็มทุกต้น การตรวจสอบวัสดุทุกชิ้น จนกระทั่งการตรวจรับสินค้า ถือว่าเป็นระบบที่มีมาตรฐาน

โครงการ “ครูอาชีวะ 4.0  By Pruksa”  เป็นหนึ่งในโครงการการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ (Pruksa Sustainability Development) ในด้าน Heart to Society ที่พฤกษาใส่ใจสังคมและให้โอกาสที่ดีกับผู้ที่ต้องการโอกาสในสังคม โดยโครงการนี้ถือเป็นการจุดประกายให้กับครูอาชีวะได้พัฒนาการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผ่านการเรียนรู้และลงมือปฎิบัติกับเครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อครูจะได้ส่งต่อประสบการณ์ที่ดีไปยังนักเรียนอาชีวศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และจบออกไปเป็นช่างที่มีคุณภาพสู่สังคมต่อไป

 

 

 

 

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*