คอลลิเออร์สฯ เปิด10 อันดับเขตที่เปิดตัวคอนโดมิเนียมมากที่สุดในกรุงเทพมหานครในช่วงครึ่งแรกปี 2562

 นายภัทรชัย ทวีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บริษัท คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า จากข้อมูลแผนกวิจัยของบริษัทฯพบว่าในช่วงครึ่งแรกของปี 2562  มีคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่ประมาณ 45 โครงการ  18,075 ยูนิต มูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 120,302 ล้านบาท  น้อยลงกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าประมาณ  4,486 ยูนิต หรือคิดเป็น 19.9%  และหากจำแนกข้อมูลเป็นรายพื้นที่ พบว่า 10 อันดับ สำหรับเขตที่เปิดตัวคอนโดมิเนียมมากที่สุดในกรุงเทพมหานครในช่วงครึ่งแรกปี 2562 มีดังต่อไปนี้

ที่มา: ฝ่ายวิจัย คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

จากข้อมูล อุปทานคอนโดมิเนียมที่เปิดขายใหม่ในกรุงเทพมหานครในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 ที่ประมาณ 18,075 ยูนิต มูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 120,302 ล้านบาท พบว่า เขตบึงกุ่ม เป็นเขตที่มีการเปิดขายคอนโดมิเนียมมากที่สุดในช่วงครึ่งแรกของปีที่ผ่านมาที่ประมาณ 2,461 ยูนิต ด้วยมูลค่าการพัฒนาประมาณ 2,200 ล้านบาท  รองลงมาคือ เขตห้วยขวาง ที่ประมาณ 2,119 ยูนิต ด้วยมูลค่าการพัฒนาประมาณ 18,870 ล้านบาท  และ เขต พระโขนง ที่ประมาณ 1,315 ยูนิต มูลค่าการพัฒนาประมาณ 6,810 ล้านบาท

จากข้อมูลพบว่าแต่ละสถานีของ BTS และ MRT ของการเปิดตัวคอนโดมิเนียมในช่วงครึ่งแรกของปีนี้พบว่า  ในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 ที่ผ่านมา ผู้ประกอบการให้ความสนใจพัฒนาคอนโดมิเนียมแนวเส้นทางรถไฟฟ้า BTS สายปัจจุบัน ประมาณ 7,403 ยูนิต คิดเป็น 40.95% ของคอนโดมิเนียมที่เปิดขายใหม่ในช่วงครึ่งแรกของปีทั้งหมด และแนวเส้นทาง MRT อีกประมาณ 3,094 ยูนิต หรือคิดเป็น 17.10% ส่วนแนวเส้นทางรถไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างอีกประมาณ 7,578 ยูนิต หรือคิดเป็น 41.95%

นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้ประกอบการมีการพัฒนาคอนโดมิเนียมโครงการใหม่ รอบๆ สถานี BTS ปุณณวิถี มากที่สุดในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 ที่ผ่านมา ที่ประมาณ 1,161 ยูนิต รองลงมา คือ รอบๆ สถานี BTS เอกมัย ที่ประมาณ 1,148 ยูนิต และ รอบๆ สถานี MRT พระราม 9 อีกประมาณ 1,025 ยูนิต โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบรายใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากราคาที่ดินบริเวณโดยรอบสถานี BTS และ MRT ในช่วงที่ผ่านมาพบว่ามีการปรับตัวค่อนข้างสูง ส่งผลให้ผู้ประกอบการขนาดกลาง – เล็ก ไม่สามารถแข่งขันได้ ผู้ประกอบการขนาดกลาง – เล็ก จึงเน้นออกไปพัฒนาโครงการใหม่ในทำเลรองๆ ในพื้นที่รอบนอก หรือในพื้นที่แนวเส้นทางรถไฟฟ้าสถานีใหม่ๆที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

 

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*