ภาพรวมตลาดคอนโดมิเนียมในพื้นที่เขาตะเกียบ-เขาเต่าในปี 2562ยังคงได้รับความนิยมจากกลุ่มลูกค้าที่ต้องการคอนโดมิเนียมตากอากาศอย่างต่อเนื่อง  เนื่องจากโครงการคอนโดมิเนียมที่อยู่ระหว่างการขายส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนชายหาดที่สวยงามของหัวหิน อีกทั้งพื้นที่เขาเต่าและเขาตะเกียบยังคงเป็นพื้นที่ที่ยังคงรักษาไว้ซึ่งสเน่ห์แห่งวิถีชุมชนดั้งเดิมได้อย่างงดงาม และไม่ไกลจากใจกลางเมืองหัวหินอีกด้วย

นายภัทรชัย ทวีวงศ์  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บริษัท คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่าราคาที่ดินปัจจุบันที่ดินติดชายหาดในย่านเขาตะเกียบมีการเสนอขายอยู่ที่ไร่ละ 80-120 ล้านบาท และที่ดินติดชายหาดเขาเต่ามีการเสนอขายที่ประมาณ ไร่ละ 40-60 ล้านบาท ซึ่งมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องปีละ10-15% ส่วนราคาคอนโดมิเนียมพบว่าในช่วง10 ปีที่ผ่านมา มีการปรับเพิ่มขึ้น สูงถึงกว่า  70%  หรือประมาณ ปีละ 7% ในพื้นที่เขาตะเกียบ สำหรับพื้นที่เขาเต่าก็มีการปรับเพิ่มขึ้นของราคาคอนโดมิเนียมสูงกว่า  65% ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณปีละ 6.5% ขณะที่ยิลด์ปล่อยเช่าโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ  4-5% ต่อปี

โครงการคอนโดมิเนียมที่อยู่ระหว่างการขายในพื้นที่เขาเต่า – เขาตะเกียบ ส่วนใหญ่โครงการจะตั้งอยู่ติดทะเล หรือหากไม่ติดทะเลก็จะเป็นระยะที่สามารถเดินถึงทะเลได้และตัวโครงการสามารถเห็นวิวทะเลได้อย่างสวยงาม  จากศักยภาพที่อยู่ริมฝั่งทะเลที่ไม่ไกลจากตัวเมือง อีกทั้งปัจจุบันที่ดินบริเวณนี้หาได้ยากขึ้น จึงทำให้ที่ดินเขาเต่า-เขาตะเกียบมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และส่งผลให้ราคาเฉลี่ยของคอนโดมิเนียมในโซนนี้มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นอย่างอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน โดยปัจจุบันราคาขายโดยเฉลี่ยของคอนโดมิเนียมในย่านเขาตะเกียบจะอยู่ประมาณที่ 130,000 บาทต่อตารางเมตร และราคาขายเฉลี่ยของคอนโดมิเนียมย่านเขาเต่าจะอยู่ที่ประมาณ 125,000 บาทต่อตารางเมตร จากปัจจัยที่ดินศักยภาพหาได้ยากขึ้นจึงทำให้โครงการใหม่ในโซนเหล่านี้มีไม่มากนักอาจจะส่งผลให้โครงการคอนโดมิเนียมที่จะเปิดขายใหม่ในอนาคตบนทำเลย่านนี่อาจมีราคาสูงกว่า 150,000 บาทต่อตารางเมตร

สำหรับภาพรวมตลาดคอนโดมิเนียมในพื้นที่เขาตะเกียบ – เขาเต่า ในช่วง 4 เดือนแรกของปีพ.ศ. 2562  ถึง ถือว่าคึกคักเป็นอย่างมาก เนื่องจากปัจจุบันพบว่า อัตราการดูดซับรวมที่อยู่ที่ประมาณ 10.8 % ซึ่งถือว่าเป็นอัตราการดูดซับที่ค่อนข้างสูงกว่าในหลายพื้นที่ของประเทศไทย เนื่องจากในช่วง 4 เดือนแรกที่ผ่านมามีโครงการขนาดใหญ่เปิดขายใหม่ในพื้นที่และค่อนข้างได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดี  นอกจากนี่ยังมีผู้ประกอบการรายใหญ่หลายรายต่างพากันเตรียมพัฒนาโครงการใหม่อย่างต่อเนื่องหลังจากประสบความสำเร็จปิดการขายโครงการที่เปิดขายก่อนหน้า เช่น บมจ. แสนสิริ จากจากปิดการขายทุกโครงการในทำเลหัวหิน ในปี พ.ศ. 2562 เพิ่งเปิดตัวโครงการใหม่ 1 โครงการในพื้นที่เขาเต่า คือโครงการ La Habana Huahin ตั้งอยู่ในพื้นที่ใจกลางเมืองหัวหิน ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 99,000 บาทต่อตารางเมตร(ตร.ม.) ซึ่งพบว่า หลังจากเปิด Presale เพียงแค่ไม่ถึง 1 เดือนสามารถปิดยอดการขายไปแล้วถึง 60% และเตรียมพัฒนาอีก 1 โครงการ คือ  Bentota KhoaToa คอนโดมิเนียมรับบนในพื้นที่ริมชาดเขาเต่าอีกกว่า 277 ยูนิต นอกจากนี่ยังมีบริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด ที่เตรียมที่จะพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียนหรูข้างสวนน้ำวานา นาวา เช่นเดียวกัน และการกลับมาเปิดการขายใหม่ของโครงการ Carapace Huahin ( โครงการ celeste khaotao ) ที่มีการขายแบบการัตตี5% Guaranteed / 5 Years + ฟรี ส่วนกลาง 5 ปี และมีการนำ Hotel Operated By BEST WESTERN PLUS มามาบริหารซึ่งสามารถกระตุ้นยอดการขายได้เป็นอย่างดี

อุปทานที่อยู่ระหว่างการขายและอัตราการขาย คอนโดมิเนียมในพื้นที่เขาตะเกียบและเขาเต่า ณ เดือนเมษายน พ.ศ. 2562

สำหรับปัจจุบันคอนโดมิเนียมพื้นที่เขาตะเกียบ – เขาเต่า  ณ เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ปัจจุบัน มีโครงการคอนโดมิเนียมที่อยู่ระหว่างการขายทั้งหมดประมาณ  6 โครงการ  ประมาณ  2,342 ยูนิต มูลค่าโครงการ 11,350  ล้านบาท  ขายไปแล้วประมาณ 1,620 ยูนิต หรือคิดเป็น  69% ของอุปทานที่อยู่ระหว่างการขายทั้งหมด เหลือขายประมาณ 722 ยูนิต หรือคิดเป็น 31%

อุปทานที่อยู่ระหว่างการขายจำแนกตามประเภทห้อง

จากอุปทานที่อยู่ระหว่างการขายทั้งหมด ประมาณ 2,342 ยูนิต พบว่า ผู้ประกอบการพัฒนาเป็นห้องแบบ 1 ห้องนอนมากที่สุดถึง 1,450 ยูนิต หรือคิดเป็น 61.9% โดยรองลงมาเป็น รูปแบบ 2 ห้องนอน 785 ยูนิต หรือคิดเป็น 33.5% และ 3 ห้องนอนขึ้นไป ที่ประมาณ 107 ยูนิต หรือคิดเป็น 4.6% และ จากการสำรวจพบว่า รูปแบบ 2 ห้องนอน ขายได้มากที่สุดที่ประมาณ 80.8% คือสามารถขายได้แล้วประมาณ 634 ยูนิต จากอุปทานทั้งหมด 785 ยูนิต รองลงมาคือ รูปแบบ 3 ห้องนอนขึ้นไปที่ขายไปแล้ว 83 ยูนิต หรือคิดเป็น 77.6% จากอุปทานทั้งหมด 107 ยูนิต และรูปแบบ 1 ห้องนอน  ที่ขายได้ประมาณ 903 ยูนิต จากหน่วยขายทั้งหมด 1,450 ยูนิต หรือคิดเป็น 62.3%

อุปทานที่อยู่ระหว่างการขายจำแนกตามระดับราคา

จากข้อมูลพบว่า คอนโดมิเนียมที่อยู่ระหว่างการขายในเขาตะเกียบ – เขาเต่า  ณ เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการนิยมพัฒนาโครงการอยู่ในระดับ 3,000,001 – 5,000,000 มากที่สุดที่ 734  ยูนิตหรือคิดเป็น 31.3% รองลงมาคือระดับราคา 5,000,001 – 7,500,000 ที่ประมาณ 566 ยูนิต หรือคิดเป็น 24.2%  และระดับราคา 2,250,001 – 2,500,000 ที่ประมาณ 266 ยูนิต หรือคิดเป็นประมาณ 11.4% ของอุปทานที่อยู่ระหว่างการขายทั้งหมด  และพบว่าในช่วงระดับราคา 5,000,001 – 7,500,000 เป็นช่วงราคาที่ขายดีที่สุดสามารถขายไปได้ประมาณ 79.7% จากอุปทานที่อยู่ระหว่างการขายทั้งหมด  และตามาด้วยระดับราคา 10,000,001 บาทขึ้นไป ที่สามารถขายไปได้แล้วประมาณ 75.4%  และระดับราคา 7,500,001 – 10,000,000 สามารถขายไปได้แล้วประมาณ 72.2%

อัตราการดูดซับเฉลี่ยต่อเดือนของคอนโดมิเนียมที่อยู่ระหว่างการขายในพื้นที่เขาตะเกียบ – เขาเต่า  ณ เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ 10.8%  ซึ่งถือว่า เป็นภาพรวมอัตราการดูดซับที่ค่อนข้างสูงเป็นอย่างมาก  โดยรูปแบบ 1 ห้องนอน  มีอัตราดูดซับที่สูงที่สุดในตลาดอยู่ที่ประมาณ 11.5% รองลงมาคือ รูปแบบ 2 ห้องนอน  ที่ประมาณ 8.7 % และ รูปแบบ 3 ห้องนอนขึ้นไป ที่ประมาณ 4.3%

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here