เอพี เดินหน้าสร้างคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัย ชูแนวคิด “AP World , A Vision for Quality of Life”ล่าสุดทุ่ม 660 ล้านบาท เปิดตัว 3 นวัตกรรมบริการ‘KATSAN -HOMEWISER-YourNextU’ หวังสร้างมาตรฐานพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค ตั้งเป้า 3 ปีมีรายได้ที่ 3,300 ล้านบาท

 

นายวิทการ จันทวิมล รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์องค์กรและการสร้างสรรค์ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด(มหาชน) หรือ AP เปิดเผยว่า ในปี 2562 นี้บริษัทยังคงมุ่งในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการสร้างคุณภาพชีวิตในการอยู่อาศัยของผู้บริโภคภายใต้แนวคิด AP World , A Vision for Quality of Life และยังได้ขยายไปยังธุรกิจอื่นๆเพื่อการสร้างเติบโตอย่างยั่ง ทั้งนี้บริษัทใช้งบลงทุน 660 ล้านบาท เดินหน้าขยายธุรกิจพัฒนา 3 นวัตกรรมการให้บริการ ‘KATSAN’ ‘HOMEWISER’ และ ‘YourNextU’ ที่ตอบโจทย์ทั้งด้าน คือ

  • ความปลอดภัยในวันพรุ่งนี้ 
  • การทำนุบำรุงอยู่อาศัยเชิงป้องกัน
  • และ 3 สร้างคนคุณภาพด้วยการยกระดับการศึกษา ตอกย้ำพันธกิจสำคัญสู่การสร้างมาตรฐานใหม่ของการดำเนินชีวิต

นายวิทการ จันทวิมล

“การออก 3 นวัตกรรมจะเป็นจุดเริ่มต้นของเอพี (ไทยแลนด์)ในการเพิ่มพอร์ตของตัวเอง และเอพีก็มีความชัดเจนในการทำธุรกิจ กล่าวคือ หลักๆยังทำเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและกระโดดไปอยู่ในธุรกิจการบริการควบคู่” นายนายวิทการ กล่าว

นวัตกรรมบริการทั้ง 3 นี้ ได้รับการสร้างสรรค์โดยทีมงานคนไทยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และทำงานอย่างเป็นอิสระจากเอพี ชื่อว่า ‘เคลย์มอร์’ และ ‘เอสอีเอซี’ โดยใช้กระบวนการ Stanford Design Thinking เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนานวัตกรรมให้สอดรับกับความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง (Unmet Needs) โดย ‘เคลย์มอร์’ พัฒนานวัตกรรมบริการ 2 ด้านสำคัญ ภายใต้ชื่อ KATSAN’ ผู้คุ้มกันส่วนตัวอัจฉริยะ (Personal Guardian) ตลอด 24 ชั่วโมง และHOMEWISER’ ผู้เชี่ยวชาญประจำบ้าน ด้วยแนวคิดการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ในขณะที่ ‘เอสอีเอซี’ เป็นอีกธุรกิจของเอพีที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถของคนในองค์กร และคนในสังคม ผ่านการสร้างนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้อย่าง YourNextU’ นวัตกรรมและระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้ ที่โดดเด่นด้วย Learning Buffet Model โมเดลเพื่อการเรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัด ด้วยหลักสูตรเพื่อการพัฒนาศักยภาพแบบรอบด้านกว่า 300 หลักสูตร ทั้งแบบในคลาสเรียน และออนไลน์

ทั้งนี้ ผู้เรียนสามารถเลือกหัวข้อและรูปแบบการเรียนรู้ไม่จำกัดหัวข้อและจำนวนครั้งภายในระยะเวลา 1 ปีโดยมีค่าบริการ 12,000 บาทต่อปี

ทั้ง 3 นวัตกรรมบริการนี้ พร้อมนำร่องใช้งานจริงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตลูกค้าในเครือเอพี และให้บริการแก่บุคคลทั่วไปอีกด้วย โดยตั้งเป้ามีรายได้จากทั้ง 3 บริการที่กว่า 3,300 ล้านบาทภายใน 3 ปี (เริ่มปี 2562-64)

นางสาวนิภัทรา ตั้งพจน์ทวีผล

ด้านนางสาวนิภัทรา ตั้งพจน์ทวีผล Executive Director ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน หรือเอสอีเอซี (SEAC) กล่าวว่า เอสอีเอซีต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ทุกคนเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา วันนี้กระแส Digital Disruption ทำให้ความรู้ ความสามารถของคนในปัจจุบันล้าสมัยลงอย่างรวดเร็ว หลายคนเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของการรีสกิล (Re-skill) เพื่อให้ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงได้ทันเวลา โดยเราตั้งใจสร้างสรรค์และออกแบบนวัตกรรมและระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้ ที่ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของโลก รูปแบบการใช้ชีวิต และสไตล์การเรียนรู้ของคนทุกเพศทุกวัย เพื่อร่วมสานต่อพันธกิจในการส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกคนในสังคม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here