พลัส พร็อพเพอร์ตี้  เผยผลสำรวจตลาดเช่าอาคารสำนักงานช่วง 5 ปีล่าสุด เติบโตทั้งอุปสงค์-อุปทาน ค่าเช่าเพิ่มจาก 533 บาทต่อตารางเมตร เป็น 638 บาทต่อตารางเมตร โซนสุขุมวิทสูงสุด อาคารสำนักงานเกรด A ค่าเช่าเฉลี่ย 1,000 – 1,200 บาทต่อตารางเมตร พบปี 2562 มีอาคารสำนักงานในรูปแบบเมกะโปรเจ็กต์เปิดใหม่หลายโครงการ โดยเฉพาะรูปแบบมิกซ์ยูส คาดช่วยหนุนเทรนด์ความต้องการแรงงานด้านกิจกรรมภาคอสังหาริมทรัพย์ในส่วนการดูแลบริหารจัดการอาคารและการขาย

นางสาวสุวรรณี มหณรงค์ชัย รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนากลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เปิดเผยว่า จากการสำรวจของฝ่ายวิจัยและพัฒนาพบว่า สถานการณ์ตลาดเช่าอาคารสำนักงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เติบโตทั้งในด้านพื้นที่อาคารสำนักงานจากปี 2557 อยู่ที่ 8.504 ล้านตารางเมตร ล่าสุดในปี 2561 เพิ่มขึ้นเป็น 8.861 ล้านตารางเมตร

การเติบโตดังกล่าวสอดคล้องกับราคาค่าเช่าที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากเฉลี่ย 553 บาทต่อตารางเมตร เพิ่มขึ้นเป็น 638 บาทต่อตารางเมตร ในปี 2561 คิดเป็นการเติบโตเฉลี่ย 4% ต่อปี โดยในบางพื้นที่ที่ตั้งอยู่บนทำเลที่มีศักยภาพและมีการบริหารจัดการโครงการที่ครบครัน อาทิ โครงการใหม่ย่านสุขุมวิท อาคารเกรด A ค่าเช่าเฉลี่ยจะสูงถึง 1,000 -1,200 บาทต่อตารางเมตร ตลอดจนได้รับการตอบรับที่ดีของฝั่งอุปสงค์หรือผู้เช่าจากทั้งโครงการที่มีอยู่เดิม มีอัตราการเช่าเฉลี่ยสูงถึง 92% ในปี 2561 และจากโครงการใหม่ซึ่งส่วนใหญ่มีผู้เช่าเต็มเกือบ 100% และมีค่าเช่าสูงกว่าราคาตลาด ส่งผลให้ในภาพรวมทั้งอุปทานและอุปสงค์ของตลาดเช่าอาคารสำนักงานยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยราคาค่าเช่าที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนี้ยังคงเป็นสิ่งที่มีผลต่อการตัดสินใจให้ผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนในตลาดเช่าสำนักงาน เห็นได้จากการเปิดอาคารสำนักงานเพื่อปล่อยเช่าใหม่ที่เป็นเมกะโปรเจ็กต์ ในปี 2561 – 2562 ที่เริ่มประกาศการก่อสร้างอาคารสำนักงานขนาดใหญ่จำนวนหลายโครงการ

สำหรับการขยายตัวของตลาดเช่าอาคารสำนักงานนั้น ก็มีความสอดคล้องกับการเติบโตของแรงงานในภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยสถิติแรงงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา พบว่ามีสัดส่วนแรงงานด้านกิจกรรมภาคอสังหาริมทรัพย์ในส่วนการดูแลบริหารจัดการอาคารและการขาย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ยกว่า 7% ต่อปี โดยในปี 2557 มีจำนวน 62,510 คน และในปี 2561 เพิ่มเป็น 81,580 คน

แม้ปัจจุบันภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์จะยังต้องจับตาอย่างใกล้ชิด แต่ตลาดอาคารสำนักงานเช่าไม่น่าจะได้รับผลกระทบ และคงมีการเติบโตจากนโยบายการลงทุนที่ยังน่าสนใจประกอบกับอัตราค่าเช่าอาคารสำนักงานในไทยยังถือว่าราคาไม่สูงหากเปรียบเทียบกับเมืองใหญ่ๆ ของต่างประเทศ โดยมองว่าภายใน 3-5 ปีข้างหน้า สำนักงานที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ (Mega Project) ที่อยู่ในรูปแบบผสมผสาน (Mixed-use) ที่เป็นโครงการที่มีทั้งศูนย์การค้า สำนักงาน ความบันเทิง และที่อยู่อาศัย จะเพิ่มมากขึ้น รวมถึงเทคโนโลยีจะเป็นตัวแปรสำคัญที่มีผลต่องานบริหารอาคารสำนักงานและที่พักอาศัย ฉะนั้นแรงงานในกลุ่มการบริการภาคอสังหาริมทรัพย์ จำเป็นจะต้องมีความรู้ทั้งในด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะและด้านเทคโนโลยีผสานกัน

สำหรับ พลัส พร็อพเพอร์ตี้ เองก็มีสถาบัน PLUS Eduplex พัฒนาบุคลากรของพลัสฯ ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญสอดรับกับภาพรวมตลาดอสังหาฯ ที่เปลี่ยนไป และยังได้พัฒนาระบบปฏิบัติการที่ผสานทุกการทำงานเชื่อม IoT เพื่อการบริการ อาทิ  Building+ (บิ้วดิ้งพลัส)  สำหรับบริหารจัดการอาคารสำนัน

 

 

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*