“วสันต์ เคียงศิริ”ขึ้นแท่นนายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร คนที่ 11 ประกาศสานต่อนโยบายคณะกรรมการชุดเก่า พร้อมเสริมความรู้ ข้อมูลใหม่ให้สมาชิก  ล่าสุดพบปัญหาการประปาส่วนภูมิภาคบีบผู้ประกอบการสร้างที่พักน้ำและมอบให้การประปาครอบครอง เตรียมหารือสมาชิก และนำปรึกษาผู้บริหารกปภ.สำนักงานใหญ่ต่อไป
นายวสันต์ เคียงศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธารารมณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด(มหาชน) ในฐานะนายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร เปิดเผยว่า ภายหลังจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ได้มีการเลือกนายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร และคณะกรรมการชุดใหม่ เข้ามาบริหาร แทนชุดเดิมที่มีนายอธิป พีชานนท์ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯมา 3 วาระ 6 ปี โดยคณะกรรมการชุดใหม่ได้มติเลือกตนให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯคนที่ 11 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา โดยตนจะยังคงสานต่อนโยบายเดิมของคณะกรรมการชุดเดิม รวมไปถึงพยายามเสริมในเรื่องของข้อมูล กฎระเบียบต่างๆของภาครัฐฉบับใหม่ที่ออกมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ มาตรการกำกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Loan to Value: LTV) ,กฎหมายผังเมือง ,พ.ร.บ.จัดสรรที่ดิน และเรื่องระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ว่าด้วยการโอนสาธารณูปโภคให้แก่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรฯ ที่ปัจจุบันยังเป็นปัญหาไม่สามารถคลี่คลายได้ เป็นต้น โดยเรื่องไหนที่เป็นอุปสรรค หรือเรื่องดี ต่อสมาชิกและผู้บริโภค สมาคมฯก็จะดำเนินการเพื่อส่วนรวม ทำให้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการดำเนินการของสมาคมฯเป็นที่ยอมรับจากหลายหน่วยงานของภาครัฐ

และปัญหาล่าสุดที่สมาชิกสมาคมฯที่เป็นผู้ประกอบการ 2-3 รายเริ่มประสบมาแล้ว คือ ในพื้นที่ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ได้รับแจ้งจากการประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) ว่าหากจะพัฒนาโครงการใหม่ต้องมีการสร้างที่พักน้ำดีในโครงการเพื่อให้ลูกบ้านในโครงการได้มีน้ำใช้อย่างพอเพียง เนื่องจากน้ำประปาในพื้นที่ดังกล่าวค่อนข้างไหลน้อย ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน  จึงกำหนดให้ผู้ประกอบการเป็นผู้จัดสรรที่ดินเพื่อก่อสร้างที่พักน้ำเอง และต้องมอบให้กับการประปาส่วนภูมิภาคเป็นผู้ครอบครอง ซึ่งในส่วนนี้ทางผู้ประกอบการเองยังไม่สามารถยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวได้ และทางสมาคมฯจะต้องหารือกับสมาชิกอีกครั้ง เพื่อนำปัญหาดังกล่าวไปเจรจากับผู้บริหารการประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ ต่อไป

“ปัจจุบันข้อมูลในการทำธุรกิจมีเพิ่มมากขึ้น จากการสื่อสารหลายช่องทาง ทำให้มีความรวดเร็วในการรับข้อมูลเป็นอย่างมาก ซึ่งเราจะพยายามกลั่นกรองให้สมาชิกสมาคมฯสามารถนำข้อมูลต่างๆไปประกอบการดำเนินธุรกิจต่อไปได้ รวมไปถึงการให้ความรู้กับสมาชิก เพื่อสามารถบริหารปรับเปลี่ยนในการดำเนินธุรกิจได้ด้วยเช่นกัน” นายวสันต์ กล่าวในที่สุด