นางสาวโฉมชฎา กุลดิลก หัวหน้าสายงานฝ่ายสื่อสารและกลยุทธ์แบรนด์ บริษัท เอสซี แอสเสท  คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หรือ SC  ร่วม Real Talk Panel บนเวทีระดับนานาชาติ ร่วมพูดคุย แชร์แนวคิด และประสบการณ์ การนำ Design Thinking มาใช้ในงานออกแบบที่อยู่อาศัย และ Third Spaceภายในโครงการ เพื่อให้มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานมากที่สุด (Human-Centered) โดยการเชิญของ Mr. Michael Peng, Partner & Managing Director IDEO Tokyo ในงาน “Corporate Innovation Summit 2019” ในหัวข้อ “Driving Change in Thailand Through Design Thinking”  ณ เซ็นทาราแกรนด์แอนด์บางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็วๆ นี้