วันนี้ (18 มีนาคม 2562)บริษัท พร็อพทูมอโรว์ จำกัด เจ้าของเว็บไซต์ www.prop2morrow.com  เว็บสื่ออสังหาฯรูปแบบใหม่ได้ร่วมกับ บริษัท โฮมบายเออร์กรุ๊ป ได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวหลักสูตร REAL Marketing พร้อมจัดเสวนาเรื่อง “นักการตลาดสายพันธุ์ใหม่ที่อสังหาริมทรัพย์ต้องการ” โดยมีวิทยากรทั้งภาครัฐเอกชน ประกอบด้วย ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา นายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย และศาสตราจารย์ วิทวัส รุ่งเรืองผล อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยต่างเห็นพ้องกันว่าความท้าทายองค์กรยุคดิจิทัลคือดึงคนรุ่นใหม่ร่วมงานระยะยาว แนะเปลี่ยนกระบวนการทำงานไม่ให้ซับซ้อนแต่รวดเร็วขึ้น เชื่อการตลาดในแวดวงอสังหาฯมีสีสันไม่แพ้การเลือกตั้ง มั่นใจหลักสูตร Real Marketing”นำปฏิบัติได้จริง ตอบโจทย์การเป็น Value added ในอนาคต

 ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา นายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย เปิดเผยในงานเสวนาเปิดตัวหลักสูตร Real Marketing ภายใต้หัวข้อ “นักการตลาดสายพันธุ์ใหม่ ที่อสังหาริมทรัพย์ต้องการ” ว่า ในด้านตลาดแรงงานในปัจจุบันมีทั้งภาคไมโครและแมคโคร โดยเฉพาะธุรกิจอสังหาฯในภาพแมคโครนั้น อยู่ในภาวะขาดแคลนแรงงาน ขณะเดียวกันปัญหาสำคัญของประเทศไทยในปัจจุบันคือประชากรสูงวัยก็มีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ในขณะที่แรงงานก็ลดน้อยลงไป ซึ่งเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่กำลังเผชิญในระยะยาว

สำหรับภาคไมโคร ในส่วนของ Generation ตั้งแต่ปี 2560 เป็นช่วงที่  Gen-Millennium  เข้าสู่วงการทำงาน เป็นพนักงานในองค์กรในขณะเดียวกันเมื่อ 4-5  ปีที่ผ่านมามีการพูดถึงเรื่อง Gen-Y และรวมถึงการบริการจัดการGen-C ด้วย นี่คือกรอบความคิดที่ท้าทายเพราะปัจจุบันกระบวนการทางความคิด (Mindset)เปลี่ยนไป ดังนั้นในเชิงการบริหารงานบุคคล ความท้าทายที่สำคัญอย่างยิ่งคือการรักษาคนรุ่นใหม่ๆที่เข้ามาอยู่ในองค์กร ซึ่งปัจจุบันพบว่าช่วงเวลาที่ Gen-Y, Gen-C และ Gen-Millennium   พร้อมที่จะออกจากองค์กรเดิมภายในระยะเวลา 1 ปี มีสัดส่วนมากที่สุด บางองค์กรกลุ่มวัยดังกล่าวเข้ามาทำงาน 100% ก็มีลาออกไปสัดส่วนถึง 33% หรือ 1ใน 3 จึงคือความท้าทายในการบริหารงานบุคคลเพื่อที่รักษาและพัฒนาบุคลากรกลุ่มดังกล่าวไว้ให้ได้ เพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญของการที่จะทำงานในองค์กร ณ วันนี้จนถึงในอนาคต จะต้องพัฒนามูลค่าเพิ่มให้ตนเองตลอดเวลา (High value added person)

ขณะเดียวกัน การจะพัฒนาบุคลากรในองค์การให้มี High value added person ในเชิงทักษะอย่างเดียวไม่พอ แต่จะต้องมี “How to” ด้วย ซึ่งเป็นโจทย์หนึ่งที่ท้าทาย  และเชื่อว่าหลักสูตร Real Marketing จะเป็น How to สำคัญที่จะทำให้วงการอสังหาฯมีการเรียนรู้ How to  ต่างๆ ในด้านการนำไปปฏิบัติได้จริง เพื่อตอบโจทย์การเป็น Value added ในอนาคต

ด้านตลาดแรงงาน พบว่าผู้ที่จบด้านสาขาดิจิทัล จะเป็นที่ต้องการของตลาดมาก และค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ 50,000 บาท/เดือน  หัวใจสำคัญคือ เรื่อง Digital mindset มากกว่า หากบุคลากรในองค์กรไม่ยอมรับ ทุกอย่างก็ไปได้ยาก ถือว่าเป็นความท้าทายอย่างมาก เพราะคนรุ่นใหม่จะมีความจงรักภักดีต่อองค์กรน้อยลง

ภาพรวมของงานเซอร์เวย์ พบว่าในมุมมองของผู้บริหารระดับซีอีโอ จะมองในเรื่อง Digital Skill ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบุคลากรด้านดิจิทัล จะมีความสำคัญมากขึ้นต่อเนื่อง เพราะทุกองค์กร ณ วันนี้ Force of Change เร็วมาก

ในมุมมองการดำเนินธุรกิจนั้น จะทำอย่างไรให้ Digital Skillและ Digital mindset อยู่ในทุกหน่วยงานในองค์กรนั้นๆ เพื่อให้สามารถนำระบบดังกล่าวมาเปลี่ยนกระบวนการทำงานของทุกคนในองค์กร ซึ่งปัจจุบันหมดยุคการบริหารงานแบบ Silo แต่ต้องทำงานเป็นทีม และนำมาแชร์ถ่ายทอดกันไป จะทำให้องค์กรเติบโตเร็วขึ้น

Digital mindset ถือเป็นเรื่องสำคัญ  จริงๆแล้วแก่นการบริหารคนยังเหมือนเดิม ที่สำคัญคือจะทำอย่างไรให้บุคลากรเก่าๆเก่งขึ้น คือได้เรียนรู้แบบ Fast Track  โดยองค์กรหาโอกาสดีๆให้ ซึ่งจะทำให้บุคลากรเก่งมากขึ้น อีกเรื่องคือการรักษาบุคลากรให้อยู่ได้นานมากที่สุดได้อย่างไร ถือว่าเป็นความท้าทายอย่างมากในเชิงของการบริหารคนในยุคนี้”ดร.บวรนันท์ กล่าวในที่สุด

 ด้านศาสตราจารย์ วิทวัส รุ่งเรืองผล อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ปัจจุบัน Gen เปลี่ยนไปทั้งพนักงานด้านการตลาดและลูกค้า โดยด้านอสังหาฯนั้นเทรนด์จะเปลี่ยนไปใน 2 เรื่อง คือ 1.ด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สื่อสังคมออนไลน์ หากใช้เป็นก็จะดีมากและดี ซึ่งกลุ่มคนรุ่นใหม่จะใช้สื่อโซเชียลเป็นทั้งสิ้น แต่เป็นเพียงระดับ User

2.บุคลากร เด็กรุ่นใหม่มีความสามารถ มีมุมมองใหม่ๆ แต่ยังขาดความเข้าใจในเรื่องกฎหมายในการทำงาน ซึ่งมองว่าอสังหาฯมีศาสตร์เฉพาะ ถ้าปล่อยให้คนรุ่นใหม่ทำงานอย่างใจ และมีกระบวนการที่เร็วในการตัดสินใจ ซึ่งจะทำให้การตลาดยุคใหม่ทำงานได้ง่ายขึ้น ขณะเดียวกันบุคลากรในองค์กรที่ทำงานมาช้านาน หากเข้าใจกลไก-พนักงานและลูกค้ารุ่นใหม่ เปลี่ยนกระบวนการทำงานไม่ให้ซับซ้อนแต่รวดเร็วขึ้น เชื่อว่าจะทำให้การตลาดในแวดวงอสังหาฯมีสีสันมากขึ้น เช่นเดียวกับการเลือกตั้งในครั้งนี้

อีกเรื่องที่หลายสถาบันการศึกษามีข้อถกเถียงกันคือว่า มีความสนควรที่จะเปิดสอนวิชา ดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง หรือไม่ ซึ่งก็มีบางสถาบันที่เห็นด้วยและเปิดสอน ขณะเดียวกันมองอีกด้านหนึ่งคือดิจิทัลถือเป็นพื้นฐานของกลุ่มคนรุ่นใหม่ แต่ควรสอดแทรกเข้าไปในเรื่องการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเข้าไปด้วย ในด้านองค์กรผู้บริหารควรที่จะให้ทุกฝ่ายในแผนกมาร์เก็ตติ้ง มีความรู้เรื่องดิทัลร่วมกัน แต่มีดีกรีที่มากน้อยต่างกันไป ถือว่าเป็นความท้าทาย