LPN โรดโชว์เสนอขายหุ้นกู้ที่มีเรทติ้งครั้งแรก วงเงิน 1,000 ล้านบาท ให้แก่นักลงทุนสถาบันเตรียมขอมติผู้ถือหุ้น เพื่อออกหุ้นกู้เพิ่มเติมในวงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท

นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัทแอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) เปิดเผยว่า ได้จัดโรดโชว์เพื่อนำเสนอข้อมูลการขายหุ้นกู้ชุดที่ 1/2562 วงเงิน 1,000 ล้านบาท (ลบ.)ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ในระดับ “A-“ จากทริสเรทติ้ง ให้กับนักลงทุนสถาบัน เพื่อนำเงินที่ได้ไปชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและเป็นเงินทุนในการดำเนินงานบริษัทฯ โดยมีธนาคารกรุงเทพเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา

นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ

จากการที่บริษัทได้รับการจัดอันดับเครดิตขององค์กรจากทริสเรทติ้ง “A-“ แนวโน้ม “คงที่” สะท้อนถึงความมั่นคงและแข็งแกร่งของบริษัท ทั้งในด้านแบรนด์สินค้าที่เป็นที่ยอมรับเป็นอย่างดี, ความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุนด้วยการบริหารงานก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพ และนโยบายทางการเงิน การออกหุ้นกู้ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนปรับโครงสร้างทางการเงินของบริษัท เพื่อให้มีแหล่งเงินทุน   ระยะยาว ต้นทุนดอกเบี้ยคงที่ สอดคล้องกับโครงสร้างทรัพย์สิน และกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังเตรียมขอมติผู้ถือหุ้น เพื่อออกหุ้นกู้เพิ่มเติมในวงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทจะทยอยออกหุ้นกู้ภายในปีนี้ต่อไป

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ฯ กล่าวว่าในปี 2562  เป็นปีแห่งการฝ่าพายุ (Storm is coming) ภาพของสภาวะถดถอยยิ่งปรากฏให้เห็นชัดเจนมากขึ้น LPN จึงได้เตรียมแผนรองรับปัจจัยลบต่างๆ ไว้เพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนโดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ 10% ด้วยการเปิดตัวโครงการให้ครอบคลุมทั้งกลุ่ม Value และ Standard เพื่อกระจายความเสี่ยง ในขณะเดียวกันก็ระมัดระวังในการเลือกทำเลเปิดตัวโครงการใหม่ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นทำเลที่มีศักยภาพตามกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อให้มั่นใจได้ถึงความสำเร็จของโครงการ  โดยข้อมูลที่ใช้ประกอบการตัดสินใจทั้งหมดสนับสนุนโดย  LPN Wisdom  หน่วยงานที่ทำหน้าที่วิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึกในการพัฒนาโครงการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯยังมีสภาพคล่องอยู่ในระดับสูง เนื่องจากสินค้าพร้อมอยู่ทั้งหมดของ LPN มูลค่ากว่า 7,000 ล้านบาท เป็นสินค้าที่ไม่มีภาระทางด้านการเงิน นอกจากนั้น บริษัทได้รับการจัดอันดับจาก TRIS Rating ในระดับ A- (Stable) ที่แสดงถึงความมั่นคงและน่าเชื่อถือทางการเงินซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการระดมทุนหากบริษัทมีการออกหุ้นกู้ในอนาคต

ในปี 2562 นี้บริษัทฯมีแผนเปิดตัวโครงการใหม่ 16 โครงการ รวมมูลค่า 20,000 ล้านบาท ตั้งเป้ายอดขายไว้ที่ 16,000 ล้านบาท และรับรู้รายได้ 13,500 ล้านบาท เติบโต 20% พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมลงทุนกับพันธมิตร คือ บริษัท นายณ์ เอสเตท จำกัด (NYE)  จัดตั้งบริษัทใหม่ ภายใต้ชื่อ บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ในสัดส่วนการลงทุน 50 : 50 เพื่อร่วมพัฒนาอาคารสำนักงานและร้านค้าปลีกให้เช่า บนทำเลศักยภาพริมถนนพระราม 4พื้นที่รวม 3 ไร่ 7.5 ตารางวา ที่ดินดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ตรีคชา จำกัด ที่บริษัทดลศิริฯได้เช่าสิทธิในรูปแบบสัญญาเช่าระยะยาว เป็นเวลา 55 ปี รวมเป็นเงิน 2,339 ล้านบาท

โครงการอาคารสำนักงานให้เช่าภายใต้การพัฒนาของ บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตามแผนการพัฒนาจะเป็น โครงการอาคารสำนักงาน และร้านค้าให้เช่า ที่มีพื้นที่ก่อสร้างประมาณ 40,000 ตารางเมตร(ตร.ม.) ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ใช้ประโยชน์ประมาณ 22,600 ตารางเมตร แบ่งเป็น พื้นที่สำนักงานประมาณ 21,000 ตารางเมตร และพื้นที่ร้านค้าประมาณ 1,600 ตารางเมตร โดยวงเงินในการพัฒนาโครงการอาคารสำนักงานและร้านค้าให้เช่าประมาณ 3,791 ล้านบาท แบ่งเป็น เงินลงทุนในสัญญาเช่าระยะยาว เป็นเวลา 55 ปีรวมเป็นเงิน 2,339 ล้านบาท และมูลค่าการลงทุนในการพัฒนาโครงการ 1,452 ล้านบาท โดยจะเป็นเงินลงทุนจาก LPN และ NYE รวมทั้งเงินกู้ของโครงการ