คอลลิเออร์สฯเปิดราคาที่ดินพุ่งต่อเนื่องเฉลี่ยปีละ 15-20% บางแปลงซื้อขายสูงถึง 150 ล้านบาทต่อไร่ ขณะที่ผลตอบแทนคอนโดฯ resaleอยู่ที่ 4-5 % ต่อปี ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2562 มีโครงการคอนโดฯที่อยู่ระหว่างการขายทั้งหมดประมาณ  17 โครงการ  ประมาณ  3,772 ยูนิต มูลค่าโครงการรวม 14,110  ล้านบาท พบห้องชุดรูปแบบ 2 ห้องนอน ขายได้มากที่สุดที่ประมาณ 89.2%

ทราบกันดีว่า ปัจจุบันที่ดินฝั่งทะเลใจกลางเมืองหัวหินเป็นทำเลที่ค่อนข้างหายากและ มีราคาซื้อขายที่ค่อนข้างสูง ซึ่งพบว่า ที่ดินบางแปลงมีการซื้อขายสูงกว่าไร่ละ 150 ล้านบาท จากการเปิดเผยโดยนายภัทรชัย ทวีวงศ์  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บริษัท คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่าจากข้อมูลพบว่ามีการปรับตัวขึ้นเกือบ 100% ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา จะเห็นได้จากราคาที่ดินหน้าหาดหัวหิน ตั่งแต่สวนหลวงราชินี 19 ไร่ ยาวถึงหน้าหาดเขาตะเกียบ ที่มีการซื้อขายอยู่ที่ประมาณ ไร่ละ 80 ล้านบาท ปัจจุบันที่ทีซื้อขายกันกว่า 100 -150 ล้านบาทต่อไร่ หรือเฉลี่ยปีละ 15-20%  ซึ่งถือว่าเป็นทำเลที่ขาดแคลนและหาที่ดินเพื่อนำมาพัฒนายากเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ยังพบว่า ภาพรวมของการ resale ของคอนโดมิเนียมยังมีการปรับขึ้นราคาเฉลี่ยสูงถึงปีละ 4-5 % ต่อปี ซึ่งถือว่าเป็นอัตราการปรับเพิ่มขึ้นที่ค่อนข้างสูงเป็นอย่างมาก สำหรับผลตอบแทนจากการเช่าของคอนโดมิเนียมในหัวหินพบว่าอยู่ที่ประมาณ 4-5% ต่อปีเช่นเดียวกัน กล่าวได้ว่า หัวหินถือว่าเป็นทำเลที่คุ้มค่าและเหมาะแก่การลงทุนเป็นอย่างมากในกลุ่มของคอนโดมิเนียม

โครงการคอนโดมิเนียมบางโครงการในพื้นที่ใจกลางเมืองหัวหินและติดกับชายหาดมีราคา Resale สูงถึง 250,000 – 300,000 บาทต่อตารางเมตร (ตร.ม.)ในขณะเดียวกันจำนวนนักท่องเที่ยวเฉลี่ยก็มีอัตราการเพิ่มขึ้น 4-5% ทุกปีโดยส่วนใหญ่ยังคงเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งคิดเป็น 82% หรือประมาณ 5.94 ล้านคนจากจำนวนนักท่องเที่ยวประมาณ 7.17 ล้านคน ในขณะที่ชาวต่างชาติ 3 อันดับแรกที่เดินทางมาที่หัวหินมาจากสหราชอาณาจักร เยอรมนี และสแกนดิเนเวีย (เดนมาร์ก ฟินแลนด์ นอร์เวย์และสวีเดน)

ถึงแม้ว่านักท่องเที่ยวจีนจะไม่ใช่ตลาดหลักสำหรับการท่องเที่ยวในเมืองหัวหิน แต่มีอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างสูง โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยประมาณ  10% ต่อปี ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้เพิ่มขึ้น 7-8% ต่อปีโดยนักท่องเที่ยว และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคน (บาท / คน / วัน) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่งผลให้อัตราการเข้าพักของโรงแรมในหัวหินปัจจุบันอยู่ที่ 66.84% เพิ่มขึ้นจาก 1.94 % ในปี 2560

สำหรับภาพรวมตลาดคอนโดมิเนียมหัวหินในช่วงครึ่งปีหลัง ปี2561  ถึงช่วงเดือน กุมภาพันธ์2562 ถือว่าคึกคักเป็นอย่างมาก เนื่องจากปัจจุบันพบว่า มีอุปทาน(supply)เหลือขายในส่วนของคอนโดมิเนียมที่ค่อนข้างเหลือน้อย เพียงแค่ 430 ยูนิตเท่านั้น และพบว่าอตราการดูดซัพรวมที่อยู่ที่ประมาณ 6.1 % ซึ่งถือว่าเป็นอัตราการดูดซัพที่ค่อนข้างสูงกว่าในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ผู้ประกอบการรายใหญ่หลายรายต่างพากันเตรียมพัฒนาโครงการใหม่อย่างต่อเนื่องหลังจากประสบความสำเร็จปิดการขายโครงการที่เปิดขายก่อนหน้า เช่น บมจ. แสนสิริ จากจากปิดการขายทุกโครงการในทำเลหัวหิน ในปี 2562 นี้ เตรียมที่จะพัฒนาอีก 2 โครงการในพื้นที่เขาเต๋าและใจกลางเมืองหัวหิน นอกจากนี่ยังมีบริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด ที่เตรียมที่จะพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียนหรูใจกลางเมืองหัวหินเช่นเดียวกัน

อุปทานที่อยู่ระหว่างการขายและอัตราการขาย คอนโดมิเนียมในพื้นที่หัวหิน ณ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

สำหรับปัจจุบันคอนโดมิเนียมพื้นที่นหัวหิน ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2562 ปัจจุบัน มีโครงการคอนโดมิเนียมที่อยู่ระหว่างการขายทั้งหมดประมาณ  17 โครงการ  ประมาณ  3,772 ยูนิต มูลค่าโครงการ 14,110  ล้านบาท  ขายไปแล้วประมาณ 3,342 ยูนิต หรือคิดเป็น  89% ของอุปทานที่อยู่ระหว่างการขายทั้งหมด เหลือขายประมาณ 430 ยูนิต หรือคิดเป็น 11%

อุปทานที่อยู่ระหว่างการขายจำแนกตามประเภทห้อง

ที่มา: ฝ่ายวิจัย คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

จากอุปทานที่อยู่ระหว่างการขายทั้งหมด ประมาณ 3,772 ยูนิต พบว่า ผู้ประกอบการพัฒนาเป็นห้องแบบ 1 ห้องนอนมากที่สุดถึง 2,178 ยูนิต หรือคิดเป็น 57.7% โดยรองลงมาเป็น รูปแบบ 2 ห้องนอน 1,020 ยูนิต หรือคิดเป็น 27.0% และ รูปแบบ สตูดิโอที่ประมาณ 421 ยูนิต หรือคิดเป็น 11.2% และจากการสำรวจพบว่า รูปแบบ 2 ห้องนอน ขายได้มากที่สุดที่ประมาณ 89.2% คือสามารถขายได้แล้วประมาณ 910 ยูนิต จากอุปทานทั้งหมด 1,020 ยูนิต รองลงมาคือ รูปแบบ 1 ห้องนอนที่ขายไปแล้ว 1,933 ยูนิต หรือคิดเป็น 88.9% จากอุปทานทั้งหมด 2,178 ยูนิต และรูปแบบ สติดิโอ ที่ขายได้ประมาณ 374 ยูนิต จากหน่วยขายทั้งหมด 421 ยูนิต หรือคิดเป็น 88.8%

อุปทานที่อยู่ระหว่างการขายจำแนกตามระดับราคา

ที่มา: ฝ่ายวิจัย คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

ทั้งนี้ คอนโดมิเนียมที่อยู่ระหว่างการขายในหัวหิน ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2562 พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการนิยมพัฒนาโครงการอยู่ในระดับ 3,000,001 – 5,000,000 มากที่สุดที่ 808  ยูนิตหรือคิดเป็น 21.4% รองลงมาคือระดับราคา 2,500,001 – 3,000,000 ที่ประมาณ 670 ยูนิต หรือคิดเป็น 17.8%  และรพดับราคา 1,750,001 – 2,000,000 ที่ประมาณ 591 ยูนิต หรือคิดเป็นประมาณ 15.7% ของอุปทานที่อยู่ระหว่างการขายทั้งหมด  และพบว่าในช่วงระดับราคา 1,750,001 – 2,000,000 เป็นช่วงราคาที่ขายดีที่สุดสามารถขายไปได้ประมาณ 97% จากอุปทานที่อยู่ระหว่างการขายทั้งหมด  และตามาด้วยระดับราคา 3,000,001 – 5,000,000 ที่สามารถขายไปได้แล้วประมาณ 90.5%  และระดับราคา 2,500,001 – 3,000,000 สามารถขายไปได้แล้วประมาณ 88.0%

อัตราการดูดซับเฉลี่ยต่อเดือนของคอนโดมิเนียมที่อยู่ระหว่างการขายในพื้นที่หัวหิน ณ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ที่มา: ฝ่ายวิจัย คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

อัตราการดูดซับเฉลี่ยต่อเดือนของคอนโดมิเนียมที่อยู่ระหว่างการขายในพื้นที่หัวหิน ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2562 เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ 6.1%  ซึ่งถือว่า เป็นภาพรวมอัตราการดูดซับที่ค่อนข้างสูงเป็นอย่างมาก  โดยรูปแบบ สตูดิโอ  มีอัตราดูดซับที่สูงที่สุดในตลาดอยู่ที่ประมาณ 7.9% รองลงมาคือ รูปแบบ 1 ห้องนอน  ที่ประมาณ 6.7 % และ รูปแบบ 2 ห้องนอน ที่ประมาณ 4.0%