ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือEPG และกรรมการ บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด (Aeroflex) บริษัทย่อยของ EPG พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และคู่ค้าของAeroflex ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ได้มอบทุนการศึกษา เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อการทรงตัว และสิ่งของจำเป็น มูลค่ารวม 150,000บาท ให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ระยอง เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนการรู้ของเยาวชน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ระยอง เมื่อเร็วๆ นี้