ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เผยยอดจองสิทธิสินเชื่อโครงการ “บ้านล้านหลัง” แตะ 130,000 ล้านบาท ทะลุกรอบวงเงินสินเชื่อรวมซึ่งกำหนดไว้ที่   50,000 ล้านบาท ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ระบุสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยอดจองสูงสุด 29,000 ล้านบาท ส่วนกรุงเทพฯ และปริมณฑล ยอดจอง 18,000 ล้านบาท ลูกค้ารายแรกมารอจองสิทธิสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่ ตั้งแต่เวลา 21.30 น. วันที่ 22 ธ.ค.61  เตรียมเปิดให้ผู้จองสิทธิสินเชื่อ 30,000 รายแรก  ยื่นคำขอกู้วันที่ 2 มกราคม 62 เป็นต้นไป

 

 

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการเปิดจองสิทธิสินเชื่อโครงการ “บ้านล้านหลัง” รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท ภายใต้กรอบวงเงินรวม 50,000 ล้านบาท ซึ่งธนาคารกำหนดจัดขึ้นทุกสาขาพร้อมกันทั่วประเทศวันเดียวในวันนี้ (23 ธันวาคม 2561) ว่าหลังจากธนาคารเริ่มเปิดให้ลูกค้าประชาชนจองสิทธิสินเชื่อตั้งแต่เวลา 8.30 น. ล่าสุด ณ เวลา 18.30 น. พบว่ายอดจองสิทธิสินเชื่อทั่วประเทศรวมกันเกือบ 130,000 ล้านบาท(ลบ.) โดยแบ่งเป็นภาคที่มียอดจองสูงที่สุด ดังนี้คือ

สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มียอดจอง 29,000 ล้านบาท

สาขาภาคใต้ มียอดจอง 27,000 ล้านบาท

สาขาภาคกลาง ยอดจอง 19,000 ล้านบาท

กรุงเทพฯ และปริมณฑล มียอดจอง 18,000 ล้านบาท

สาขาภาคตะวันออก 16,000 ล้านบาท

สาขาภาคเหนือ ยอดจอง 13,000 ล้านบาท

สาขาภาคตะวันตกยอดจอง 5,000 ล้านบาท

 

ลูกค้าที่มารอจองสิทธิสินเชื่อที่ ธอส. สำนักงานใหญ่ เป็นคนแรกเดินทางมาถึงตั้งแต่เวลา 21.30 น. ของวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ขณะที่ในสาขาภูมิภาคพบว่าทยอยเดินทางมาถึงตั้งแต่เวลา 2.00-3.00 น. ของวันที่ 23 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ ธนาคารจะยังคงเปิดให้จองสิทธิต่อเนื่องจนกว่าผู้รับบัตรคิวคนสุดท้ายเมื่อเวลา 18.00 น. จะได้รับการจองสิทธิ ซึ่งการที่ประชาชนให้ความสนใจจองสิทธิสินเชื่อโครงการบ้านล้านหลังจนพบว่ามียอดจองสูงกว่ากรอบวงเงิน 50,000 ล้านบาท ตั้งแต่เวลา 13.00 น.ในวันนี้ สะท้อนให้เห็นว่าธนาคารสามารถสนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการสร้างความมั่นคงในชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และยังแสดงให้เห็นว่าประชาชนยังต้องการที่อยู่อาศัยในระดับราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท เป็นอย่างมากอีกด้วย


 

ทั้งนี้ ผู้จองสิทธิสินเชื่อโครงการบ้านล้านหลังในวันนี้สามารถนำ SMS ที่ได้รับจากธนาคาร ซึ่งระบุรหัสในการจอง ไปใช้เป็นหลักฐานในการยื่นเอกสารคำขอกู้ตามวันที่ธนาคารกำหนด โดยผู้จองก่อนมีสิทธิได้ลำดับการยื่นกู้ก่อน      ซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบวันให้ยื่นกู้ได้ที่ www.ghbank.co.th ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป       โดยธนาคารเตรียมเปิดให้ผู้ที่จองสิทธิสินเชื่อ 30,000 รายแรก ยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 และต้องติดต่อยื่นคำขอกู้กับธนาคารภายใน  90 วัน