ผลสำรวจอุปทานและอุปสงค์ของโครงการที่อยู่อาศัย ที่อยู่ระหว่างการขายในช่วงครึ่งแรกปี 2561 ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัดในภาคตะวันออก พื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor :EEC) ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนับเฉพาะโครงการที่มีหน่วยเหลือขายไม่ต่ำกว่า 6 หน่วย  จากการสำรวจ พบว่า มีโครงการที่อยู่อาศัยอยู่ระหว่างการขายจำนวน 952 โครงการ มีหน่วยในผังโครงการรวมทั้งสิ้น 188,126 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 561,191 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายจำนวน 55,327 หน่วย หรือร้อยละ 29.4 ของหน่วยในผังโครงการทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วย

 

โครงการบ้านจัดสรร จำนวน 721 โครงการ มีหน่วยในผังจำนวน 102,724 หน่วย มีมูลค่าโครงการรวม 286,677 ล้านบาท หน่วยเหลือขายจำนวน 38,451 หน่วย หรือร้อยละ 37.4  ของหน่วยในผังโครงการบ้านจัดสรรทั้งหมด

โครงการอาคารชุด  จำนวน 215 โครงการ มีหน่วยในผังจำนวน 84,873 หน่วย มีมูลค่าโครงการรวม 260,867 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายจำนวน 16,745 หน่วย หรือร้อยละ 19.7 ของหน่วยในผังโครงการอาคารชุดทั้งหมด 

โครงการวิลล่า จำนวน 16 โครงการ มีหน่วยในผังจำนวน 529 หน่วย มีมูลค่าโครงการรวม 13,648 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายจำนวน 131 หน่วย หรือร้อยละ 24.8 ของหน่วยในผังโครงการวิลล่าทั้งหมด

 

 

“ชลบุรี” อาคารชุด ราคา 2–3  ล้านบาทมีหน่วยในผังมากสุด 56.3%

ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานกลยุทธ์ 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า เมื่อแยกเป็นรายจังหวัด โดยเริ่มจากโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในจังหวัดชลบุรี  มีจำนวน 669  โครงการ มีหน่วยในผังของทุกโครงการรวมกัน 142,375 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 444,268 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายหรือเป็นอุปทานในตลาด 37,915 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 131,168 ล้านบาท แบ่งเป็น

โครงการบ้านจัดสรร จำนวน 465 โครงการ มีจำนวนหน่วย 61,924 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 178,141 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายหรือเป็นอุปทานในตลาด 22,430 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 66,024 ล้านบาท

 

 โครงการอาคารชุด จำนวน 188 โครงการ มีจำนวนหน่วย 79,922 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 252,480 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายหรือเป็นอุปทานในตลาด  15,354 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 61,931 ล้านบาท

 

โครงการวิลล่า จำนวน 16 โครงการ มีหน่วยในผังจำนวน 529 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 13,648 ล้านบาท หน่วยเหลือขายหรือเป็นอุปทานในตลาด 131 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 3,213 ล้านบาท

 

ทั้งนี้หน่วยในผังโครงการบ้านจัดสรรและอาคารชุดจำนวน 141,846 หน่วย ส่วนใหญ่ร้อยละ 56.3 เป็นอาคารชุด อยู่ในระดับราคา 2–3  ล้านบาท รองลงมา ร้อยละ 20.6 เป็นทาวน์เฮาส์ อยู่ในระดับราคา  1.5–2 ล้านบาท  ร้อยละ  11.9  เป็นบ้านเดี่ยว อยู่ในระดับราคา  –5 ล้านบาท ร้อยละ 8.5 เป็นบ้านแฝด อยู่ในระดับราคา  2–3 ล้านบาท ที่เหลือเป็นอาคารพาณิชย์และที่ดินเปล่า

 

ทำเลบ้านจัดสรรในจังหวัดชลบุรีที่ขายดีมากที่สุด 5 อันดับแรก โดยดูจากสัดส่วนที่ขายได้ต่อหน่วยทั้งหมดในโครงการ ได้แก่ 1) ทำเลหาดบางเสร่ ขายได้ร้อยละ 90.1 มูลค่าขายได้ 1,762 ล้านบาท  2) ทำเลพัทยา ขายได้ร้อยละ 80.4  มูลค่าที่ขายได้ 645 ล้านบาท 3) ทำเลนิคมฯ อมตะนคร ขายได้ร้อยละ 79.6  มูลค่าที่ขายได้ 5,003 ล้านบาท 4) ทำเลแยกเจ (เลี่ยงเมืองสัตหีบ) ขายได้ร้อยละ 78.6 มูลค่าที่ขายได้ 7,260 ล้านบาท  5) ทำเลแหลมฉบัง ขายได้ร้อยละ 72.4 มูลค่าที่ขายได้ 6,380 ล้านบาท

 

ทำเลอาคารชุดในจังหวัดชลบุรีที่ขายดีมากที่สุด 5 อันดับแรก โดยดูจากสัดส่วนที่ขายได้ต่อหน่วยทั้งหมดในโครงการ ได้แก่ 1) ทำเลหนองปรือ ขายได้ร้อยละ 97.1 มูลค่าที่ขายได้ 2,565 ล้านบาท  2) ทำเลบ้านสวน-หนองข้างคอก ขายได้ร้อยละ 95.1 มูลค่าที่ขายได้ 4,083 ล้านบาท  3) ทำเลนิคมฯ อมตะนคร ขายได้ร้อยละ 88.9 มูลค่าที่ขายได้ 2,267 ล้านบาท 4) ทำเลบางแสน ขายได้ร้อยละ 87.8 มูลค่าที่ขายได้ 10,822 ล้านบาท 5) ทำเลพัทยา ขายได้ร้อยละ 83.7 มูลค่าที่ขายได้ 43,969 ล้านบาท

 

 

“ระยอง”ทำเลหาดแม่รำพึงบ้านเพ ยอดขายมากสุด

โครงการที่อยู่อาศัย ที่อยู่ระหว่างการขายในจังหวัดระยอง มีจำนวน 224 โครงการ มีหน่วยในผังของทุกโครงการรวมกัน 32,000 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 77,916 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายหรือเป็นอุปทานในตลาด 11,895 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 30,210 ล้านบาท แบ่งเป็น

 

โครงการบ้านจัดสรร จำนวน 200 โครงการ มีจำนวนหน่วย 28,419 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 70,837 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายหรือเป็นอุปทานในตลาด 11,046 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 28,371 ล้านบาท

 

โครงการอาคารชุด จำนวน 24 โครงการ มีจำนวนหน่วย  3,581 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 7,079 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายหรือเป็นอุปทานในตลาด 849 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 1,839  ล้านบาท

 

 

ทั้งนี้หน่วยในผังโครงการบ้านจัดสรร และอาคารชุดจำนวน 32,000 หน่วย ส่วนใหญ่ร้อยละ 36.6เป็นทาวน์เฮาส์ อยู่ในระดับราคา 1.5-2  ล้านบาท รองลงมา ร้อยละ 31.6 เป็นบ้านเดี่ยว อยู่ในระดับราคา    2–3 ล้านบาท  ร้อยละ 16.2  เป็นบ้านแฝด อยู่ในระดับราคา 2 –3 ล้านบาท ร้อยละ 11.2 เป็นอาคารชุด อยู่ในระดับราคา 1–1.5 ล้านบาท ที่เหลือเป็นอาคารพาณิชย์และที่ดินเปล่า

 

ทำเลบ้านจัดสรรในจังหวัดระยองที่ขายดีมากที่สุด 5 อันดับแรก โดยดูจากสัดส่วนที่ขายได้ต่อหน่วยทั้งหมดในโครงการ ได้แก่ 1) ทำเลหาดแม่รำพึง-บ้านเพ ขายได้ร้อยละ 73.3 มูลค่าขายได้ 1,147 ล้านบาท  2) ทำเลเมืองระยอง ขายได้ร้อยละ 65.2 มูลค่าที่ขายได้ 5,060 ล้านบาท 3) ทำเลนิคมฯอมตะซิตี้-อีสเทิร์น ขายได้ร้อยละ 65.1 มูลค่าที่ขายได้ 19,442 ล้านบาท 4) ทำเลบ้านฉาง-อู่ตะเภา ขายได้ร้อยละ 62.5 มูลค่าที่ขายได้ 5,216 ล้านบาท  5) ทำเลนิคมฯแหมราช ขายได้ร้อยละ 54.0 มูลค่าที่ขายได้ 4,558 ล้านบาท

 

ทำเลอาคารชุดในจังหวัดระยองที่ขายดี โดยดูจากสัดส่วนที่ขายได้ต่อหน่วยทั้งหมดในโครงการ ได้แก่ 1) ทำเลนิคมฯอมตะซิตี้-อีสเทิร์น ขายได้ร้อยละ 83.0 มูลค่าที่ขายได้ 1,025 ล้านบาท 2) ทำเลหนองปรือขายได้ร้อยละ 97.1 มูลค่าที่ขายได้ 2,565 ล้านบาท  3) ทำเลเมืองระยองขายได้ร้อยละ 77.7 มูลค่าที่ขายได้ 3,515ล้านบาท  4) ทำเลบ้านฉาง-อู่ตะเภาขายได้ร้อยละ 68.4 มูลค่าที่ขายได้ 78.8 ล้านบาท ทำเลแกลงขายได้ร้อยละ 65.5  มูลค่าที่ขายได้ 619 ล้านบาท และ5) ทำเลนิคมฯเหมราชได้ร้อยละ 2.6 มูลค่าที่ขายได้ 2.2ล้านบาท ตามลำดับ

 

“ฉะเชิงเทรา”หน่วยในผังโครงการน้อยสุด59โครงการ

โครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีจำนวน 59 โครงการ มีหน่วยในผังของทุกโครงการรวมกัน 13,751 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 39,008 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายหรือเป็นอุปทานในตลาด 5,517 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 14,730 ล้านบาท แบ่งเป็น

 

โครงการบ้านจัดสรร จำนวน 56 โครงการ มีจำนวนหน่วย 12,381 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 31,699 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายหรือเป็นอุปทานในตลาด 4,975  หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 14,199 ล้านบาท

 

โครงการอาคารชุด จำนวน 3 โครงการ มีจำนวนหน่วย 1,370 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 1,308 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายหรือเป็นอุปทานในตลาด 542 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 531 ล้านบาท

 

 

 

ทั้งนี้  หน่วยในผังโครงการบ้านจัดสรรและอาคารชุดจำนวน 13,751 หน่วย ส่วนใหญ่ร้อยละ 34.3เป็นทาวน์เฮาส์ อยู่ในระดับราคา 3–5 ล้านบาท รองลงมา ร้อยละ 30.1  เป็นบ้านเดี่ยวอยู่ในระดับราคา 3 –5 ล้านบาท  ร้อยละ 23.3 เป็นบ้านแฝด อยู่ในระดับราคา 3–5 ล้านบาท ร้อยละ 10.0 เป็นอาคารชุด อยู่ในระดับราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาท ที่เหลือเป็นอาคารพาณิชย์

 

ทำเลบ้านจัดสรรในจังหวัดฉะเชิงเทราที่ขายดี โดยดูจากสัดส่วนที่ขายได้ต่อหน่วยทั้งหมดในโครงการ ได้แก่ 1) ทำเลคลองหลวงแพ่ง ขายได้ร้อยละ 67.7 มูลค่าขายได้ 6,638 ล้านบาท  2) ทำเลแปลงยาวขายได้ร้อยละ 60.6 มูลค่าที่ขายได้ 564 ล้านบาท  3) ทำเลบางปะกงขายได้ร้อยละ 59.5 มูลค่าที่ขายได้ 7,976 ล้านบาท  4) ทำเลในเมืองฉะเชิงเทราขายได้ร้อยละ 55.9 มูลค่าที่ขายได้ 6,410 ล้านบาท  และ 5) ทำเลบ้านโพธิ์ขายได้ร้อยละ 51.3 มูลค่าที่ขายได้ 1,912 ล้านบาท ตามลำดับ

 

ส่วนทำเลอาคารชุด ทำเลในเมืองฉะเชิงเทราขายได้ร้อยละ 60.4 มูลค่าที่ขายได้ 777 ล้านบาท