นายไชยยันต์ ชาครกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ LALIN (ขวา) เข้ารับรางวัลจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม (Best Company Performance Awards) และรางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น (Best CEO Awards) จาก ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ซ้าย) ในงาน SET Awards 2018  ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร  เพื่อเป็นการมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณและเชิดชูบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้บริหารสูงสุดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดทุนที่มีความยอดเยี่ยม และโดดเด่นในด้านต่างๆ  อันสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพ และความสามารถในการดำเนินงานในการก้าวสู่องค์กรต้นแบบของตลาดทุน ในงานนี้ลลิลฯ ได้รับถึง 2 รางวัลซ้อน พร้อมตั้งเป้าเดินหน้าสู่องค์กรต้นแบบที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ณ หอประชุมสุกรีย์ แก้วเจริญ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย