พื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้าบางหว้าเป็นอีกพื้นที่ที่น่าสนใจและน่าจับตามองในอนาคตเพราะสถานีบางหว้ามีความเป็นชุมชนมาก่อนหน้านี้แล้วและหลังจากที่รถไฟฟ้าสถานีบางหว้าเปิดให้บริการสถานีนี้เป็น 1 ในสถานีที่มีคนใช้บริการรถไฟฟ้าอันดับต้นๆ แม้ว่าจะเป็นสถานีรถไฟฟ้าปลายทางก็ตาม

ภาพรวมทำเลบางหว้า

  • เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินจะเป็นปัจจัยบวกใหม่
  • โครงการคอนโดมิเนียมใหม่เปิดขายมากขึ้น
  • ร้านค้าสมัยใหม่มีมากขึ้น
  • เมื่อผังเมืองเปลี่ยนราคาที่ดินจะแพงขึ้น
  • ราคาคอนโดมิเนียมจะแพงขึ้นต่อเนื่อง
  • ที่ดินริมถนนเพชรเกษมเหลือน้อย
  • คนต่างชาติในทำเลนี้เยอะขึ้น

นายสุรเชษฐ กองชีพ นักวิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการให้ความสนใจกับพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้าบางหว้ามาก่อนหน้านี้หลายปีแล้วตั้งแต่ก่อนที่สถานีบางหว้าจะเปิดให้บริการปี 2556 เพราะเส้นทางรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายที่ข้ามสะพานตากสินมาถึงสถานีบางหว้านั้นเสร็จสมบูรณ์มาหลายปีก่อนหน้านี้แล้วเพียงแต่รอการติดตั้งระบบเดินรถไฟฟ้าเท่านั้น ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงมั่นใจว่าอย่างไรก็ตามสถานีรถไฟฟ้าบางหว้าจะต้องเปิดให้บริการแน่นอนในอนาคต จึงมีผู้ประกอบการบางรายเข้ามาหาซื้อที่ดินและเปิดขายโครงการคอนโดมิเนียมกันก่อนหน้านี้แล้วเพียงแต่แต่มีจำนวนไม่มากนักและเป็นโครงการคอนโดมิเนียมที่มีราคาขายไม่สูงมากนัก

 

ภายหลังจากการเปิดให้บริการแบบสมบูรณ์ของสถานีรถไฟฟ้าบางหว้าในช่วงปลายปี 2556 จึงเริ่มมีโครงการคอนโดมิเนียมเปิดขายมากขึ้นและต่อเนื่องแบบเห็นได้ชัด เพียงแต่ที่ดินรอบๆ สถานีรถไฟฟ้าบางหว้ามีไม่มากนักโดยเฉพาะที่ดินที่อยู่ในแนวถนนเพชรเกษมเพราะเป็นอาคารพาณิชย์ตลอดทั้ง 2 ฝั่ง ผู้ประกอบการบางรายจึงจำเป็นต้องเลือกที่ดินที่อยู่ไกลออกไปหรือไม่ได้อยู่บนถนนเพชรเกษมจำนวนคอนโดมิเนียมสะสมรอบสถานีรถไฟฟ้าบางหว้าจึงมีไม่มากนัก โดย ณ ปัจจุบันมีคอนโดมิเนียมที่เปิดขายแล้วก่อนหน้านี้สะสมอยู่ในพื้นที่อยู่ประมาณ 5,087 ยูนิต โดยมีคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่ในปี 2561 มากที่สุดคือประมาณ 1,451 ยูนิตมากที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมา แต่คาดว่าเมื่อเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเปิดให้บริการในปี 2562 จะมีโครงการคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่มากขึ้นแน่นอน

 

อัตราการขายเฉลี่ยคอนโดมิเนียมในพื้นที่นี้อยู่ที่ประมาณ 81% โดยโครงการที่อยู่ในพื้นที่ตามแนวถนนเพชรเกษมมีอัตราการขายเฉลี่ยสูงกว่าเพราะเป็นพื้นที่ที่มีโครงการที่เปิดขายมาหลายปีก่อนหน้านี้อยู่แล้วหลายโครงการและส่วนใหญ่ปิดการขายไปแล้ว โครงการที่อยู่ไกลออกไปจากสถานีรถไฟฟ้าบางหว้ามีอัตราการขายเฉลี่ยที่ไม่สูงมากนักโดยเฉพาะในโครงการที่เปิดขายใหม่และมีราคาขายเริ่มต้นมากกว่า 80,000 บาทต่อตารางเมตร เพราะในพื้นที่นี้ยังมีโครงการที่สร้างเสร็จแล้วที่มีราคาขายต่อต่ำกว่า 80,000 บาทต่อตารางเมตรรวมไปถึงในพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้าก่อนหน้านี้ เช่น ตลาดพลู และวุฒากาศ เป็นต้น

 

คนจำนวนไม่น้อยที่มีบ้านหรือที่อยู่อาศัยที่อยู่ไกลออกไปทางถนนเพชรเกษม ราชพฤกษ์หรือพื้นที่อื่นๆ เลือกซื้อคอนโดมิเนียมรอบสถานีรถไฟฟ้าบางหว้า เพราะต้องการที่อยู่อาศัยที่สะดวกในการเดินทางเข้ามาทำงานในกรุงเทพมหานครชั้นใน รวมไปถึงคนที่ต้องการเช่าที่อยู่อาศัยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติก็เลือกพื้นที่นี้ เนื่องจากการเดินทางที่สะดวกอีกทั้งยังเป็นสถานีรถไฟฟ้าต้นทางที่วิ่งเข้าสู่เมืองชั้นในซึ่งมีผู้ใช้บริการเยอะมากในเวลาเร่งด่วน ชาวต่างชาติจำนวนไม่น้อยเลือกเช่าหรือซื้อคอนโดมิเนียมในพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้าบางหว้าเพราะราคาซื้อและค่าเช่าที่ต่ำกว่าในพื้นที่เมืองชั้นใน อีกทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ค่อนข้างครบถ้วนไม่ได้แตกต่างจากพื้นที่รอบสถานีอื่นๆ เท่าใดนัก ชาวต่างชาติจึงเข้ามาเช่าคอนโดมิเนียมในพื้นที่นี้มากขึ้น รวมไปถึงนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยที่อยู่ไม่ไกลจากสถานีบางหว้าก็มีไม่น้อยส่งผลให้พื้นที่นี้ค่อนข้างน่าสนใจ และอาจจะน่าสนใจมากขึ้นถ้าผังเมืองกรุงเทพมหานครฉบับใหม่จะมีการปรับเปลี่ยนผังสีการใช้ประโยชน์ของพื้นที่รอบสถานีบางหว้าให้มีความเหมาะสมกว่าในปัจจุบันเพราะสถานีบางหว้าเป็นสถานีร่วม รวมไปถึงการต่อขยายเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวจากสถานีบางหว้าขึ้นเหนือไปตามถนนราชพฤกษ์สิ้นสุดที่สถานีตลิ่งชันก็เป็นอีกปัจจัยที่ช่วยเพิ่มความน่าสนใจของพื้นที่นี้ในอนาคต

 

แม้ว่าการเปิดให้บริการเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินในอนาคตจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มความสำคัญของสถานีบางหว้าแต่เป็นอีกปัจจัยด้านลบที่มีผลต่อจำนวนคนที่มาใช้บริการที่สถานีบางหว้าด้วยเช่นกัน เพราะคนจำนวนไม่น้อยอาจจะไปใช้บริการเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินในการเดินทางไปทำงานโดยเฉพาะคนที่ทำงานในพื้นที่ตามแนวถนนรัชดาภิเษก แต่สายสีเขียวซึ่งเป็นเส้นทางรถไฟฟ้าหลักของกรุงเทพมหานครจะยังคงความเป็นเส้นทางหลักที่วิ่งเข้าสู่เมืองชั้นในต่อไปคนที่มาใช้บริการที่สถานีบางหว้าจะยังคงมากเป็นอันดับต้นๆ ต่อไป