ผลสำรวจหลังงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 39  คอนโดมิเนียมยังครองความนิยมเป็นอันดับหนึ่ง สัดส่วน 38 % ชี้ความต้องการที่อยู่อาศัยจากกลุ่มเรียลดีมานด์ยังอยู่ในระดับสูงถึง 80 %  มั่นใจมาตรการ ธปท.ไม่กระทบ พบ 63 % เป็นผู้เข้าชมงานครั้งแรก ราคา 3-4 ล้านบาท ความต้องการซื้อมากถึง 32 % ส่วนงานมหกรรมฯ ครั้งที่ 40 จ่อคิวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-24 มี.. 62

 

 

นายปิติพัฒน์ ปรีดานนท์ ประธานคณะกรรมการจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 39 เปิดเผยถึงผลสำรวจหลังการจัดงานฯ ว่า ตลอด 4 วันของการจัดงาน ตั้งแต่วันที่  4-7 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มีผู้เข้าร่วมงานใกล้เคียงกับครั้งที่ผ่านมา และมียอดจองซื้อที่อยู่อาศัยภายในงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และคาดว่าจะมียอดขายตามมาอีกไม่ต่ำกว่า 2 เท่า โดยประเภทที่อยู่อาศัยที่มีการจองซื้อภายในงานมากที่สุด 3 ลำดับแรกได้แก่ คอนโดมิเนียม คิดเป็นสัดส่วน  38 % รองลงมาเป็น บ้านเดี่ยว คิดเป็นสัดส่วน 37 % และทาวเฮาส์คิดเป็นสัดส่วน 17 % ที่เหลือเป็นสินค้าประเภทบ้านแฝดและอื่นๆ อีก 8  %  นอกจากนี้ ยังมียอดขอสินเชื่อกว่าหนึ่งหมื่นล้านบาท

 

นอกจากนี้ผลสำรวจยังระบุอีกว่า ผู้ที่ตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในงานครั้งนี้ประมาณ 80 % ซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริง และอีก 20 % ซื้อเพื่อการลงทุน ซึ่งอาจมองได้ว่า มาตรการคุมสินเชื่อของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่เน้นไปที่บ้านราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป และบ้านหลังที่ 2 ยังไม่ใช่ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มผู้บริโภคที่มาซื้อที่อยู่อาศัย ในงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 39  สำหรับผู้เข้าชมงานกว่า 63 % เป็นผู้เข้าชมงานมหกรรมฯ เป็นครั้งแรก และอีกประมาณ 37 % เป็นผู้ที่เคยมางานแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้ง ผู้เข้าชมงานกว่าส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม Gen Y ในช่วงอายุ 21-30 ปี 38 % รองลงมาจะอยู่ในช่วงอายุ 31-40 ปี คิดเป็น 32 % และ 30 % เป็นกลุ่ม Gen X ในช่วงอายุ 41-50 ปี ขณะที่ผลสำรวจด้านรายได้ส่วนตัวต่อเดือนชี้ว่าผู้เดินงาน 45 % มีรายได้อยู่ไม่เกิน 30,000 บาท และ 26 % มีรายได้ ระหว่าง 30,000-50,000 บาท ส่วนที่มีรายได้เกิน 50,000 บาท จะอยู่ที่ 29 %

 

 

“ผลสำรวจด้านระยะเวลาที่ต้องการซื้อในอนาคต 1-2 ปี จะอยู่ที่ 31 % ขณะที่ระยะเวลา 6-12 เดือน อยู่ที่ 32 % และระยะเวลา 1-3 เดือนอยู่ที่ 37 % ส่วนด้านงบประมาณในการซื้อที่อยู่อาศัยแต่ละประเภทระบุว่า ผู้เข้าชมงาน 27 % ต้องการที่อยู่อาศัยระดับ ราคา 1-2 ล้านบาท และ 29 % ต้องการระดับ 2-3 ล้านบาท และอีก 32 % ต้องการราคา 3-4 ล้านบาท มีเพียง 12 % ที่สนใจที่อยู่อาศัยราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาท” นายปิติพัฒน์ กล่าว

 

สำหรับงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 40 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-24 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์