ภาพรวมเศรษฐกิจปี61 ส่งสัญญาณดี จีดีพีสูงกว่า4% ผลจากการส่งออกขยายตัวดี ภาครัฐลงทุนชัดเจน เอกชนมีความเชื่อมั่น ฐานรายได้ประชาชนปรับตัวดี รับนักลงทุน-ลูกค้าต่างชาติมีบทบาทต่อการขายคอนโดฯ โดยเฉพาะฮ่องกง ซื้อง่ายขายคล่อง ระบุซัพพลายคอนโดฯเปิดขายใหม่ครึ่งปีแรกจำนวนโครงการลดลง ขณะที่ราคาขายสวนทางปรับเพิ่มสูงขึ้น

ผศ.ดร.เกษรา ธัญญลักษณ์ภาคย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน) หรือ SENA เปิดเผยถึงภาพรวมเศรษฐกิจในปี2561 ว่าส่งสัญญาณที่ดีขึ้นจะเห็นได้ว่าตัวเลขจีดีพีเศรษฐกิจสูงกว่า 4% ซึ่งไม่ได้เห็นการเติบโตสูงเช่นนี้มานานหลายปีแล้ว โดยมาจาก 4 ปัจจัยหลักคือ 1.การส่งออกขยายตัวขึ้นตามการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจโลก 2.แรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากการลงทุนภาครัฐและการใช้จ่ายภาครัฐ มีแนวโน้มที่ดีและเร่งตัวขึ้น 3.การลงทุนภาคเอกชนฟื้นตัวอย่างชัดเจนมากขึ้น และ4.ฐานรายได้ของประชาชนปรับตัวดีขึ้น 

 

ขณะที่เทรนด์ที่อยู่อาศัยสำหรับสังคมผู้สูงอายุนั้นมีมากขึ้น ซึ่งผู้สูงอายุ 60ปี นั้นเริ่มมีความคุ้นชินในการอยู่อาศัยในคอนโดฯมากขึ้น โดยสัดส่วนผู้สูงอายุจะเป็นเพศหญิงมากถึง 51% และเพศชาย 49%

 

สำหรับแนวทางการพัฒนาคอนโดฯในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาจะเห็นโครงการรูปแบบร่วมทุนกับต่างชาติมากขึ้น ซึ่งในส่วนของเสนาฯเอง มีโครงการร่วมทุนกับบริษัท ฮันคิว เรียลตี้ จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) หนึ่งในกลุ่มบริษัท Hankyu Hanshin Holding Group ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ในญี่ปุ่น รวมแล้ว 7 โตรงการ คิดเป็นมูลค่า 23,000 ล้านบาท ซึ่งต่อไปการพัฒนาโครงการคอนโดฯนั้น จะหวังพึ่งกำลังซื้อเฉพาะลูกค้าคนไทยแต่เพียงอย่างเดียวไม่ได้ทุนต่างชาติและกำลังซื้อต่างชาติจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น

 

ซึ่งที่ผ่านมาตนเคยมีความสงสัยในการตัดสินใจซื้อของนักลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะฮ่องกง ที่ตัดสินใจซื้อง่ายมาก จึงได้เดินทางไปดูรูปแบบการขาย จึงพบว่าส่วนใหญ่จะนิยมซื้อผ่านตัวแทนขาย และจะซื้อทันที โดยไม่ต้องเดินทางมาดูสินค้าจริง ขณะที่การขายคอนโดฯในเมืองจีนนั้น ลูกค้าจีนจะต้องบินมาดูสินค้าในเมืองไทยก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ

 

สำหรับซัพพลายคงเหลือสะสมรวม ณ กลางปี 2561 พบว่าลดลงมาจากปลายปี2560 ประมาณ 14,592 หน่วย จาก 195,227 หน่วย ณ ปลายปี2560 ลดลงเป็น 180,635 หน่วย ส่วนตลาดคอนโดฯ ซัพพลายคงเหลือสะสมรวม  ณ กลางปี 2561 ลดลงจากปลายปี 2560 ประมาณ -7.3% จาก 76,790 หน่วย ณ ปลายปี2560 เป็น 69,936 หน่วย (ลดลง 6,854 หน่วย)

 

ด้านซัพพลายคอนโดฯเปิดขายใหม่ในครึ่งปีแรก2561 พบว่ามีจำนวนโครงการที่ลดลง แต่ราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับครึ่งปีแรก2560 สำหรับยอดซื้อในครึ่งปีแรก2561 มีจำนวน 56,754 หน่วย เพิ่มขึ้นจากครึ่งปีแรก2560 ซึ่งมียอดขายที่ 44,790 หน่วย (+27%)

 

“ตลาดคอนโดฯ ราคาขายมีการปรับสูงขึ้นทุกปี โดยปัจจัยสำคัญมาจากต้นทุนที่ดินที่ปรับสูงขึ้นมาก ซึ่งราคาที่ดินปรับสูงขึ้นมากกว่าตัวเลขจีดีพีทางเศรษฐกิจส่วนตลาดระดับกลาง-ล่างกำลังซื้อเริ่มปรับตัวดีขึ้น เห็นได้จากอัตราการดูดซับของตลาดของกลุ่มดังกล่าวที่เพิ่มขึ้นจาก 68% มาเป็น 73% แล้ว” ผศ.ดร.เกษรา กล่าวในที่สุด