กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง  กรมบัญชีกลาง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัด (มหาชน)ผนึกกำลังพัฒนาระบบตั๋วร่วมเพื่อรองรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมเปิดให้บริการในระบบรถไฟฟ้า MRT เป็นวันแรก

 

วันนี้ (20 กรกฎาคม 2561) กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีเปิดการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในระบบรถไฟฟ้า MRT ภายใต้แนวคิด “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กับ รถไฟฟ้า MRT” โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วย นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม นายวิชัย โภชนกิจ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายมานิตย์ สุธาพร ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นายสาคร รุ่งสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ 2 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และ นายปิยะ วิโรจน์โภคา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท จำกัด เข้าร่วมพิธีฯ ณ บริเวณชั้นร้านค้า สถานีรถไฟฟ้าสวนจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กระทรวงคมนาคม ร่วมกับกระทรวงการคลัง ขานรับนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนวงเงินสวัสดิการค่าเดินทางให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมอบหมายให้หน่วยงานทั้งในสังกัดของกระทรวงคมนาคม และกระทรวงการคลังตลอดจนภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพัฒนาระบบการจัดเก็บค่าโดยสารของระบบขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้รองรับการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการชำระค่าโดยสาร เพื่อให้ทุกโหมดการเดินทางมีความพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรฯ ให้ได้ตามแผนงาน ซึ่งในวันนี้ กรมบัญชีกลาง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันดำเนินการพัฒนาระบบการจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติของระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน และสายสีม่วง ให้สอดรับกับการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จนแล้วเสร็จและมีความพร้อมที่จะให้บริการแก่ประชาชนได้เป็นวันแรก ซึ่งจะทำให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้รับสิทธิประโยชน์และมีทางเลือกในการเดินทางมากยิ่งขึ้น อีกทั้งในวันนี้ กระทรวงคมนาคม ยังได้รับความร่วมมือจากกระทรวงพาณิชย์ นำร้านธงฟ้าราคาประหยัดมาร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้าจำนวนกว่า 30 ร้าน ซึ่งจะจำหน่ายให้แก่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 07.00 – 21.00 น.

 

นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า รฟม. มีความพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้บริการแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้เข้าถึงการเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้า MRT ที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม โดยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะใช้บริการในระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน และ สายสีม่วง ได้นั้น จะเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประเภท Hybrid 2 Chips คือ มีลักษณะเป็น Contact Chip และ Contactless Chip โดยแถบแม่เหล็ก Contactless Chip จะเป็นไปตามมาตรฐานกลางระบบตั๋วร่วม (แมงมุม) โดยมีสัญลักษณ์แมงมุมที่ด้านหลังบัตร ซึ่งบัตรประเภทนี้จะเป็นบัตรสำหรับผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนใน 7 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม โดยประชาชนสามารถใช้ชำระค่าโดยสารในระบบรถไฟฟ้า MRT ทั้ง 2 สาย และ รถโดยสารประจำทาง ขสมก.(ที่มีระบบ E-Ticket) ภายในวงเงินรวมกัน 500 บาท/คน/เดือน ทั้งนี้ ภาครัฐได้เปิดให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประเภทดังกล่าว นำบัตรฯ มาขึ้นทะเบียนเพื่อใช้เดินทางในระบบรถไฟฟ้า MRT ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา และบัตรฯ ที่ขึ้นทะเบียนแล้วจะเริ่มใช้เดินทางในระบบรถไฟฟ้า MRT ได้ตั้งแต่วันนี้ (วันที่ 20 กรกฎาคม 2561) เป็นต้นไป

 

อย่างไรก็ตาม ประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประเภท Hybrid 2 Chips ยังสามารถนำบัตรฯ มาขึ้นทะเบียนได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ระหว่างเวลา 11.00 – 20.00 น. ณ จุดขึ้นทะเบียนบัตรฯ ภายในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงและสายสีน้ำเงิน ทุกสถานี แต่สำหรับผู้ที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประเภท Hybrid 2 Chips ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 เป็นต้นไปนั้น จะสามารถนำบัตรฯ มาใช้เดินทางในระบบรถไฟฟ้า MRT ได้ทันที (เนื่องจากบัตรได้รับการขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้ว) โดยประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร 0 2109 2345 ในวันจันทร์ – วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 17.30 น. เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th เฟซบุ๊คแฟนเพจ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044 และ Call Center BEM โทร. 0 2624 5200