จากเหตุการณ์ความไม่สะดวกในการให้บริการเดินรถไฟฟ้าบีทีเอส ในช่วงวันที่ 25-27 มิถุนายน 2561 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ บีทีเอสซี ขออภัยอย่างสูงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และทางบริษัทได้ดำเนินการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  เพื่อให้การเดินรถกลับมาให้บริการแก่ประชาชนได้ตามปกติโดยเร็ว

 โดยการดำเนินงานมีความคืบหน้า ดังนี้

              บีทีเอสได้ดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์สื่อสารในการรับส่งสัญญานการเดินรถ และปรับย่านความถี่ใหม่ พร้อมติดตั้งตัวกรองสัญญาณเพิ่มเติมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยได้ทดสอบการเดินรถด้วยอุปกรณ์ระบบใหม่ในช่วงเช้า ซึ่งผลการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทั้งนี้ ตั้งแต่เวลา 14.00น. ของวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน เป็นต้นไป จะได้ทดสอบการเดินรถพร้อมกับการ เปิดระบบ Based Station หรือ เสาสัญญาณของ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) TOT อีกครั้ง  เพื่อติดตามประเมินผล และหากพบปัญหาจะได้เร่งจัดการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที เพื่อให้ระบบการเดินรถสามารถให้บริการได้ตามปกติ พร้อมรองรับการให้บริการประชาชนในวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคมนี้ ได้อย่างราบรื่น โดยระหว่างที่อยู่ในช่วงการเปิดใช้ระบบรับส่งสัญญานการเดินรถใหม่นี้  อาจพบการขัดข้องขึ้นได้บ้าง  

อย่างไรก็ตาม หากเกิดความขัดข้องขึ้น ผู้โดยสารที่ผ่านเข้ามาในระบบแล้ว หรือได้ชำระค่าโดยสารแล้ว สามารถออกจากระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสได้  โดยที่บัตรประเภทแรบบิททั้งแบบเติมเงินและเติมเที่ยว จะไม่มีการตัดเที่ยวหรือค่าเดินทางใดๆ  ส่วนบัตรประเภทโดยสารเที่ยวเดียว จะสามารถออกจากระบบและเก็บบัตรโดยสารไว้ใช้งานได้ใหม่ภายใน 14 วันตามมูลค่าเดิม

ทั้งนี้ ทางบีทีเอส ต้องขออภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกครั้ง และจะพยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อให้รถไฟฟ้าบีทีเอส สามารถให้บริการได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด

 

 

 

สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการสอบถามข้อมูลหรือรับการแจ้งเตือนจากบีทีเอส เพื่อวางแผนการเดินทาง สามารถติดตามข่าวสารได้ที่

  • facebook.com/BTS.SkyTrain
  • twitter.com/bts_skytrain
  • แอพพลิเคชั่นไลน์ @btsskytrain
  • ฮอตไลน์ 02 617 6000

 

(ที่มา)

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)