นายกฯร่วมเปิดโครงการชุมชนเมืองดินแดงเฟสแรก 9 กคนี้ | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

การเคหะฯเตรียมย้ายผู้อยู่อาศัยเดิมเข้าอยู่อาคารใหม่ในโครงการชุมชนเมืองดินแดงเฟสแรก (แปลง G) นายกฯ “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” พร้อมร่วมเปิดตึกดีเดย์ ! 9 กรกฎาคมนี้ พร้อมจับมือกสท.ปั้นเป็นสมาร์ทซิตี้

 

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยว่าในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 การเคหะฯจะทำพิธีเปิดโครงการชุมชนเมืองดินแดงเฟสแรก (แปลง G )เป็นอาคารสูง 28 ชั้น จำนวน 334 ยูนิต อย่างเป็นทางการ โดยนายกรัฐมนตรี “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” จะมาทำพิธีเปิดและมอบกุญแจให้กับผู้อยู่อาศัย ในอาคารเดิมและจะทยอยเข้าอยู่ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2561 และเพื่อยกระดับการอยู่อาศัยและตอบรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ล่าสุด การเคหะฯได้ร่วมมือกับกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ศึกษาและพัฒนาระบบบ้านอัจฉริยะ (Smart Home) นำร่องในโครงการชุมชนเมืองดินแดงเฟสแรก ซึ่งจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2561 นี้

 

เพื่อให้ก้าวสู่ Smart Cityในสังคมยุคของไทยแลนด์ 4.0 โดยจะนำระบบบ้านอัจฉริยะเข้ามาอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตประจำวันของผู้อยู่อาศัย และผู้สูงอายุ โดยเฉพาะด้าน Smart Security ด้าน Smart Environment และ ด้าน Smart Management นอกจากนี้ จะทำการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายภายในสำนักงานขาย หรือพื้นที่สาธารณะส่วนกลาง โครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะฯ รวมทั้งระบบสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตในการบริหารจัดการข้อมูลภายในสำนักงานการเคหะฯในอนาคต

 

“เบื้องต้นจะให้ทดลองใช้ฟรีเช่น WIFI แต่ถึงแม้จะมีการเก็บค่าบริการแต่ก็ไม่แพงมากนัก”

 

ด้านนายนพดล ว่องเวียงจันทร์ รองผู้ว่าการการเคหะฯ กล่าวเสริมว่า โครงการชุมชนเมืองดินแดง เป็นโครงการระยะ 8 ปี (ปี 2559-2567)แบ่งการพัฒนาออกเป็น 4 เฟส  ตามแผนการพัฒนาจะสร้างที่อยู่อาสิ้นทั้งสิ้น 20,292 ยูนิต แบ่งเป็นการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับผู้อยู่อาศัยเดิมกว่า 6,000 ยูนิต ที่เหลือกว่า 14,000 ยูนิตจะพัฒนาเพื่อรองรับผู้อยู่อาศัยกลุ่มใหม่

 

อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ผู้อยู่อาศัยย้ายเข้าไปอยู่ในอาคารใหม่เฟสแรก (แปลง G)แล้ว จะทำการทุบอาคารเดิมเพื่อพัฒนาตามแผนในเฟสที่ 2 (แปลง A และ D1) พัฒนาเป็นอาคารสูง 28-35 ชั้น 2 อาคาร จำนวน 1,200 ยูนิตเพื่อรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ( EIA :Environmental Impact Assessment) และจัดทำประกาศข้อกำหนดของโครงการเพื่อการประกวดราคา(ทีโออาร์) คาดว่าจะเซ็นสัญญากับเอกชนที่เป็นผู้รับเหมาได้ในช่วงเดือนกันยายน 2561 ซึ่งจะทำให้สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ทันที

 

ส่วน เฟส 3 และ 4 จะเป็นลักษณะความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและเอกชน (PPP : Public Private Partnership) ซึ่งจะพัฒนารองรับผู้อยู่อาศัยใหม่ ทั้งนี้ นอกาจากโครงการชุมชนเมืองดินแดงเฟส 3 และ 4 ที่เปิดให้เอกชนร่วมลงทุนแล้ว การเคหะฯยังมีการลงทุนในลักษณะดังกล่าวที่กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการด้วยเช่นกัน คือ โครงการเชิงพาณิชย์ ที่ดินแปลงว่างเนื้อที่ประมาณ 52 ไร่ ในโครงการเคหะชุมชนเชียงใหม่ (หนองหอย) จะเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมคณะกรรมการ(บอร์ด)การเคหะฯ ภายในเดือนมิถุนายน 2561 นี้ จากนั้นก็จะนำเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพื่อพิจารณาคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในปี 2562 โดยมีผู้ประกอบการเอกชนให้ความสนใจหลายราย นอกจากนี้ยังมีโครงการพื้นที่ร่มเกล้าที่จะพัฒนาเป็น “ศูนย์เศรษฐกิจเมืองร่มเกล้า”บนพื้นที่กว่า 600 ไร่

 

นอกจากนี้ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้การพัฒนาที่อยู่อาศัยสวัสดิการข้าราชการ และโครงการเชิงพาณิชย์บนที่ดินแปลงว่าง เนื้อที่ประมาณ 136 ไร่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ และโครงการศึกษาความเป็นไปได้การพัฒนาที่อยู่อาศัยสวัสดิการข้าราชการ และโครงการเชิงพาณิชย์บนที่ดินแปลงว่างเนื้อที่ประมาณ 118 ไร่ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เป็นต้น ได้ศึกษารายละเอียดแล้วเสร็จแล้วจะมีการนำเสนอต่อบอร์ดต่อไป