รายงานข่าวจากบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) แจ้งถึงความคืบหน้าในการเปิดขายห้องชุดในโครงการลุมพินี พาร์ค วิภาวดี – รังสิต เมื่อเสาร์ที่ 9 –วันอาทิตย์ 10 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมาว่า ได้รับความสนใจจากลูกค้าค่อนข้างมากส่งให้     Sold out  รวมทั้งสิ้น 575 ยูนิต มูลค่า 1,587 ล้านบาท(ลบ.)  คิดเป็น 100% ของจำนวนห้องที่เปิดขาย (คิดเป็น 80%จากห้องชุดทั้งหมด) ผลสำเร็จครั้งนี้เกิดจากศักยภาพทำเลและรูปแบบ New LPN Design ที่ออกแบบเพื่อตอบสนองลูกค้าคนเมืองด้านการทำงานและการใช้ชีวิต “Work&Life” เนื่องด้วยเป็นคอนโดมิกซ์ยูส มีอาคารสำนักงานและอาคารชุดพักอาศัย และสิ่งสำคัญ คือ การบริหารหลังการขายภายใต้แนวคิด “ชุมชนน่าอยู่” ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการพักอาศัย

 

โครงการลุมพินี พาร์ค วิภาวดี – รังสิต  ตั้งบนถนนวิภาวดี – รังสิต ซอยวิภาวดี 3  เนื้อที่ประมาณ  8 ไร่เศษ จำนวนทั้งหมด 736 ยูนิต ลักษณะโครงการเป็นคอนโดมิกซ์ยูส จำนวน  4  อาคาร ประกอบด้วย อาคารสำนักงาน จำนวน  2  อาคาร อาคารชุดพักอาศัย จำนวน  1  อาคาร และอาคารจอดรถ จำนวน 1 อาคาร สร้างเสร็จพร้อมเข้าพักอาศัยปลายปี 2562  โดยหลังจากนี้ LPN  เตรียมเปิดตัวโครงการใหม่ย่านปิ่นเกล้า คือ  ลุมพินี พาร์ค บรมราชชนนี –    สิรินธร