กคช เปิดจองโครงการ The NHA  Lumlukka Klong 2 ถึงวันที่ 12 มิย61 | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

การเคหะฯเปิดโอกาสให้ผู้สนใจจองโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ลำลูกกา คลอง 2 (The NHA @ Lumlukka Klong 2) ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคมถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ ห้องสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาสะพานใหม่ – ดอนเมือง

 

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ หรือ กคช. กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561     อนุมัติให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะฯ จัดทำโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ลำลูกกา คลอง 2) จำนวน 820 หน่วย เพื่อพัฒนาที่อยู่สำหรับผู้มีรายได้น้อยและผู้มีรายได้ปานกลางได้มีที่อยู่อาศัยได้มาตรฐานในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม รวมทั้งมีทำเลที่ตั้งอยู่ใกล้เส้นทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในระดับราคาที่สามารถรับภาระได้ ซึ่งเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตด้านการอยู่อาศัย เสริมสร้างความเสมอภาคและโอกาสในการได้รับบริการโครงสร้างพื้นฐานจากภาครัฐอย่างเท่าเทียมกัน

 

ทั้งนี้ การเคหะฯได้เปิดโอกาสให้ประชาชนที่สนใจได้จองโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ลำลูกกา คลอง 2 (The NHA @ Lumlukka Klong 2) ขนาดพื้นที่โครงการประมาณ 43 ไร่ จัดสร้างเป็นอาคารชุด 4 ชั้น จำนวน 11 อาคาร รวม 616 หน่วย พื้นที่ใช้สอยประมาณ 27 ตารางเมตร 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ        ราคาเริ่มต้นที่ 868,000 – 938,000 บาท ตั้งอยู่บริเวณถนนเสมาฟ้าคราม (ลำลูกกาซอย 11) ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งอยู่ใกล้กับแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม (หมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต) ประมาณ 4.50 กิโลเมตร โดยเปิดให้จองระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคมถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาสะพานใหม่ – ดอนเมือง วางเงินจองเริ่มต้นที่ 5,000 บาท พร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์

 

สำหรับคุณสมบัติของผู้จองโครงการ ประกอบด้วย สัญชาติไทย บรรลุนิติภาวะ ส่วนหลักฐานการจอง ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และเงินจองโครงการในวันทำสัญญาตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 09 1047 1263 หรือ Call Center 1615 www.nha.co.th

กคช เปิดจองโครงการ The NHA  Lumlukka Klong 2 ถึงวันที่ 12 มิย61 | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

กคช เปิดจองโครงการ The NHA  Lumlukka Klong 2 ถึงวันที่ 12 มิย61 | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

กคช เปิดจองโครงการ The NHA  Lumlukka Klong 2 ถึงวันที่ 12 มิย61 | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ