ประธานธ. ธอส. “สุรชัย ดนัยตั้งตระกูล” เผยคลังเตรียมออกกฎหมายจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอสังหาฯเป็นนิติบุคคล หวังให้รวบรวมข้อมูลบ้านใหม่-มือสอง นายทะเบียนรับจดทะเบียนนายหน้า พร้อมเผย 5 เดือน ธอส.ปล่อยกู้ 8 หมื่นล้านบาท ระบุตลาดอสังหาฯปรับตัวดีขึ้นคาดทั้งปี ขยายตัว 5%  ส่งผลให้สิ้นปี 2561 ปล่อยกู้ทะลุเป้า 2 แสนล้านบาท พร้อมขยายการปล่อยสินเชื่อให้ “สตาร์ตอัพ”ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศที่มีที่ดินเป็นของตนเอง ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท รวม 1,000 ล้านบาท

 

นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานคณะกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และประธานอำนวยการ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ หรือ REIC กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้รับความร่วมมือด้านข้อมูลทั้งหน่วยงานรัฐและภาคเอกชนมาอย่างต่อเนื่อง และกระทรวงการคลังมีเป้าหมายที่จะยกระดับกระดับศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ให้องค์กรมหาชน โดยมีแผนจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นนิติบุคคล เช่นเดียวกับบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

คลังเล็งยกร่างกมจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอสังหาฯใหม่รับแผนตั้งเป็นนิติบุคคล | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ“จะต้องมีการยกร่างกฎหมายการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ขึ้นมาใหม่ โดยจะเร่งให้มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นนิติบุคคลภายในรัฐบาลชุดนี้” เพื่อรองรับขอบข่ายการทำงานที่มากขึ้นในอนาคตจากรวบรวมข้อมูลในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นบ้านใหม่โดยต่อไปจะรวบรวมข้อมูลบ้านมือสอง รวมถึงทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนจดทะเบียนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ จัดทำข้อมูลในส่วนของโรงแรมด้วยเช่นกัน

 

ธอส.คาดปล่อยกู้ปี 2561 ทะลุ 2 แสนล้าน

สำหรับแนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2561นายสุรชัย กล่าวว่า มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะตลาดภูมิภาค เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นจึงตัดสินใจซื้อบ้าน จากแนวโน้มดังกล่าวทำให้เชื่อว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปีนี้จะสามารถขยายตัวได้ประมาณ 5%

 

ส่วน การปล่อยสินเชื่อใหม่ของ ธอส.ในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา มีจำนวน 80,000 ล้านบาทถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดี เชื่อว่าทั้งปีจะปล่อยสินเชื่อปล่อยใหม่ได้เกินกว่า 200,000 ล้านบาท

 

พร้อมกันนี้ ประธานธ. ธอส. ยังกล่าวย้ำถึงบทบาทของธอส.ว่า พร้อมจะป็นฟันเฟืองในการสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นภาคธุรกิจที่สำคัญ มีการซื้อขายมูลค่ามหาศาล ปีละ 750,000 ล้านบาท เป็นภาคธุรกิจหนึ่งที่มีส่วนขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในรูปแบบการสนับสนุนตามพันธกิจของธอส.ให้คนไทยมีบ้าน และการสนับสนุนให้ผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง

 

นอกจากนี้ ธอส.จะปล่อยกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำให้กับผู้มีรายได้น้อย บุคลากร ข้าราชการ หน่วยงานรัฐ ในวงเงินเบื้องต้น 70,000 ล้านบาท โดยล่าสุดจะเซ็นบันทึกความเข้าใจกับกองทัพในการปล่อยกู้ให้กับบุคลากรของกองทัพ และทหาร 3 เหล่าทัพวงเงิน 30,000 ล้านบาท กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ 2 รูปแบบ คือ ดอกเบี้ย 3.99% ระยะเวลา 10 ปี และ 3.75% เป็นเวลา 5 ปี ขึ้นอยู่กับว่าจะเลือรูปแบบใด

 

ทั้งนี้ ธอส.จะขยายการปล่อยสินเชื่อพัฒนาโครงการ สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ หรือเรียกว่าเป็นสตาร์ตอัพในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศที่มีที่ดินเป็นของตนเอง เบื้องต้นจะปล่อยกู้ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท รวม 1,000 ล้านบาท เป็นการนำร่อง เพื่อเป็นการเสริมสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ในตลาด และเป็นการขยายสินเชื่อรายย่อยของธอส.ได้อีกช่องทางหนึ่ง โดยเฉพาะสินเชื่อรายย่อยในภูมิภาค