บตท. ขยายช่องทางชำระค่างวดบ้าน จับมือ ธ.ออมสิน ผ่านเครือข่ายสาขาและออนไลน์ทั่วประเทศ” เดินหน้าตามพันธกิจ มุ่งสู่แนวทาง “แปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ : Securitization”

 

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย  (“บตท.” หรือ “SMC”) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลังเดินหน้าขยายช่องทางการบริการรับชำระค่างวดบ้านให้กับลูกค้าของ บตท. ที่รับโอนหนี้มาจากธนาคาร หรือ สถาบันการเงินที่ปล่อยสินเชื่อในตลาดแรก เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย รวดเร็ว ประหยัดเวลามากยิ่งขึ้น โดยลูกค้า บตท. สามารถเลือกชำระเงินได้ที่สาขาธนาคารออมสินทั่วประเทศ หรือผ่านทาง Internet Banking ด้วยตนเองได้แล้ววันนี้

บตทจับมือ ธออมสิน ขยายช่องทางชำระค่างวดบ้าน | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.  หรือ SMC) เปิดเผยว่า ปัจจุบันลูกค้าของ บตท. ส่วนมากชำระค่างวดบ้านโดยผ่านการหักบัญชีเงินฝาก และที่เหลือจะเป็นการชำระผ่านจุดรับบริการต่างๆ ที่เป็นพันธมิตรรับชำระค่างวดของ บตท.  เช่น ธนาคารต่างๆ Counter Service  ที่ทำการไปรษณีย์ Pay at Post ทั่วประเทศ และช่องทางพันธมิตรล่าสุดก็คือ  “ธนาคารออมสิน”  โดยลูกค้า บตท. ที่มีบัญชีธนาคารออมสินอยู่แล้ว สามารถใช้บริการ Internet Banking ชำระด้วยตนเองได้เลย โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ หรือหากลูกค้าสะดวกที่จะเดินทางไปชำระด้วยตนเอง ที่สาขาของธนาคารออมสินก็สามารถทำได้เช่นกัน โดยจะมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 10 บาท ต่อรายการ ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้ จะสามารถชำระค่างวดผ่านแอพพลิเคชั่น “MyMo By GSB” ได้อีกด้วย

 

บตท. ไม่มีสาขาย่อยเหมือนธนาคาร   จึงต้องทำงานร่วมกับตัวกลางในการให้บริการรับชำระค่างวดจากลูกค้า  เนื่องจาก  บตท. เป็นตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย  มีหน้าที่รับซื้อ “หนี้ดี” จากธนาคาร หรือสถาบันการเงิน  แล้วนำไป ผ่านกระบวนการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization) ระดมเงินในตลาดทุน เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนเงินในระบบสินเชื่อบ้านและพัฒนาตลาดทุน   รวมถึงการทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการจัดหาเงินทุนให้กับภาครัฐและเอกชนเพื่อขยายสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนรวมถึงประชาชนผู้มีรายได้น้อยและเป็นการสร้างตลาดอัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะยาว เพื่อให้เหมาะสมกับสินเชื่อที่อยู่อาศัยระยะยาวซึ่งจะช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากธุรกรรมหลักแล้ว บตท. ต้องคำนึงถึงเรื่องการบริการลูกค้าที่จะมาอยู่กับ บตท. เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้บริการได้อย่างสะดวก มีความพอใจ และมีความสุขตลอดระยะเวลาที่อยู่กับ บตท. ด้วย

 

การเปิดช่องทางการรับชำระค่างวดกับธนาคารออมสิน จะทำให้ลูกค้าได้เข้าถึงการบริการที่ บตท. มีความตั้งใจที่จะพัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไป  สำหรับความร่วมมือนี้  นอกจากเป็นการตอบรับนโยบายสังคมไร้เงินสดและนโยบายเศรษฐกิจ Thailand 4.0  ของภาครัฐ  และสนับสนุนนโยบายกระทรวงการคลังเพื่อส่งเสริมให้เกิด Synergy หรือความร่วมมือระหว่างสถาบันการเงินเฉพาะกิจอย่างเป็นรูปธรรม   การจับมือกันของธนาคารออมสินกับ บตท. เพื่อขยายช่องทางการรับชำระค่างวดบ้านครั้งนี้  เกิดจาก บตท. เล็งเห็นว่า ธนาคารออมสินเป็นธนาคารใหญ่ในกลุ่มสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และสังกัดกระทรวงการคลังเช่นเดียวกับ บตท.  มีความสามารถรองรับการบริการลูกค้าที่ใช้บริการ เป็นการใช้ทรัพยากรภาครัฐร่วมกันเพื่อให้บริการลูกค้าในวงกว้างมากขึ้น   ทำให้เกิดประโยชน์กับประชาชนโดยตรง  และที่สำคัญเป็นการอำนวยความสะดวกกับลูกค้า บตท. ให้สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้มากขึ้น

 

ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ บตท.  โทร. 0-2018-3636 หรือ กดเพิ่มเพื่อนทาง LINE ที่ @smc.or.th