แสนสิริแต่งตั้งกรุงไทยจำหน่ายหุ้นกู้มูลค่า2พันล้านบาท | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

 

นายวันจักร์ บุรณศิริ ประธานผู้บริหารสายงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ บริษัท แสนสิริจำกัด (มหาชน)  หรือSIRI (ซ้ายมือ) ร่วมด้วยนายรวินทร์ บุญญานุสาสน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ อาวุโส ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดเงิ นตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)  (ขวามือ) พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมลงนามแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ไม่มีประกันของแสนสิริ ครั้งที่ 2/2561 จำนวน 2,000 ล้านบาท  มีอายุ 3 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ ในระดับ BBB+ จำหน่ายผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ แบ่งการเสนอขายเป็น 3 รอบ ได้แก่ รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นกู้ SIRI185A รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2561 เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ของแสนสิริทุกรุ่น และรอบที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 25 และ 28 พฤษภาคม 2561 เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน โดยการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนนำเงินเพื่อไปใช้ ในการชำระคืนหุ้นกู้ที่จะถึงกำหนดชำระและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการของบริษัท