ส่อง  ตลาดคอนโดฯตามแนวถนนรัชดาภิเษกจ่อสร้างเสร็จเพิ่ม 5851 ยูนิต | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

พื้นที่ตามแนวถนนรัชดาภิเษกและพื้นที่ตามแนวถนนสายรองหรือพื้นที่ในซอยที่แยกออกจากถนนรัชดาภิเษกต่างๆ ล้วนเป็นทำเลที่มีโครงการคอนโดมิเนียมเปิดขายมาก่อนหน้านี้เป็นสิบปีแล้ว โดยเริ่มตั้งแต่พื้นที่รอบสี่แยกรัชดาภิเษก – พระราม 9 ที่เป็นทำเลร้อนแรงในช่วง 1 – 2 ปีนี้ขึ้นไปตามแนวถนนรัชดาภิเษกถึงบริเวณที่ตัดกับถนนลาดพร้าว ซึ่งถ้าสำรวจพื้นที่ต่างๆ ตามแนวถนนรัชดาภิเษก และถนนสายรองหรือซอยที่แยกออกจากถนนรัชดาภิเษกจะพบว่าตลอดแนวถนนรัชดาภิเษกมีอาคารสำนักงานทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่รวมกันแล้วไม่ต่ำกว่า 656,000 ตารางเมตร(ตร.ม.)

ส่อง  ตลาดคอนโดฯตามแนวถนนรัชดาภิเษกจ่อสร้างเสร็จเพิ่ม 5851 ยูนิต | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

โดยเป็น 1 ในพื้นที่ที่มีอาคารสำนักงานเกิดขึ้นมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้เป็น 10 ปีและมีอาคารสำนักงานใหม่ที่เพิ่งสร้างเสร็จอีกหลายอาคารซึ่งส่วนใหญ่มีอัตราการเช่ามากกว่า 80% โดยเฉพาะอาคารสำนักงานเกรด A ที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ เมื่อมีอาคารสำนักงานจำนวนมากแต่ราคาที่ดินต่ำกว่าพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจจึงส่งผลให้ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์หลายรายมีความสนใจในพื้นที่นี้มาตั้งแต่ก่อนหน้านี้เป็น 10 ปีเช่นกัน

ส่อง  ตลาดคอนโดฯตามแนวถนนรัชดาภิเษกจ่อสร้างเสร็จเพิ่ม 5851 ยูนิต | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

นายสุรเชษฐ กองชีพ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยตลาด ไรส์แลนด์ (ประเทศไทย) กล่าวถึงภาพรวมของการพัฒนาพื้นที่ทั้งสองฝั่งของถนนรัชดาภิเษกว่า มีคอนโดมิเนียมที่สร้างเสร็จแล้วในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 21,959 ยูนิต และอีกประมาณ 5,851 ยูนิตมีกำหนดแล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2561 – 2564 ดังนั้น คอนโดมิเนียมรวมในพื้นที่อยู่ที่ประมาณ 27,810 ยูนิตโดยพื้นที่ที่อยู่ในซอยหรือถนนที่แยกจากถนนรัชดาภิเษกในพื้นที่ฝั่งขวาของถนนรัชดาภิเษกอาจจะมีจำนวนคอนโดมิเนียมที่เปิดขายและสร้างเสร็จน้อยกว่าพื้นที่ในฝั่งซ้ายของถนนรัชดาภิเษกแต่ในอนาคตจะมีจำนวนคอนโดมิเนียมสะสมมากกว่า เพราะมีโครงการเปิดขายต่อเนื่องและหลายโครงการมีจำนวนยูนิตมาก อีกทั้งพื้นที่ฝั่งขวามีถนนหรือซอยที่มีขนาดใหญ่กว่าทางฝั่งซ้ายของถนนรัชดาภิเษก ในขณะที่พื้นที่ริมถนนรัชดาภิเษกไม่มีโครงการคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่มาหลายปีแล้วเพราะที่ดินที่มีราคาสูงขึ้น เนื่องจากมีที่ดินเหลือขายไม่มากแล้วผู้ประกอบการจึงเลือกที่จะชะลอการซื้อที่ดินเพื่อเปิดขายโครงการใหม่ออกไปก่อน อีกทั้งมีทำเลอื่นๆ ที่ราคาที่ดินยังไม่สูงเกินไปอยู่ในทำเลใกล้เคียง ที่ดินริมถนนรัชดาภิเษกในพื้นที่ระหว่างสถานีพระราม 9  และศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยที่มีอยู่ในปัจจุบันก็เป็นที่ดินขนาดใหญ่ที่มีราคาสูงต้องใช้เงินลงทุนมากจึงยังไม่มีความเคลื่อนไหวเท่าใดนักในช่วงที่ผ่านมา อีกทั้งที่ดินว่างเปล่าริมถนนรัชดาภิเษกในปัจจุบันก็หาได้ยากมากแล้ว โครงการคอนโดมิเนียมส่วนใหญ่ที่เปิดขายก่อนหน้านี้จึงอยู่ในพื้นที่ตามถนนสายรองหรือซอยที่แยกออกจากถนนรัชดาภิเษก

ส่อง  ตลาดคอนโดฯตามแนวถนนรัชดาภิเษกจ่อสร้างเสร็จเพิ่ม 5851 ยูนิต | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

คอนโดมิเนียมทั้งหมดในพื้นที่นี้มีทั้งหมดประมาณ 27,810 ยูนิตโดยอยู่ในพื้นที่ฝั่งขวามากที่สุดคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 43% ของจำนวนยูนิตทั้งหมด ตามมาด้วยพื้นที่ฝั่งซ้ายของถนนรัชดาภิเษกประมาณ 34% แม้ว่าคอนโดมิเนียมในพื้นที่นี้จะมีมากกว่า 27,810 ยูนิตแต่อัตราการขายเฉลี่ยก็สูงเช่นกันโดยอยู่ที่ประมาณ 91% แสดงให้เห็นถึงความร้อนแรงของโครงการคอนโดมิเนียมในพื้นที่นี้ที่ได้รับความสนใจและมียอดขายสูงทุกโครงการที่เปิดขาย

 

เมื่อราคาที่ดินปรับสูงขึ้นต่อเนื่องราคาขายคอนโดมิเนียมในพื้นที่นี้ก็ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเช่นกัน โดยราคาขายเฉลี่ยของคอนโดมิเนียมในพื้นที่นี้อยู่ที่ประมาณ 90,000 บาทต่อตารางเมตรแต่ถ้าพิจารณาเฉพาะโครงการที่เปิดขายในช่วง 1 – 2 ปีที่ผ่านมาพบว่าราคาขายเฉลี่ยคอนโดมิเนียมในพื้นที่นี้อยู่ที่ประมาณ 115,000 บาทต่อตารางเมตร และมีโครงการคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่บางโครงการมีราคาขายเริ่มต้นที่มากกว่า 100,000 บาทต่อตารางเมตร แต่ก็ยังคงมีบางโครงการที่อยู่ในซอยหรือถนนสายรองที่มีราคาขายต่ำกว่า 100,000 บาทต่อตารางเมตร

 

ส่อง  ตลาดคอนโดฯตามแนวถนนรัชดาภิเษกจ่อสร้างเสร็จเพิ่ม 5851 ยูนิต | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

พื้นที่ตามถนนสายรองและซอยที่แยกออกจากถนนรัชดาภิเษกจะยังคงเป็นที่สนใจของผู้ประกอบการต่อไปในอนาคต เพราะความเป็นชุมชนที่เป็นก่อนหน้านี้มากกว่า 10 ปี การเดินทางที่สะดวกแม้ว่าจะไกลจกสถานีรถไฟใต้ดินก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยที่กำลังจะเป็นสถานีร่วมใจกลางเมืองแห่งใหม่และพื้นที่นี้ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางของพื้นที่ตามแนวถนนรัชดาภิเษก อีกทั้งโครงการขนาดใหญ่ของภาคเอกชน รัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ เช่น โครงการพัฒนาของกลุ่มจีแลนด์ อสมท. และศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย รวมไปถึงบริษัทเอกชนอีกหลายแห่ง เป็นต้น ซึ่งจะมีส่วนช่วยยกระดับให้พื้นที่ตามแนวถนนรัชดาภิเษกในช่วงนี้มีความเป็นศูนย์กลางธุรกิจมากขึ้น อีกทั้งพื้นที่นี้ยังถือได้ว่าเป็น 1 ในพื้นที่ที่มีกำลังซื้อชาวต่างชาติให้ความสนใจมากที่สุดโดยเฉพาะกำลังซื้อของคนจีนที่มาจากคนที่ทำงานในบริษัทข้ามชาติจากประเทศจีนและคนที่เข้ามาลงทุนในธุรกิจต่างๆ ที่นับวันจะเพิ่มมากขึ้น

ส่อง  ตลาดคอนโดฯตามแนวถนนรัชดาภิเษกจ่อสร้างเสร็จเพิ่ม 5851 ยูนิต | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

ส่อง  ตลาดคอนโดฯตามแนวถนนรัชดาภิเษกจ่อสร้างเสร็จเพิ่ม 5851 ยูนิต | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

ส่อง  ตลาดคอนโดฯตามแนวถนนรัชดาภิเษกจ่อสร้างเสร็จเพิ่ม 5851 ยูนิต | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

ส่อง  ตลาดคอนโดฯตามแนวถนนรัชดาภิเษกจ่อสร้างเสร็จเพิ่ม 5851 ยูนิต | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ