Thailand 4.0 : โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ”ที่หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ที่ยึดเป็นภารกิจตามยุทธศาสตร์ที่กระทรวงคมนาคมวางไว้ 5 ข้อ ดังนี้

1.ระบบการขนส่งคมนาคมที่บูรณาการ

2.การให้บริการ

3.ปฏิรูปองค์กรกับเรื่องกฎหมาย

4.พัฒนาบุคลากรในภาคการขนส่ง

และ5.เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ผู้ว่าการ รฟมคนใหม่ภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ประกาศวิชั่น 40 รถไฟฟ้าเปลี่ยนเมือง | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

โดย ผู้ว่าผู้ว่าการรฟม.  คนใหม่ “ภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ” ประกาศวิชั่นภายใต้สโลแกน “4.0 รถไฟฟ้าเปลี่ยนเมือง” เร่งงานก่อสร้างระบบรางใน กทม.-ปริมณฑล ตามกำหนด พร้อมเตรียมแผนโครงการระบบขนส่งมวลชนในภูมิภาคทั้งจังหวัดภูเก็ต ,เชียงใหม่และจังหวัดนครราชสีมาจะเกิดขึ้นในระยะต่อไป

 

“ภคพงศ์ ”เปิดเผยถึงแนวทางในการพัฒนาองค์กรว่า จากนี้ไปจะนำเอานวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับโครงข่ายรถไฟฟ้าของรฟม.ทั้งที่มีอยู่เดิมจะโครงการรถไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ รวดเร็ว และ ตรงเวลาให้ประชาชนสามารถวางแผนการเดินทางได้ โดยในส่วนของรฟม.เองก็จะใช้ระบบการเดินรถด้วยระบบอัตโนมัติทั้งหมด เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ในขณะเดียวกันยังพร้อมสนับสนุนให้พนักงานได้เรียนรู้รองรับกับเทคโนโลยีใหม่ๆ

 

พร้อมกันนี้ “ภคพงศ์ ”ยังกล่าวว่า โครงการรถไฟฟ้าทั้งที่เปิดให้บริการแล้วและอยู่ระหว่างการก่อสร้างรวมถึงโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จเปิดให้บริการ เชื่อมั่นจะเปลี่ยนเมือง หซึ่งหมายถึงจะเปลี่ยนวิธีการเดินทางของประชาชนในเขตเมืองและปริมณฑล ที่ต้องเผชิญกับปัญหาจรจรติดขัดจากรถเมล์ รถตู้ ก็จะทำให้การเดินทางรวดเร็วขึ้นเมื่อใช้บริการรถไฟฟ้า

 

“เมื่อเมืองขยายตัวไปในทางราบความเจริญก็จะไปสู่รอบนอก”  นอกจากนี้รฟม.ยังมีแผนขยายรถไฟฟ้าออกไปสู่ภูมิภาค ได้กำหนดนำร่อง 3 จังหวัดคือ ภูเก็ต เชียงใหม่ และ จังหวัดนครราชสีมา โดยที่จังหวัดภูเก็ต อยู่ระหว่างศึกษาโครงการระบบขนส่งมวลชน (ช่วงท่าอากาศยานฯ-ห้าแยกฉลอง)รวมถึงรูปแบบจะเป็นการให้ภาคเอกชนร่วมลงทุน และรับผิดชอบงานก่อสร้าง งานโยธา และการติดตั้งระบบรถไฟฟ้า โครงการนี้จะเป็นระบบ Light Rail /Tramway ระยะทาง 41.7 กิโลเมตร (กม.) 21 สถานี  ตามแผนจะเปิดให้บริการภายในปี 2566 ส่วนโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดชียงใหม่ เริ่มก่อสร้างในปี 2563 และเปิดให้บริการในปี 2569 ขณะที่จังหวัดนครราชสีมาจะดำเนินการในระยะต่อไป ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาเช่นกัน

ความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีต่างๆที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

ผู้ว่าการ รฟมคนใหม่ภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ประกาศวิชั่น 40 รถไฟฟ้าเปลี่ยนเมือง | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

ส่วนสายสีส้ม ส่วนตะวันออก (ศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี (สุวิทวงศ์)) ระยะทาง 21.2 กม. (ใต้ดิน 12.2กม./ยกระดับ 9 กม.) 17 สถานี (ใต้ดิน 10 สถานี/ยกระดับ 7 สถานี) เปิดเดินรถในปี 2566  ขณะที่สายสีส้มส่วนตะวันตก (บางขุนนนท์-ศุนย์วัฒนธรรม) เป็นใต้ดินตลอดสายระยะทาง 13.4 กม. จำนวน 11 สถานี เปิดเดินรถในปี 2568

 

รถไฟฟ้าสายสีม่วง (เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ) มีทั้งใต้ดินและยกระดับรวมระยะทาง 23.6 กม. (ใต้ดิน 10 สถานี  / ยกระดับ 7 สถานี)เปิดเดินรถในปี 2567

 

รถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ลาดพร้าว-สำโรง) โครงสร้างเป็นยกระดับตลอดสาย ระยะทาง 30.4 กม. 23 สถานี เปิดเดินรถในปี 2564

 

รถไฟฟ้าสายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี) โครงสร้างยกระดับตลอดสาย ระยะทาง 34.5 กม. 30 สถานี เปิดเดินรถภายในปี 2564 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 รฟม.ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 งานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาวิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ส่วนต่อขยาย โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี (สถานีศรีรัช – เมืองทองธานี)ซึ่งเป็นระบบขนส่งมวลชนระบบรอง ประเภทระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Straddle Monorail) ตามแนวถนนติวานนท์ ถนนแจ้งวัฒนะ และถนนรามอินทราไปจนถึงเขตมีนบุรี เพื่อรองรับพื้นที่อยู่อาศัย แหล่งพาณิชยกรรม และการเดินทางเข้าสู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร โดยมีการเชื่อมต่อการเดินทางให้สามารถเข้าสู่ระบบขนส่งมวลชนสายหลัก 4 สาย ได้แก่ รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว และโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ดังนั้น หากสามารถต่อขยาย โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ ได้ จะเป็นการเพิ่มศักยภาพการเดินทางของประชาชนจากบริเวณถนนแจ้งวัฒนะเข้าสู่พื้นที่เมืองทองธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยหนาแน่น และเป็นที่ตั้งของหน่วยงานต่างๆ ด้วย เช่น ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เอสซีจี สเตเดี้ยม ธันเดอร์โดม และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นต้น

 

โดยส่วนต่อขยาย โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ ออกแบบเป็นระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Straddle Monorail) ที่มีสมรรถนะสูง รองรับด้วยโครงสร้างยกระดับตลอดแนวเส้นทาง ซึ่งมีแนวเส้นทางเริ่มต้นจากถนนแจ้งวัฒนะ บริเวณสถานีศรีรัชของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี สายหลัก ไปทางทิศตะวันตก และเลี้ยวขวาเข้าสู่เมืองทองธานีไปตามซอยแจ้งวัฒนะ – ปากเกร็ด 39 แนวทางเดียวกันกับทางพิเศษอุดรรัถยา ต่อเนื่องไปยังจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณทะเลสาบเมืองทองธานี ประกอบด้วยสถานีรับส่งผู้โดยสาร 2 สถานี ได้แก่ สถานี MT-01 ตั้งอยู่บริเวณอิมแพ็คชาเลนเจอร์ (Impact Challenger) และสถานี MT-02 ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของทะเลสาบเมืองทองธานี รวมระยะทางประมาณ 3 กม. มีขอบเขตพื้นที่ศึกษาอยู่ห่างจากศูนย์กลางแนวเส้นทางข้างละ 500 เมตร ครอบคลุมพื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลบางตลาด ตำบลคลองเกลือ และตำบลบ้านใหม่ ในพื้นที่การปกครองของเทศบาลนครปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ผู้ว่าการ รฟมคนใหม่ภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ประกาศวิชั่น 40 รถไฟฟ้าเปลี่ยนเมือง | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

ผู้ว่าการ รฟมคนใหม่ภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ประกาศวิชั่น 40 รถไฟฟ้าเปลี่ยนเมือง | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

 

ตั๋วโดยสาร 4.0 “บัตรEMV” โกอินเตอร์ ขึ้นรถไฟฟ้าได้ทั่วโลก

ผู้ว่าการ รฟมคนใหม่ภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ประกาศวิชั่น 40 รถไฟฟ้าเปลี่ยนเมือง | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

ส่วนความคืบหน้าของระบบตั๋วร่วม(บัตรแมงมุม)” นั้น “ภคพงศ์” กล่าวว่า ขณะนี้ รฟม.อยู่ระหว่างการพัฒนานำเทคโนโลยีบัตร  EMV Contactless Smart Card(Open Loop)หรือที่เรียกว่า ระบบบัตรเครดิตดิจิทัล ที่เป็นสากลมีการใช้กันทั่วโลกเช่น ระบบรถไฟฟ้าของลอนดอน และสิงคโปร์ เป็นต้น มาใช้กับระบบตั๋วร่วมในประเทศไทย เพื่อให้ผู้ใช้บริการขนส่งระบบสาธารณะได้รับความสะดวกสบายทั้งในระบบรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ,รถไฟฟ้าบีทีเอส รถไฟฟ้าสายสีต่างๆ  และ รถเมล์  ขสมก. รวมถึงเชื่อมต่อระบบเรือ  รวมถึงจะมีการผูกบัญชีเข้ากับบัตรค่าผ่านทางอัตโนมัติอีซี่พาส บัตรเอ็มพาส ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องเงินในบัตรหมด คาดว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการ 18 เดือนหรือประมาณปลายปี 2562 จึงจะแล้วเสร็จและใช้บริการได้

 

ทั้งนี้ ผู้ที่ถือบัตรดังกล่าว ยังสามารถนำไปใช้บริการรถไฟฟ้าในต่างประเทศได้ทั่วโลกที่รองรับระบบดังกล่าว ในขณะเดียวกันชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในไทยหรือติดต่อธุรกิจที่มีบัตรดังกล่าวก็สามารถที่จะนำมาใช้ในประเทศไทยได้ด้วยเช่นกัน

 

สำหรับการพัฒนาเชิงพาณิชย์ตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าของรฟม.นั้น “ภคพงศ์” ยอมรับว่าติดขัดหรือมีข้อจำกัดในเรื่องกฎหมายหรือกฎระเบียบไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่ ทำให้ดำเนินการได้เฉพาะในพื้นที่บริเวณสถานีเท่านั้น โดยปัจจุบันได้ดำเนินการในบางสถานีแล้ว ด้วยการเปิดพื้นที่เช่าร้านค่าและบริการภายในและพื้นที่รอบสถานี อาทิ มีบริการ เสริมรูปแบบ One-Stop-Service เพื่อกระตุ้นการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าและตอบสนองความต้องการของผู้โดยสาร เช่น บริการทำหนังสือเดินทาง  มีกิจกรรมจำหน่ายสินค้า ตลาดนัดตามแนวสายทาง  เป็นต้น