ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ในตลาด ณ ไตรมาส 1 ปี 2561ในพื้นที่กรุงเทพฯ – ปริมณฑล 2 จังหวัด (นนทบุรี และสมุทรปราการ)มีค่าดัชนีเท่ากับ 133.1 จุด โดยเพิ่มขึ้นจาก 124.9 จุด หรือ ปรับเพิ่ม 6.6 %

 

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดทำดัชนีราคาห้องชุดใหม่รายไตรมาส โดยทำการสำรวจราคาขายของโครงการอาคารชุดสร้างใหม่ที่ยังอยู่ระหว่างการขาย (มีหน่วยเหลือขายตั้งแต่ 6 หน่วยขึ้นไป) ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล 2 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี และสมุทรปราการ ทั้งนี้ไม่นับรวมห้องชุดมือสอง โดยใช้ราคาปี 2555 เป็นปีฐาน

 

การสุ่มตัวอย่างเพื่อการจัดทำดัชนีราคานี้ จะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) จำนวน 150 ตัวอย่าง ราคาขายที่นำมาจัดทำเป็นดัชนีราคานี้ เป็นราคาขายที่แท้จริง ซึ่งได้หักลบมูลค่ารายการส่งเสริมการขายออกจากราคาที่ประกาศขายแล้ว โดยรูปแบบรายการส่งเสริมการขายในไตรมาส 1 ปี 2561 ส่วนใหญ่ร้อยละ 56.8 มีข้อเสนอเป็นของแถม เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ รองลงมาร้อยละ 31.8 เป็นส่วนลดเงินสด และร้อยละ 11.5 เป็นการออกค่าธรรมเนียมในการโอนให้กับลูกค้า

 

ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ในตลาด ในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล  เพิ่มขึ้น 6.6 %

สำหรับในไตรมาส 1 ปี 2561 ภาพรวมดัชนีราคาห้องชุดใหม่ในตลาด ในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล  มีค่าดัชนีเท่ากับ 133.1 จุด โดยเพิ่มขึ้นจาก 124.9 จุด หรือเพิมขึ้น 6.6 % เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 4 ปี 2560 โดยเพิ่มขึ้นจาก 131.9 จุด หรือเพิ่ม 0.9  % เมื่อจำแนกตามพื้นที่แล้ว พบว่า

 

พื้นที่กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 133.4 จุด โดยเพิ่มขึ้นจาก 125.0 จุด หรือเพิ่มขึ้น 6.7 % เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 132.0 จุด หรือ เพิ่มขึ้น1.1 % เมื่อเทียบกับไตรมาส 4  ปี 2560

 

พื้นที่ปริมณฑล 2 จังหวัด (นนทบุรี และสมุทรปราการ) มีค่าดัชนีเท่ากับ 130.6 จุด เพิ่มขึ้นจาก 121.8 จุด หรือเพิ่มขึ้น 7.2%  เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นจาก 130.5 จุด หรือ เพิ่มขึ้น 0.03%  เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี2560

ดัชนีราคาห้องชุดใหม่พื้นที่กทม  ปริมณฑล 2 จังหวัด Q12561ปรับเพิ่ม 66  | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

ดัชนีราคาห้องชุดใหม่พื้นที่กทม  ปริมณฑล 2 จังหวัด Q12561ปรับเพิ่ม 66  | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

ดัชนีราคาห้องชุดใหม่พื้นที่กทม  ปริมณฑล 2 จังหวัด Q12561ปรับเพิ่ม 66  | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ