กคช.ยันโครงการPPP ปีนี้เกิดแน่  เผยปรับแผนใหม่จากร่วมทุนเป็นให้เอกชนเช่าที่ดินดำเนินการเอง ระยะเวลา30+30ปีหวังลดความเสี่ยง  นำร่อง 2 โครงการ เชียงใหม่-ร่มเกล้า จากทั้งหมด 5 เป้าหมาย เผยผลการดำเนินงาน 5 เดือนแรกปีงบประมาณ61 กวาดยอดขายได้ 8,000 หน่วย หรือ 60% ของเป้าทั้งปีที่ 13,000 หน่วย

 

นายไมตรี อินทุสุต ประธานกรรมการ การเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าของโครงการการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership)หรือPPP  ว่าจะต้องทำให้เกิดขึ้นภายในปี 2561  โดยในรูปแบบที่จะดำเนินการและเกิดความคล่องตัว จะเป็นโครงการร่วมทุนมูลค่าต่ำกว่า 500 ล้านบาท ซึ่งจะดำเนินการทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด อาทิเช่น  ที่ดินในจังหวัดเชียงใหม่ , ร่มเกล้า ,โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะ 3 และ 4 และที่ลำลูกกา แต่ในการดำเนินงานอาจมีการกำหนดกรอบการมีที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อย ซึ่งอาจจะใช้วิธีแชร์ต้นทุนร่วมกับเอกชนในการดำเนินงาน

 

กคชปรับแผน5โปรเจกต์ร่วมทุน ปล่อยเอกชนเช่าที่พัฒนาเองลดความเสี่ยง | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

 

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ(กคช.) กล่าวถึงแนวทางการส่งเสริมศักยภาพของกคช.ว่า มีหลายวิธีที่ดำเนินการ ซึ่งแต่ละวิธีล้วนทำให้การใช้ทรัพย์สินและศักยภาพของกคช.ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยในส่วนแรก คือ โครงการร่วมดำเนินกิจการ:เคหะประชารัฐ-ภูมิภาค มุ่งเน้นพัฒนาโครงการขนาดเล็กที่มีมูลค่าโครงการไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ โดยกคช.จะให้การสนับสนุนภาคเอกชนในส่วนภูมิภาคหรือกลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่ ซึ่งมีที่ดินและเงินทุน แต่ขาดประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการ ด้วยการให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ อาทิ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การสนับสนุนการยื่นขออนุมัติวงเงินสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ รวมถึงกำกับดูแลการออกแบบ พร้อมควบคุมงานด้านการก่อสร้าง และร่วมวางแผนด้านการตลาดและการขายโครงการ ตลอดจนการบริหารชุมชนหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ เป็นต้น ซึ่งจะทำให้โครงการดังกล่าวมีโอกาสประสบความสำเร็จสูง เป็นการจูงใจให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นเข้ามาลงทุนในโครงการที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น โดยได้วางเป้าหมายในการพัฒนาไว้จังหวัดละประมาณ 1,000 หน่วย รวมทั้งสิ้นประมาณ 70,000 หน่วยทั่วประเทศ

 

“ที่ผ่านมา กคช.ได้มีการเชิญเอกชนที่สนใจเข้ามาฟัง  ปรากฏว่าเพียงเดือนเดียวมีเข้ามา30 โครงการ ซึ่งตอนนี้ เรามีเป้าหมายที่จะเข้าเป็นพี่เลี้ยงให้กับ 20 โครงการ คาดจะดำเนินได้ในครึ่งปีหลัง ซึ่งศักยภาพของกคช.จะมีส่วนหนุนให้กับผู้ประกอบการ ช่วยการขาย เครดิตของกคช.จะทำให้ผู้ประกอบได้รับแหล่งเงินที่อัตราดอกเบี้ยถูก เรื่องประชาสัมพันธ์ที่รวดเร็วและกว้างขวาง และแม้ผู้ประกอบการจะเป็น Local Brand ก็จะสามารถอัพเกรดตัวเองขึ้นได้ในอนาคต”ดร.ธัชพล กล่าว

 

กคชปรับแผน5โปรเจกต์ร่วมทุน ปล่อยเอกชนเช่าที่พัฒนาเองลดความเสี่ยง | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

ภาพตัวอย่าง :โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะ 2,3 และ 4 รองรับผู้อยู่อาศัยใหม่

 

ดร.ธัชพล กล่าวถึงโครงการร่วมลงทุน PPP ว่า ปีนี้จะต้องเห็นความร่วมมือดังกล่าว แต่รูปแบบจอยท์ อินเวสเมนต์จะเปลี่ยนไป โดยจะเปิดให้เอกชนเช่าไปทำ มีระยะเวลา 30 บวก30 ปี ในเบื้องต้นจะมี 2 โครงการจาก 5 เป้าหมายที่จะต้องเกิดขึ้น ได้แก่ โครงการเชิงพาณิชย์ในโครงการเคหะชุมชนเชียงใหม่ (หนองหอย) ซึ่งที่ปรึกษาได้มีการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการพัฒนาที่ดินบนเนื้อที่ 25 ไร่ ได้แก่ เน้นโครงการผู้สูงอายุคาดพัฒนาได้1,000 ยูนิต โรงพยาบาล และคอมมูนิตี้มอลล์ มูลค่าโครงการ 5,000 ล้านบาท และโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยและพาณิชย์ร่มเกล้า ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนการทำประชาสัมพันธ์เชิงการตลาด ( Marketing Public Relations : MPR) ที่ดินดังกล่าว เหมาะสำหรับการพัฒนาเมืองที่อยู่อาศัย คอมมูนิตี้มอลล์ โดยมีการแบ่งที่ดินมาดำเนินการ138 ไร่ จากทั้งหมด 700-800 ไร่ มูลค่าโครงการประมาณ 3,000 ล้านบาท

 

“เราปรับรูปแบบการดำเนินงาน     จากเดิมที่คิดจะเป็นการร่วมทุน  แต่เมื่่อมาประเมินแล้ว รูปแบบดังกล่าวอาจจะมีความเสี่ยง เนื่องจากเราต้องร่วมดำเนินการ หากเกิดปัญหาเราก็ต้องรับไป ทำให้เราปรับมาเป็นการให้เอกชนเช่าที่ดินแทน”

กคชปรับแผน5โปรเจกต์ร่วมทุน ปล่อยเอกชนเช่าที่พัฒนาเองลดความเสี่ยง | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

ภาพตัวอย่าง:โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะ 2,3 และ 4 รองรับผู้อยู่อาศัยใหม่

 

สำหรับผลการดำเนินงานในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560-กุมภาพันธ์ 2561)ตัวเลขการขายค่อนข้างน่าพอใจ โดยสามารถทำได้ 8,000 หน่วย หรือคิดเป็น 60% ของเป้าขายทั้งปีที่ 13,000 หน่วย และสามารถทำกำไรได้ 500 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้ ส่วนเป้าหมายกำไรทั้งปีวางไว้ที่ 2,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าน่าจะทำได้เกินเป้าหมาย