ธอสเปิดตัว Application  GH Bank Smart NPL บริการประนอมหนี้รูปแบบดิจิทัล | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) เปิดตัว  Application : GH Bank Smart NPL บริการให้คำปรึกษาปัญหาการผ่อนชำ ระและยื่นขอประนอมหนี้รูปแบบใหม่ ตามแผนการยกระดับบริการสู่ Digital Services เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริ การของ ธอส. ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ไลฟสไตล์คนไทยในยุค 4.0 เพียงดาวน์โหลด Application พร้อมสมัครสมาชิกโดยระบุข้อมูลส่ วนตัว อาทิ ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่บัญชีเงินกู้ และอีเมล จากนั้นจะสามารถยื่นคำขอต่าง ๆ ทั้ง การขอผ่อนชำระยอดหนี้ค้าง ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระ พักชำระดอกเบี้ย ชะลอฟ้อง ถอนฟ้อง ประนีประนอมยอมความ ชะลอการยึดทรัพย์ และชะลอการขายทอดตลาด เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน เจ้าหน้าที่ธนาคารจะติดต่อกลับเ พื่อประสานรายละเอียดเพิ่มเติมแ ละพิจารณาคำขอตามขั้นตอนที่ธนาค ารกำหนดต่อไป ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถดาวน์โหลด Application:  GH Bank Smart NPL เพื่อใช้บริการผ่านสมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต ได้ฟรี!! ที่ Play Store (ระบบปฏิบัติการ Android) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์