รฟม จัดกิจกรรมมอบความรู้ การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น CPR | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

รฟม. จัดกิจกรรมมอบความรู้ “การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR)”เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนำความรู้ไปใช้ในสถานการณ์จริงได้

นายฤทธิกา สุภารัตน์ รองผู้ว่าการ (บริหาร) รักษาการแทน ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธานในการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นให้แก่ชุมชนพลายรัตนะ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นชุมชนตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต โดยมีวิทยากรจากสถาบันฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยและดับเพลิง-กู้ภัย รฟม. ให้ความรู้พร้อมจัดฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (Cardio Pulmonary Resuscitation : CPR) และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่ประชาชนในชุมชน ทั้งนี้ รฟม. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้การทำ CPR เพื่อสามารถนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติจริงในสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง อันจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตและลดการสูญเสียลงได้

 

นอกจากนี้กิจกรรมดังกล่าวจะช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรและชุมชน ทำให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

รฟม จัดกิจกรรมมอบความรู้ การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น CPR | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ