ซีบีอาร์อี ฯเผยความต้องการพื้นที่สำนักงานยังคงมีอยู่ในช่วง 2-3 ปีความต้องการยังคงอยู่ในระดับ 2 ตร.ม.ต่อปี ส่งผลอัตราการวางของพื้นที่ลดลงต่อนื่อง ขณะที่อัตราค่าเช่าปรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 4-5 % ในทุกเกรด ทุกทำเล อี-คอมเมิร์ซจะเป็นตัวผลักดันความต้องการพื้นที่คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้ารุ่นใหม่

 

 นายนิธิพัฒน์ ทองพันธุ์ หัวหน้าแผนกพื้นที่สำนักงาน ซีบีอาร์อี ประเทศไทย คาดการณ์ปริมาณความต้องการใช้พื้นที่สำนักงานในกรุงเทพฯ ในช่วง 2 – 3 ปีข้างหน้าว่า ความต้องการจะยังคงอยู่ที่ระดับ 2 แสนตารางเมตร(ตร.ม.)ต่อปี  จะยังไม่เป็นการเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด สำหรับในปี 2561 ที่มีพื้นที่สำนักงานใหม่เพิ่มเข้ามาน้อยกว่า 2 แสนตารางเมตร หมายถึง ปริมาณพื้นที่ว่างจะยังคงลดลงเรื่อยๆ และค่าเช่าจะยังเพิ่มสูงขึ้นแม้จะเพิ่มขึ้นในอัตราที่ช้าลงก็ตาม  ปัจจุบัน อัตราพื้นที่ว่างอยู่ที่ระดับ 7.8% และจะลดลงต่อเนื่อง  ขณะที่ค่าเช่าพื้นที่สำนักงานปรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 4-5% ในทุกเกรดและทุกทำเล

ซีบีอาร์อี ฯชี้อัตราว่างพื้นที่สนงลดลงต่อเนื่องทุกเกรดทุกทำเลค่าเช่าขยับ45 | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

ซีบีอาร์อี ฯชี้อัตราว่างพื้นที่สนงลดลงต่อเนื่องทุกเกรดทุกทำเลค่าเช่าขยับ45 | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

“เนื่องจากค่าเช่าพื้นที่สำนักงานปรับตัวสูงขึ้น ผู้เช่าจึงมองหาหนทางในการลดค่าใช้จ่าย โดยอาศัยกลยุทธ์การจัดพื้นที่ทำงาน เพื่อให้สามารถเพิ่มจำนวนพนักงานได้ในขณะที่ใช้พื้นที่ลดลง” นายนิธิพัฒน์กล่าวเพิ่มเติม

 

ค่าเช่าที่เพิ่มขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่ค่าเช่าตลอดระยะเวลาการเช่า ต้องรวมอยู่ในงบดุล รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการตกแต่งสำนักงานใหม่ และการที่บริษัทลดความเสี่ยงของความไม่แน่นอนโดยไม่ต้องการทำสัญญาเช่าระยะยาว จะส่งผลให้บริษัทข้ามชาติบางแห่งเลือกที่จะเช่าพื้นที่ทำงานในโคเวิร์กกิ้ง สเปซ มากกว่าการเช่าพื้นที่สำนักงานแบบเดิม

 

ในปีนี้ ผู้ให้บริการพื้นที่โคเวิร์กกิ้ง สเปซจากต่างชาติ 4 รายจะเปิดให้บริการครั้งแรกในอาคารสำนักงานในย่านใจกลางซีบีดีของกรุงเทพฯ โดยมีพื้นที่รวมทั้งหมดราว 1.8 หมื่นตารางเมตร  และซีบีอาร์อีคาดการณ์ว่าจะมีการขยายสาขาออกไปอีกในปี 2561

 

ผู้ให้บริการโคเวิร์กกิ้ง สเปซของต่างชาติจะเปิดให้บริการ พื้นที่รวมราว 1.8 หมื่นนตารางเมตร ในปี 2561

  • 5 แห่งจะตั้งอยู่ในอาคารส านักงานเกรดเอในย่านซีบีดี
  • 1 แห่งจะตั้งอยู่ในโครงการค้าปลีก

✓The Great Room – ผู้ให้บริการจากสิงคโปร์

✓JustCo – ผู้ให้บริการจากสิงคโปร์

✓Spaces – แบรนด์โคเวิร์กกิ้งสเปซของ Regus

✓ผู้ให้บริการจากสหรัฐอเมริกา

 

เจ้าของพื้นที่ค้าปลีกต้องสร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่

แผนกวิจัย ซีบีอาร์อี ประเมินว่า การแข่งขันระหว่าง “ร้านค้าและตลาดออนไลน์” ในไทยจะเริ่มเห็นได้ชัดในปี 2561  ซึ่งอี-คอมเมิร์ซส่งผลกระทบอย่างมากต่อร้านค้าปลีกรูปแบบดั้งเดิม

 

ทั้งนี้ การปิดปรับปรุงพื้นที่ในศูนย์การค้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีร้านค้าปลีกกลับมาเปิดให้บริการ จะทำให้อัตราพื้นที่ว่างซึ่งอยู่ที่ระดับ 5% ลดลงต่อไปอีก    ส่วนพื้นที่ค้าปลีกใหม่จะมีเพิ่มขึ้นอีกราว 3 แสนตารางเมตรในปี2561  ขณะที่ปี 2560 มีพื้นที่ค้าปลีกใหม่ 1 แสนตารางเมตร    ซึ่งจะทำให้การแข่งขันในตลาดค้าปลีกเพื่อดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามายังศูนย์การค้ารุนแรงมากขึ้น     

 

นอกจากนี้ ผู้ค้าปลีกจะขยายช่องทางการขายให้มีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งการขายผ่านออนไลน์และการขายหน้าร้าน (Offline) ซึ่งหมายความว่าผู้ค้าปลีกอาจจะต้องการใช้พื้นที่น้อยลง

 

ผู้ค้าปลีกและเจ้าของพื้นที่ค้าปลีกจะต้องปรับตัว ไม่เพียงแต่ต้องสร้างประสบการณ์ที่พิเศษให้แก่ลูกค้า แต่ยังต้องอำนวยความสะดวก ที่ไม่สามารถหาได้จากการซื้อขายทางออนไลน์

 

อี-คอมเมิร์ซผลักดันความต้องการพื้นที่คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้ารุ่นใหม่

ซีบีอาร์อีคาดว่า การเติบโตของธุรกิจอี-คอมเมิร์ซจะนำไปสู่ความต้องการพื้นที่คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้ารุ่นใหม่ทุกรูปแบบเพิ่มมากขึ้น     ณ ไตรมาส 4 ปี 2560 อัตราการเข้าใช้พื้นที่คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้ารุ่นใหม่โดยรวมอยู่ที่ 79.2% เพิ่มขึ้นจาก 78.6% ในไตรมาสก่อนหน้า

 

มูลค่าตลาดอี-คอมเมิร์ซทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นทุกปี  จากการสำรวจโดยแผนกวิจัยพื้นที่อุตสาหกรรมของซีบีอาร์อีพบว่ายอดขายทุก 1 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐในตลาดอี-คอมเมิร์ซของสหรัฐอเมริกา หมายถึงความต้องการพื้นที่คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้ารุ่นใหม่เพิ่มขึ้นอีก 1 แสนตารางเมตร     สำหรับตลาดอี-คอมเมิร์ซในไทยปี 2560 เป็นที่คาดว่า มูลค่าโดยรวมอยู่ที่ 2.84 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ (ราว  8.9 พันล้านบาท) หรือคิดเป็นประมาณ 1% ของยอดขายค้าปลีกทั้งหมด

 

ซีบีอาร์อีคาดการณ์ว่ายอดขายอี-คอมเมิร์ซในไทยที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ความต้องการพื้นที่คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้ารุ่นใหม่เพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน

ปัจจัยที่ผลักดันความต้องการพื้นที่สำนักงาน

  • อี-คอมเมิร์ซ
  • บริษัทด้านเทคโนโลยีหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจออนไลน์
  • โคเวิร์กกิ้ง สเปซ
  • ธนาคาร

ตลาดอาคารสำนักงาน

โอกาสของธุรกิจ

  • ความต้องการพืน้ที่สำนักงานที่มี คุณภาพสูงเพิ่มมากขนึ้
  • อี-คอมเมริ์ซเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยงของธุรกิจ

  • พื้นที่สำนักงานที่อย่รูะหว่างการ วางแผนมีปริมาณมาก

ซีบีอาร์อี ฯชี้อัตราว่างพื้นที่สนงลดลงต่อเนื่องทุกเกรดทุกทำเลค่าเช่าขยับ45 | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

ซีบีอาร์อี ฯชี้อัตราว่างพื้นที่สนงลดลงต่อเนื่องทุกเกรดทุกทำเลค่าเช่าขยับ45 | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

ซีบีอาร์อี ฯชี้อัตราว่างพื้นที่สนงลดลงต่อเนื่องทุกเกรดทุกทำเลค่าเช่าขยับ45 | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ