มั่นคงเคหะการฯเผยยอดขายปี60แตะ3,064 ล้านบาทขณะที่รายได้รวมพุ่ง  2,765.32 ล้านบาทประกาศเพื่อยกความสามารถในการแข่งขันทุ่มงบผุดคลับเฮาส์ใหม่ ทั้งรุกผุดบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮมปี61รวม7โครงการ รวมมูลค่า 4,720 ล้านบาท

 

มั่นคงเคหะการ เผยยอดขายปี 60 ทะลุ 3พันล้านบาทเติบโตกว่า 7 | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

 

นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) หรือ MK เปิดเผยว่า ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการรวม3,064.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 193.63 ล้านบาท หรือคิดเป็น6.74% เมื่อเทียบกับผลประกอบการในปี 2559 และมีกำไรขั้นต้นจากการดำเนินธุ รกิจรวมประมาณ 1,058 ล้านบาท เพิ่มขึ้น51.27 ล้านบาท หรือคิดเป็น 5.09% จากรายได้ในธุรกิจหลักและธุรกิจย่อย ประกอบด้วย รายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รวม 2,765.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 117.77 ล้านบาท หรือคิดเป็น 4.45%  โดยยังมีกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ 904.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.4 ล้านบาท จากการพัฒนาโครงการแนวราบและแนวสูง

 

 

ในส่วนธุรกิจให้เช่าและบริการนั้น บริษัทฯ มีรายได้ 195.90ล้านบาท เพิ่มขึ้น 66.05 ล้านบาท หรือคิดเป็น 50.86% โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากการให้เช่าและบริการพื้นที่คลังสินค้าและ โรงงานในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซนของบริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นอยู่100% ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นจากธุรกิจให้เช่าและบริการรวม 107.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 58.16% ทั้งยังมีรายได้จากธุรกิจสนามกอล์ฟ และธุรกิจบริหารอสังหาริมทรัพย์รวม 103.28 ล้านบาท  นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ลงทุนก่อสร้างคลับเฮ้าส์ใหม่ เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ทั้งในส่วนการให้บริการสนามกอล์ฟและร้านอาหาร ซึ่งจะช่วยเพิ่มสัดส่วนรายได้ ตลอดจนช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์และศักยภาพโครงการของบริษัทฯ ในทำเลดังกล่าว โดยเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ ผ่านมา

 

 

สำหรับการดำเนินธุรกิจในปีนี้ บริษัทฯ  ได้วางกลยุทธ์การเติบโตในด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการขาย โดยยังคงเน้นเพิ่มรายได้จากการพัฒนาโครงการแนวราบให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันได้วางแผนเพิ่มสัด ส่วนรายได้จากธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ที่สม่ำเสมอให้กับบริษัทฯ ในระยะยาว

 

 

ทั้งนี้ บริษัทฯมีแผนพัฒนาโครงการใหม่รวม 7 โครงการ รวมมูลค่า 4,720 ล้านบาท แบ่งเป็น โครงการบ้านเดี่ยว 5โครงการ และโครงการทาวน์โฮม 2 โครงการ โดยเน้นพัฒนาโครงการในทำเลใกล้เ คียงกับโครงการเดิมในปีที่ผ่านมาเนื่องจากเป็นทำเลที่มีศักยภาพตลอดจนยังมีกำลังซื้ออยู่มากอาทิ กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตก กรุงเทพฯ ตอนเหนือ และกรุงเทพฯ-ปทุมธานี ซึ่งทำเลกรุงเทพ-ปทุมธานีถือว่าเป็นทำเลที่ได้รับการตอบรับจากลูกค้าดีที่สุดทำเลหนึ่ง ประกอบกับการพัฒนาและปรับโฉมคลับเฮ้าส์สนามกอล์ฟใหม่ จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับทำเลดังกล่าวมากขึ้นอีกด้วย