อสังหาฯยังโตได้อีก10รายใหญ่รวยกำไร กวาดรายได้ปี60 กว่า22แสนล้านบาท | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ 

รายงานผลประกอบการบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯรอบปี 2560 มากัน(เกือบ)ครบแล้วProp2morrow.com  คัดเอาเฉพาะ 10 อันดับแรกบริษัทมหาชน(บมจ.) ได้แก่  1.บริษัทพฤกษา โฮลดิ้ง – PSH ,2. บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ – LH ,3.บริษัท ศุภาลัย -SPALI , 4. บริษัทเอพี (ไทยแลนด์)- AP, 5. บริษัท แสนสิริ – SIRI ,6. บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น-SC ,7. บริษัทแผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ – โกลเด้นแลนด์ หรือ Gold ,8.บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์-QH, 9.บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ – ANAN และ 10. บริษัทแอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์-LPN

ยอดขาย 5 อันดับแรกของบริษัทในรอบปี 2560 ได้แก่

 • อันดับ 1 คือ PSH อยู่ที่ 47,536 ล้านบาท  เพิ่มขึ้น 7% เทียบกับปี 2559
 • อันดับ 2 คือ AP อยู่ที่ 42,900 ล้านบาท  เพิ่มขึ้น 92% เทียบกับปี 2559
 • อันดับ 3 คือ SIRI อยู่ที่ 38,600 ล้านบาท  เพิ่มขึ้น 24% เทียบกับปี 2559
 • อันดับ 4 คือ ANAN อยู่ที่ 34,920 ล้านบาท  เพิ่มขึ้น 39% เทียบกับปี 2559
 • และอันดับ 5 คือ SPALI อยู่ที่ 30,077 ล้านบาท  เพิ่มขึ้น 27 % เทียบกับปี 2559

รายได้ 5 อันดับแรกของบริษัทในรอบปี 2560

 • อันดับ 1 คือ PSH  อยู่ที่ 43,922 ล้านบาท  ลดลง 6.1% เทียบกับปี 2559
 • อันดับ 2 คือ SIRI  อยู่ที่ 31,757 ล้านบาท  ลดลง 8% เทียบกับปี 2559
 • อันดับ 3 คือ LH  อยู่ที่ 31,724 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.90% เทียบกับปี 2559
 • อันดับ 4 คือ SPALI  อยู่ที่25,789 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10 % เทียบกับปี 2559
 • และอันดับ 5 คือ AP  อยู่ที่ 22,170 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.50 % เทียบกับปี 2559

ผลกำไรสุทธิ(Net Margin) 5 อันดับแรกของบริษัทในรอบปี 2560

 • อันดับ 1 คือ LH อยู่ที่ 10,463 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.41 % เทียบกับปี 2559
 • อันดับ 2 คือ SPALI อยู่ที่ 5,812 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19 % เทียบกับปี 2559
 • อันดับ 3 คือ PSH อยู่ที่ 5,456 ล้านบาท ลดลง 8.1% เทียบกับปี 2559
 • อันดับ 4 คือ QH อยู่ที่ 3,462 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12 % เทียบกับปี 2559
 • และอันดับ 5 คือ AP อยู่ที่ 3,148 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.50 % เทียบกับปี 2559

อสังหาฯยังโตได้อีก10รายใหญ่รวยกำไร กวาดรายได้ปี60 กว่า22แสนล้านบาท | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

ทั้ง10บริษัท(ไม่รวมQH) มียอดขายรวม 271,313 ล้านบาท มียอดรายได้รวม(รวม QH) 222,060 ล้านบาท และมีกำไรรวมทั้งสิ้น(รวมQH) อยู่ที่ 36,512 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนภาพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะยอดขายนั้นทั้ง 10 รายต่างมียอดขายที่เพิ่มขึ้น และในปี2561 อสังหาริมทรัพย์ยังเป็นธุรกิจที่ยังคงเติบโตได้อีกมาก เห็นได้จากการตั้งเป้ายอดขาย และรายได้ที่เพิ่มขึ้นของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “ออกตัวแรง 8 บิ๊กอสังหาฯเปิดตัว 260 โครงการใหม่รวมมูลค่ากว่า 3.43 แสนล้าน” https://prop2morrow.com/2018/02/12

 

PSH-LPN –SC –SIRI ทั้งรายได้-กำไรลดลง

หากพิจารณาถึงผลประกอบการด้านกำไรที่ลดลงคิดเป็นสัดส่วนมากสุดคือ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ฯ โดยในปี 2560 มีกำไรสุทธิที่ 1,062 ล้านบาท ลดลง 51%  เมื่อเทียบกับปีก่อน * อ่านรายละเอียดเพิ่มที่ “LPN กำไรปี’60 ..” https://prop2morrow.com/2018/02/14/lpn

อสังหาฯยังโตได้อีก10รายใหญ่รวยกำไร กวาดรายได้ปี60 กว่า22แสนล้านบาท | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

ปี 2561 : เป็นปี “Year of Change :  ปีแห่งการเปลี่ยนแปลง” ของแอล.พี.เอ็น.ฯตั้งเป้ายอดขายรวมอยู่ที่ 20,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นประเภทอาคารชุดพักอาศัย 17,000 ล้านบาท และประเภทบ้าน  3,000  ล้านบาท  ขณะที่เป้ารายได้จากการขายอยู่ที่ 12,000  ล้านบาท แบ่งเป็นอาคารชุดพักอาศัย 10,500 ล้านบาท และ   ประเภทบ้าน 1,500 ล้านบาท

อสังหาฯยังโตได้อีก10รายใหญ่รวยกำไร กวาดรายได้ปี60 กว่า22แสนล้านบาท | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

พร้อมกับเตรียมเปิดตัว 14 โครงการใหม่ไว้ที่ 18,000 ล้านบาท  แบ่งเป็นอาคารชุดพักอาศัย 15,000  ล้านบาท และประเภทบ้าน  3,000 ล้านบาท  อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมียอดขายที่รอรับรู้รายได้ในปี 2561 ในมืออยู่ประมาณ 5,900 ล้านบาท   คิดเป็น 50 % ของเป้ารายได้รวม ณ สิ้นปี 2560 มียอด Backlog รวมมูลค่า 7,400 ล้านบาท

 

ส่วน บริษัทเอสซี แอสเสท ฯทั้งรายได้และกำไรนั้นลดลง โดยมีรายได้ที่ 12,450 ล้านบาทลดลง 14% เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีรายได้อยู่ที่ 14,434 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 1,256 ลบ ลดลง 36% เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่ได้อยู่ที่ 1,968 ล้านบาท *อ่านรายละเอียดเพิ่มที่ “บอร์ดSCอนุมัติตั้งบริษัทย่อยลงทุนอสังหาฯอเมริกา” https://prop2morrow.com/2018/02/22  และ “SC ประกาศโรดแมป 3 ปีกวาดยอดขายกว่า6หมื่นล้าน” https://prop2morrow.com/2018/02/07/sc

 

ขณะที่บริษัท แสนสิริ มีผลประกอบการทั้งรายได้และกำไรลดลงเช่นกัน ดังนี้  มีรายได้(รายรับ)อยู่ที่ 31,757 ล้านบาท ลดลง 8% เมื่อเทียบปี 2559 ที่มีรายได้อยู่ที่ 34,395 ล้านบาท เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้จากการขายโครงการที่ลดลง 13% โดยรายได้จากการรายโครงการยังเป็นรายได้หลักของบริษัทคิดเป็นสัดส่วน 82% ของรายได้รวม (ตารางรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์)สําหรับรายได้จากการขายโครงการ ในช่วงปี 2558-2560 สามารถวิเคราะห์แบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์ได้ตาม ตารางด้านล่างนี้

อสังหาฯยังโตได้อีก10รายใหญ่รวยกำไร กวาดรายได้ปี60 กว่า22แสนล้านบาท | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

หากลงในรายละเอียดนั้นจะพบว่ารายได้จากการขายโครงการบ้านเดี่ยวในปี 2560 เพิ่มขึ้น19 %จาก 9,616 ล้านบาท ในปี 2559 มาอยู่ที่ 11,401 ล้านบาท โดยรายได้หลักมาจากโครงการเศรษฐสิริ จรัญ-ปิ่นเกล้า โครงการเศรษฐสิริ กรุงเทพ กรีฑา โครงการบุราสิริ ราชพฤกษ์-345 และโครงการเศรษฐสิริ พัฒนาการ  ทั้งนี้ มีรายรับจาก 4 โครงการรวม 3,696 ล้าน บาท คิดเป็น 14 %ของรายได้จากการขายโครงการทั้งหมด   รายได้จากการขายโครงการทาวน์เฮาส์ในปี 2560 มีจํานวน 1,751 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43% เมื่อเทียบ กับปีก่อนหน้า

 

ส่วนรายได้จากการขายโครงการคอนโดมิเนียมในปี 2560 อยู่ที่ 12,897 ล้านบาท คิดเป็น เกือบ50 % ของ รายได้จากการขายโครงการทั้งหมด ปรับลดลง 33%  จากจํานวน 19,260 ล้านบาทในปี 2559 ทั้งนี้ โครงการ ไนน์ตี้ เอท ไวร์เลส โครงการ โมริ เฮาส์ และโครงการ เอดจ์ สุขุมวิท 23 เป็นโครงการที่มีรายได้สูงสุด 3 อันดับแรก (ตามลําดับ) โดยรายรับ รวมจาก 3 โครงการดังกล่าว มีจํานวน 7,284 ล้านบาท คิดเป็น 28 % ของรายได้จากโครงการเพื่อขายทั้งหมด และในปี 2560 แสนสิริมีรายได้จากการขายโครงการมิกซ์อยู่ที่ 30 ล้านบาทจากโครงการอณาสิริ อยุธยา

 

สําหรับผลประกอบการด้านกำไรสุทธิของแสนสิริและบริษัทย่อย อยู่ที่ 2,825 ล้านบาท ลดลง 16 % จากกําไรสุทธิใน ปี 2559 จํานวน 3,380 ล้านบาท โดยในปี 2560 มีอัตรากําไรสุทธิที่ 8.9 % ของรายได้รวม ปรับลดลงจากอัตรากําไรสุทธิ ที่ 9.8  % ของรายได้รวมในปี 2559 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารและค่าใช้จ่ายอื่น

 

ส่วนบริษัทอนันดาฯแม้จะมีรายได้เพิ่มขึ้น 6% จากปีก่อน(ปี2559)มาอยู่ที่ 12,950 ล้านบาท ในปี 2560 แต่ผลประกอบการด้านกำไรลดลง 12% จากปีก่อนมาอยู่ที่ 1,328 ล้านบาทในปี 2560 * อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ “อนันดาฯ โชว์ตัวเลขผลประกอบการปี 60 -ตั้งเป้ายอดโอนปีนี้ที่ 38,000 ล้านบาท” https://prop2morrow.com/2018/02/23

 

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ มีรายได้ลดลง 6% เมื่อเทียบกับปีก่อนมาอยู่ที่ 18,102 ล้านบาทในปี 2560  แต่มีผลประกอบการด้านกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 12 % มาอยู่ที่  3,462 ล้านบาท  ในปี 2560 ควอลิตี้เฮ้าส์เปิดขายโครงการบ้านใหม่จำนวน 7 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 7,828 ล้านบาท และปิดโครงการบ้านที่ขายหมดแล้วจำนวน 13 โครงการ และ ปิดโครงการคอนโดมิเนียม  2 โครงการ

 

ส่วนบริษัทโกลเด้นแลนด์ มีผลประกอบการทั้งยอดขาย –รายได้ และกำไร เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2559 โดยมียอดขายที่ 20,000 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้น 11%  มี่รายได้อยู่ที่ 13,541 ล้านบาทปรับเพิ่มขึ้น 20% และมีกำไรสุทธิกว่า 1,700 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้น 64%  * อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ “โกลเด้นแลนด์ โกยกำไรปี’60 กว่า 1,700 ล้านบาท”.. https://prop2morrow.com/2018/02/14