พฤกษา โฮลดิ้ง ปี60 ผลประกอบการลดลงทั้ง รายได้  กำไร | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

“พฤกษา โฮลดิ้ง” แจงผลประกอบการปี 2560 เทียบกับปีก่อน ลดลงทั้งรายได้และกำไร โดยมีรายได้อยู่ที่ 43,935 ล้านบาท ลดลง 2,991 ล้านบาท หรือลดลง  6.4 % เมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่กำไรสุทธิเท่ากับ 5,456 ล้านบาทลดลงเท่ากับ 484 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็น  8.1 % ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์และเปิดโครงการใหม่

 

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยรายได้ที่มาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก บริษัทมียอดขายสำหรับปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มผลิตภัณฑ์อาคารชุดเพิ่มขึ้น 6,596 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น  57.4 %  เป็นผลมาจากการเปิดตัวโครงการอาคารชุดที่ได้รับผลตอบรับดีมียอดจองจำนวนมากภายในระยะเวลาไม่นาน อาทิเช่น โครงการเดอะทรี สุขุมวิท 71 เอกมัย, โครงการเดอะรีเซิร์ฟ ทองหล่อ,โครงการ Chapter One Shine บางโพ, โครงการเดอะรีเซิร์ฟ สุขุมวิท 61 และ โครงการเดอะรีเซิร์ฟ พหล-ประดิพัทธ์ เป็นต้น

พฤกษา โฮลดิ้ง ปี60 ผลประกอบการลดลงทั้ง รายได้  กำไร | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

สำหรับผลิตภัณฑ์ทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว และต่างประเทศ บริษัทมียอดขายลดลงจำนวน 1,452 ล้านบาท, 1,950 ล้านบาท และ 72 ล้านบาท (ตามลำดับ) ส่วนหนึ่งเนื่องจากมีการเปิดโครงการใหม่ที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2559 โดยในปี 2560 บริษัทมีการเปิดโครงการใหม่ทั้งหมด จำนวน 56 โครงการ มีมูลค่าโครงการเท่ากับ (Projectvalue) 59,247 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

โครงการของกลุ่มทาวน์เฮ้าส์ จำนวน 36 โครงการ มูลค่ารวม 28,942ล้านบาท

 โครงการบ้านเดี่ยว จำนวน 10 โครงการ มูลค่ารวม 10,180 ล้านบาท

 และ โครงการอาคารชุด จำนวน 10โครงการ มูลค่ารวม 20,125 ล้านบาท

พฤกษา โฮลดิ้ง ปี60 ผลประกอบการลดลงทั้ง รายได้  กำไร | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

รายได้

สำหรับปี 2560 บริษัทมีรายได้ทั้งหมดมาจากกลุ่มธุรกิจอสังหาฯ ประกอบด้วยรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เท่ากับ 43,935 ล้านบาท และรายได้อื่น 178 ล้านบาท รวมรายได้เท่ากับ 44,113 ล้านบาท

พฤกษา โฮลดิ้ง ปี60 ผลประกอบการลดลงทั้ง รายได้  กำไร | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

สำหรับผลประกอบการของปี 2560 ภาพรวมกลุ่มธุรกิจอสังหาฯ มีรายได้ 43,935 ล้านบาท ลดลง 2,991 ล้านบาท หรือลดลง  6.4 % เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยส่วนใหญ่ลดลงจากผลิตภัณฑ์อาคารชุด 1,781 ล้านบาท หรือลดลง  12.9 % เนื่องจากโครงการอาคารชุดส่วนใหญ่ยังไม่ถึงรอบในการโอนกรรมสิทธิ์ สำหรับรายได้จากบ้านทาวน์เฮ้าส์ลดลง 834 ล้านบาท หรือลดลง   3.5 % รายได้จากบ้านเดี่ยว ลดลงเล็กน้อย 253 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็น 2.7 %  และรายได้สำหรับโครงการต่างประเทศ ลดลง 116 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็น  89.8  % เนื่องจากโครงการโอนครบ 100% ในปี 2560 แล้ว และบริษัทยังไม่มีแผนในการเปิดโครงการในต่างประเทศเพิ่ม

 

อัตรากำ ไรขั้นต้นแบ่งตามผลิตภัณฑ์

สำหรับปี 2560 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นแบ่งตามผลิตภัณฑ์ ดังนี้  ทาวน์เฮ้าส์มีกำไรขั้นต้น  36.7  %  บ้านเดี่ยวมีกำไรขั้นต้น 34.4 %  และอาคารชุดมีกำไรขั้นต้น  36.4  % ซึ่งทุกผลิตภัณฑ์มีอัตรากำไรขั้นต้นดีขึ้นจากปีก่อนจากผลการบริหารและควบคุมต้นทุนของบริษัท

 

กำไรสุทธิ

บริษัทมีกำไรสำหรับปี 2560 เท่ากับ 5,456 ล้านบาท หรือคิดเป็น 12.4 %  ของรายได้รวม และกำไรของปีก่อน เท่ากับ 5,940 ล้านบาท คิดเป็น 12.6  % ของรายได้รวม โดยบริษัทมีกำไรลดลงเท่ากับ 484 ล้านบาท ลดลงคิดเป็น  8.1 % ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์และเปิดโครงการใหม่

พฤกษา โฮลดิ้ง ปี60 ผลประกอบการลดลงทั้ง รายได้  กำไร | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มธุรกิจอสังหาฯ มีโครงการที่เริ่มเปิดขายและยังดำเนินงานอยู่ (Active Project) จำนวน 181 โครงการ มูลค่ารวมโครงการ (Total project value) 192,367 ล้านบาท แบ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังนี้

กลุ่มทาวน์เฮ้าส์จำนวน 113 โครงการ มูลค่ารวม 91,777 ล้านบาท

กลุ่มบ้านเดี่ยวจำนวน 45 โครงการ มูลค่ารวม 48,787 ล้านบาท

กลุ่มโครงการอาคารชุดของกลุ่มธุรกิจ Value จำนวน 17 โครงการ มูลค่ารวม 37,755 ล้านบาท

และกลุ่มโครงการอาคารชุดของกลุ่มธุรกิจ Premium จำนวน 6 โครงการ มูลค่ารวม 14,047 ล้านบาท