พฤกษาทุ่มงบกว่า 11 ล้านบาท สร้างนวัตกรรมเพื่อลูกค้า | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

พฤกษาทุ่มงบกว่า 11 ล้าน สร้างนวัตกรรมเพื่อลูกค้า จัดประกวดภายในองค์กร Pruksa Innovation Awards 2017

 

พฤกษาบริษัทอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งของไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างนวัตกรรมเพื่อลูกค้า ทุ่มงบส่งเสริม วัฒนธรรมในองค์กร ด้านความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม เปิดโอกาสให้พนักงานพฤกษาได้มีส่วนร่วมพัฒนาโครงงานจากแนวคิด ไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานจริง  ด้วยการจัดประกวด Pruksa Innovation Awards  ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง  เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้พนักงานทั้งองค์กร กระตือรือล้นในการคิดค้นคว้าสิ่งใหม่ๆ เพื่อลูกค้าอยู่ตลอดเวลา และในปีนี้การประกวด Pruksa Innovation Awards 2017 มีทีมที่ส่งผลงานนวัตกรรมในด้านต่างๆ เข้าประกวด กว่า 70 โครงงาน โดย นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้มอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวด รวมมูลค่ากว่า 11.47 ล้านบาท ในประเภท Product Innovation, Process Innovation, Service Innovation และ New Business

 

นอกจากนี้พฤกษายังเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายแรกที่ได้รับรางวัลการันตีด้านนวัตกรรม CEN/TS 16555-1 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ  (MASCI)  ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่า พฤกษาเป็นผู้นำในการคิดค้นนวัตกรรมต่างๆ อย่างไม่หยุดยั้ง และใส่ใจ ในเรื่องคุณภาพ เพื่อลูกค้าทุกคน