ชีวาทัย ได้ 3 โครงการบ้านและคอนโดฯสร้างเสร็จพร้อมอยู่ หนุนผลประกอบการปี 2560 เติบโตทั้งกำไรและรายได้ เดินหน้าลงทุนในปี 2561 อีก 6 โครงการมูลค่ากว่า 4,000 ล้านบาท

 

บริษัท ชีวาทัย จำกัด(มหาชน) รายงานผลประกอบการของบริษัท ฯและบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2560 เทียบกับปี 2559 ว่า สำหรับปี 2560 บริษัทฯมีโครงการที่แล้วเสร็จพร้อมรับรู้ รายได้ในปี จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการชีวารมย์ รังสิต-ดอนเมือง โครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ บางโพ และโครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์อโศก ซึ่งบริษัทฯสามารถรับรู้รายได้จากทั้ง 3 โครงการนี้เป็นจำนวนมากและประกอบกับการฟื้นตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในรอบครึ่งปีหลัง จึงส่งผลยอดกำไรสุทธิมีการเติบโตมากกว่าปีก่อน 146.51 % โดยในปี 2560 มีกำไรสุทธิจำนวน 155.50 ล้านบาท คิดเป็น 7.61 % ของรายได้รวมเมื่อเทียบกับปี ก่อนเพิ่มสูงขึ้น 92.42 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

ชีวาทัย ลุย6โครงการใหม่ปีนี้หลังปี60ผลประกอบการโตทั้งรายได้กำไร | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

ด้านรายได้สำหรับปี 2560 บริษัทฯมีรายได้รวม จำนวน 2,042.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ านวน 841.70 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 70.10 % โดยมาจากรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 2,013.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 855.56ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 73.87 % สาเหตุหลักมาจากบริษัทฯมีโครงการที่สร้างแล้วเสร็จพร้อมรับรู้ รายได้ 3 โครงการเป็นจำนวน 1,373.61 ล้านบาท ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นส่งผลบริษัทฯสามารถระบายสินค้าคงเหลือได้ค่อนข้างมาก

 

จากเหตุผลดังกล่าวนี้จึงส่งผลให้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยในไตรมาส 4/2560บริษัทฯสามารถรับรู้รายได้จำนวน 1,203.77 ล้านบาทซึ่งมากกว่ารายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ทั้งปีของปีก่อน

 

ชีวาทัย ลุย6โครงการใหม่ปีนี้หลังปี60ผลประกอบการโตทั้งรายได้กำไร | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

สำหรับโครงการในอนาคตบริษัทฯมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและจะแล้วเสร็จพร้อมรับรู้ รายได้ในปี 2561 จำนวน 3 โครงการ ได้แก่โครงการชีวาทัย เพชรเกษม 27 โครงการชีวาโฮม รังสิต-คลองสี่ และ โครงการชีวาโฮม ประชาอุทิศ 90 โดยมีมูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้นกว่า 3,000 ล้านบาท  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเตรียมเปิดตัวโครงการใหม่ในปี 2561 อีก 6 โครงการ มูลค่ารวมทั้งสิน 4,190 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทฯพัฒนาเอง จำนวน 4 โครงการมีมูลค่า 3,740 ล้านบาท ส่วนอีก 2 โครงการเป็นการร่วมทุนในนาม บริษัทชีวา ฮาร์ท จำกัด จ านวน 2 โครงการมีมูลค่า 450 ล้านบาท