Gen Y คือกลุ่มคนที่เกิดอยู่ในช่วง พ.ศ.2523 – 2537 หรือคนที่อยู่ในช่วงอายุ 23-37 ปี ซึ่งก็คือกลุ่มคนที่อยู่ในช่วงที่เพิ่งเริ่มทำงาน ไปจนถึงระดับที่เพิ่งเริ่มเป็นผู้บริหาร ซึ่งปัจจุบันผู้ประกอบการอสังหาฯส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับกลุ่มดังกล่าวมาก เพราะเป็นคนรุ่นใหม่มีสัดส่วนค่อนข้างมากและไปตามเทรนด์ของโลก ที่พบว่าวัย Gen Y เป็นกลุ่มที่ค้นหาข้อมูลที่อยู่อาศัยมากที่สุด

 

ลูกค้าGen Y ของSCBมีสูงถึง 35%

นางสาวจามรี เกษตระกูล รองผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสูงสุดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)หรือ SCB เปิดเผยในงานสัมมนาซึ่งจัดขึ้นโดยเว็บไซต์ TerraBKK.com ภายใต้หัวข้อ”ลูกค้าเปลี่ยน เราต้องปรับ”ว่า เทรนด์ของลูกค้า Gen Y เริ่มเข้ามาในตลาดมากขึ้น ซึ่งจากข้อมูลของธนาคารพบว่ามีลูกค้า Gen Y ถึง 35% และเติบโตขึ้นเกือบ 30% จากปีที่ผ่านมาที่อยู่ที่ 20%  เป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมในการใช้สื่อออนไลน์มาก ดังนั้นผู้ประกอบการในทุกอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์จะต้องมีการปรับตัว ด้วยการหันมาใช้สื่อออนไลน์ในการเข้าถึงลูกค้าให้มากขึ้น ถ้ามีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยก็จะช่วยทำให้ปรับตัวได้เร็ว โดยผู้ประกอบการรายย่อยและรายใหญ่จะมีวิธีการทำตลาดก่อนพัฒนาโครงการต่างกัน โดยรายย่อย อาจจะมีต้นทุนการดำเนินการที่ต่ำกว่า และยังไม่พร้อมกับการใช้Big Dataถึง77% ซึ่งค่อนข้างมีความเสี่ยง ในขณะที่ผู้ประกอบการรายใหญ่จะมีต้นทุนในการดำเนินงานที่สูงกว่า และจะใช้วิธีการจ้างสำรวจ มีการเก็บข้อมูลลูกค้าเป็นDatabase มีความได้เปรียบผู้ประกอบการรายเล็กมาก โดยจากข้อมูลครึ่งปีแรก2560 พบว่ารายใหญ่มีส่วนแบ่งตลาดถึง 78%และรายย่อยมีส่วนแบ่งเพียง 22% เท่านั้น

 

 

พัฒนาสินค้าตอบโจทย์ลูกค้าตัดสินใจซื้อเร็ว

นางสาวภัทรีดา ภัทรธราดล  ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ภัทรีดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า เดิมครอบครัวดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ต่อมาในรุ่นตนซึ่งเป็นเจนเนอเรชั่นที่ 2 ได้ขยายไลน์มาพัฒนาอสังหาฯได้7-8 จากเดิมพัฒนาปีละ 1 โครงการ ปัจจุบันพัฒนาปีละ 5 โครงการ เพราะมีความต้องการที่จะพัฒนาโครงการให้เทียบเท่ารายใหญ่ จึงได้ศึกษาข้อมูลพบว่ามีหลากหลายมาก โดยเฉพาะGen Y ที่นิยมค้นหาข้อมูลทางออนไลน์มาก แม้จะใช้ระยะเวลาในการเลือกช้า แต่ตัดสินใจที่เร็วมาก จึงมีการพัฒนาสินค้าที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้า และเน้นการสร้างแบรนด์ เพื่อสร้างความจดจำผ่านสื่อFacebook มากขึ้น

 

“พฤติกรรมกลุ่ม Gen Y   “ช้า แต่เร็ว” การปรับตัวรับมือลูกค้า Gen Y   อย่างน้อยต้องพัฒนาให้สินค้าตรงกับความต้องการ  ตอบสนองให้ตรงจุด ลูกค้ากลุ่มนี้เมื่อเลือกซื้อโครงการจะมีการหาข้อมูลในหลายๆที่ การเข้ามาดูโครงการ จะดูทุกรายละเอียดทุกด้าน  และหากตัดสินใจซื้อแล้ว  เราต้องตอบสนองให้เร็ว นอกจากนี้ สินค้าที่พัฒนาต้องมีดีไซน์ จากการศึกษาข้อมูลที่ผ่านมาพบว่า กลุ่ม Gen Y  ต้องการสินค้าที่มีดีไซน์ตรงกับความต้องการของลูกค้า ของเราดีไซน์เป็นสไตล์โมเดิร์น  แต่ละโครงการมีธีมที่แตกต่างกัน แต่ตกแต่งภายใต้แบรนด์ภัทรีดา”นางสาวภัทรีดา กล่าว

 

กลุ่มอายุ28-35มีความพร้อมในการซื้อที่อยู่อาศัยมากสุด

ด้านนายสัมมา คีตสิน นักเศรษฐศาสตร์อสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่า กลุ่มGen Yในแต่ละประเทศจะมีความแตกต่างกัน เพราะฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมต่างกัน สำหรับประเทศไทยอาจจะต่องแบ่งเป็นเป็นGen Y ที่มีสถานะทางการเงินดี สืบทอดมาจากรุ่นพ่อแม่ ขณะเดียวกันอีกกลุ่มก็จะเป็นชนชั้นกลาง-ล่าง อาจมีสถานะทางเศรษฐกิจไม่ดีนัก ซึ่งอาจจะมีภาระหนี้สินทั้งจากการบริโภคและการกู้ยืมเพื่อการศึกษา ดังนั้นทั้ง 2 กลุ่มจะมีศักยภาพในการซื้อที่อยู่อาศัยในระดับราคาที่ต่างกัน ขณะเดียวกันGen Y หากแบ่งตามอายุ ก็จะมีระดับอายุตั้งแต่ 28-35 ปี และ 20-27 ปี ซึ่งมีความพร้อมในการซื้อที่อยู่อาศัยไม่เท่ากัน โดยกลุ่มอายุ28-35 ปี จะมีความพร้อมที่มากกว่า