กรมที่ดินเดินหน้าปรับระบบบริหารจัดการทั่วประเทศ รับยุคไทยแลนด์4.0 โดยเฉพาะงานรังวัดที่ดิน คาดปี61เหลือระยะเวลา 30 วัน ทั้งขยายสถานีดาวเทียมออกโฉนดรุ่นใหม่เพิ่มอีก 20 จังหวัด

 

กรมที่ดินเสนอแผน10ปีออกโฉนดครบ33ล้านแปลง | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

 

นายประทีป กีรติเรขา อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยในงานสัมมนาใหญ่ประจำปี2561 ซึ่งจัดโดยสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยและสมาคมอาคารชุดไทย ภายใต้หัวข้อ “บทบาทของกรมที่ดินที่มีต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์” ว่า ที่ผ่านมาสำนักงานที่ดิน460แห่งทั่วประเทศ มีงานค้างอยู่ 160,000 กว่าเรื่อง ซึ่งได้มีการปรับแก้ไขระบบการจัดการทำงานใหม่ รวมถึงการนัดรังวัดด้วย จากเดิมที่ต้องใช้ระยะเวลาในการเคลียร์งาน 227 วัน เหลือ 42 วัน โดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ 45-50 วัน แต่ในปี2561 นี้จะลดระยะเวลาให้เหลือไม่เกิน 30 วัน เนื่องจากเมื่อปี2560 ที่ผ่านมา ได้พัฒนาระบบรังวัดขึ้นมาใหม่ รวมถึงข้อมูลสารสนเทศ ที่นำระบบไอทีเข้ามาช่วยให้งานเร็วขึ้น รวมไปถึงการปรับกฎระเบียบ กฎกระทรวง ที่จะต้องแก้ไขให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบัน

 

กรมที่ดินเสนอแผน10ปีออกโฉนดครบ33ล้านแปลง | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ
ด้วยการออกโฉนดรุ่นใหม่อัตราส่วน 1 ต่อ 4,000 จะมีการกำหนดพิกัดดาวเทียมควบคู่กับหมายเลขหมุดที่ดินตามแนวแปลงที่ดินด้วย ซึ่งการวัดด้วยพิกัดดาวเทียมในอัตราส่วนดังกล่าว จะมีความคลาดเคลื่อนน้อยมากเพียงไม่เกิน 1 เซนติเมตร ช่วยลดความยุ่งยาก และค่าใช้จ่ายในการทำนิติกรรม ขณะนี้ดำเนินการไปแล้ว 18 จังหวัด และปี2561 จะเพิ่มอีก 20 จังหวัด หากมีสถานีดาวเทียมครบหมดก็จะประกาศใช้ทั่วประเทศ โดยขณะนี้มีจำนวนโฉนดที่ดินทั่วประเทศประมาณ 33 ล้านแปลง และที่ยังเป็นนส.3 และนส.3 ก อีกประมาณ 5 ล้านแปลง

 

กรมที่ดินเสนอแผน10ปีออกโฉนดครบ33ล้านแปลง | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

นอกจากนี้ยังได้มีการนำเสนอแผน 10 ปี ในที่ประชุมกรมที่ดิน เพื่อยกระดับการออกโฉนดที่ดินให้ครบทั้ง 33 ล้านแปลง งบประมาณปีละ 5,000 ล้านบาท จาก 500,000 รายทั่วประเทศ โดยเริ่มจากปี2562 นอกจากนี้ยังได้เชื่อมโยง กับกรมพัฒนาธุรกิจกับกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเริ่มใช้เฉพาะในพื้นที่กทม.ก่อนเมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา และจะพยายามออนไลน์ข้อมูลให้ได้ทั้งหมด

กรมที่ดินเสนอแผน10ปีออกโฉนดครบ33ล้านแปลง | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ
อีกทั้งกรมที่ดินยังได้สนับสนุนในการประกอบธุรกิจ ด้วยการตั้งศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน เพื่อรับเรื่องร้องเรียน โดยจะปรับจากเบอร์โทรหมายเลขโทรศัพท์ 7 หลัก ให้เหลือ 4 หลักเท่านั้น โดยศูนย์รับร้องเรียนได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2560 ที่ผ่านมา มีการร้องเรียนเข้ามารวม 1,848 เรื่อง