การขนส่งทางถนน


โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง(มอเตอร์เวย์) 3 เส้นทาง 

ความคืบหน้าโครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 :  ได้ลงนามสัญญาและเริ่มก่อสร้างแล้วทั้งหมดแล้ว (ผลงานการก่อสร้างคืบหน้ามากกว่า 32%) ในส่วนของงานระบบ เช่น ระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง ระบบควบคุมและบริหารการจราจร ด่านชั่งน้ำหนัก อยู่ระหว่างสำรวจ ออกแบบการก่อสร้าง และเตรียมการประกวดราคา โดยมีกำหนดแล้วเสร็จและเปิดให้บริการในปี 2562

ความคืบหน้าโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายชลบุรี (แหลมฉบัง) – หนองคาย  : อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสม ช่วงชลบุรี(ท่าเรือแหลมฉบัง)-ปราจีนบุรี(ทางหลวงหมายเลข 359)

ความคืบหน้าโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เส้นทางชลบุรี – ตราด  :  เส้นทางชลบุรี-ตราดอยู่ในแผนดำเนินการระยะที่ 1 (ระยะ 10  ปี)

โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง(มอเตอร์เวย์) 3 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางพัทยา-มาบตาพุด, เส้นทางแหลมฉบัง-หนองคาย และเส้นทางชลบุรี-ตราด  วงเงิน 3.53 หมื่นล้านบาท

 


1.โครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 7

 

สายกรุงเทพฯ-บ้านฉาง ช่วงพัทยา-มาบตาพุด (ซึ่งเป็นเส้นทางต่อเนื่องมาจากทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วงกรุงเทพฯ-ชลบุรี ที่เปิดใช้แล้ว และช่วงชลบุรี-พัทยา ที่กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานทางหลวงพิเศษ ที่มีการควบคุมการเข้าออกอย่างสมบูรณ์และมีระบบการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง)   สำหรับช่วงพัทยา-มาบตาพุดนั้น มีระยะทางรวม 32 กิโลเมตร มีจุดเริ่มต้นที่ กม.2+300 เชื่อมกับทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ผ่านอำเภอบางละมุง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สิ้นสุดที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ กม. 34+400 งบประมาณ 14,200 ล้านบาท แบ่งงานก่อสร้างในส่วนงานโยธา ออกเป็น 13 สัญญา

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : motorway.go.th

 

2.โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายชลบุรี(แหลมฉบัง)-หนองคาย

ระยะทาง 288  กิโลเมตร  ซึ่งจะเป็นเส้นทางแรกที่เชื่อมต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคตะวันออกสู่ทะเล  ทำให้ระบบการขนส่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยจะแบ่งการการดำเนินการออกเป็น 2  ช่วง ได้แก่

-ช่วงชลบุรี(ท่าเรือแหลมฉบัง)-ปราจีนบุรี(ทางหลวงหมายเลข 359)  ระยะทาง 124  กิโลเมตร มีจุดเริ่มต้นทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) บริเวณท่าเรือแหลมฉบัง  จังหวัดชลบุรี  ไปสิ้นสุดบริเวณทางหลวงหมายเลข 359  แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1  ชลบุรี(ท่าเรือแหลมฉบัง)-ทางหลวงหมายเลข 3340  ระยะทาง 64  กิโลเมตร และตอนที่ 2  ทางหลวงหมายเลข 3340 -ปราจีนบุรี(ทางหลวงหมายเลข 359)  ระยะทาง 60 กิโลเมตร  โดยรูปแบบเป็นทางหลวงขนาด 4-8 ช่องจราจร  มีด่านเก็บค่าผ่านทาง 6  แห่ง

-ช่วงปราจีน-หนองคาย   ระยะทาง  178  กิโลเมตร


ข้อมูลเพิ่มเติม : www.thaimotorway.com

 3.โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  เส้นทางชลบุรี-ตราด

 

ระยะทาง 216 กิโลเมตร  ซึ่งอยู่ในแผนแม่บทการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของกรมทางหลวง ระยะเวลา  20  ปี (พ.ศ. 2560-2579)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : www.motorway.go.th

 

 

คลิกอ่านแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านอื่นๆ

ของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC)