ธนาคารไทยพาณิชย์ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมทางการเงิน ผนึก SWIFT Global Payments Innovation (SWIFT gpi) ส่งนวัตกรรมระดับโลก End to End Tracking ระบบติดตามสถานะการโอนเงินต่างประเทศขาออกตั้งแต่ต้นทาง-ปลายทาง ให้บริการสำหรับลูกค้าธุรกิจเป็นครั้งแรกของประเทศไทย

 

นางภิมลภา สันติโชค รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด Commercial Banking Solution ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า ภาคธุรกิจการค้าระหว่างประเทศของไทยมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ธุรกรรมการโอนเงินต่างประเทศมีการเติบโตตามไปด้วย และเพื่อสนับสนุนให้ภาคการค้าระหว่างประเทศขยายตัวอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ธนาคารไทยพาณิชย์ จึงร่วมเป็นพันธมิตรกับ SWIFT Global Payments Innovation (SWIFT gpi) นำนวัตกรรม End to End Tracking เข้ามาใช้ในการติดตามสถานะการโอนเงินต่างประเทศขาออกตั้งแต่ต้นทาง-ปลายทาง สำหรับลูกค้าธุรกิจเป็นครั้งแรกในประเทศไทย นับเป็นบรรทัดฐานใหม่สำหรับบริการโอนต่างประเทศ ด้วยการติดตามสถานะและเส้นทางของเงินโอนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ตรวจสอบได้ทันที เพิ่มความมั่นใจในทุกธุรกรรมโอนเงินไปยังต่างประเทศให้กับคู่ค้า ปัจจุบันให้บริการนำร่องสำหรับการโอนเงินขาออกจากไทยไปยังต่างประเทศ และมีแผนที่จะพัฒนาบริการดังกล่าวครอบคลุมการโอนเงินขาเข้าจากต่างประเทศด้วยในอนาคต”

 

“นวัตกรรม End to End Tracking เป็นเรื่องที่ธนาคารชั้นนำจากทั่วโลกให้ความสำคัญ ขณะนี้มีธนาคารที่เข้าร่วมแล้วถึง 40 แห่ง เนื่องจากสถาบันการเงินทุกแห่งตระหนักดีว่าโลกการค้าในปัจจุบันถูกเชื่อมให้เป็นหนึ่งเดียว ดังนั้นเมื่อสามารถตรวจสอบสถานะการรับโอนเงินต่างประเทศขาออกตั้งแต่ต้นทาง-ปลายทางอย่างโปร่งใสเช่นนี้ จะทำให้คู่ค้าเกิดความเชื่อมั่นระหว่างกันมากยิ่งขึ้น นำไปสู่ปริมาณการค้าที่เติบโตยิ่งขึ้นต่อไป

 

ทั้งนี้ลูกค้าธุรกิจที่ใช้บริการโอนเงินต่างประเทศกับธนาคารไทยพาณิชย์ สามารถติดตามสถานะการโอนได้ที่ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ ธนาคารไทยพาณิชย์ 47 แห่งทั่วประเทศ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ไทยพาณิชย์ ชูนวัตกรรม End to End Tracking สำหรับลูกค้าธุรกิจ | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

ธนาคารไทยพาณิชย์ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมทางการเงิน ผนึก SWIFT Global Payments Innovation (SWIFT gpi) ส่งนวัตกรรมระดับโลก End to End Tracking ระบบติดตามสถานะการโอนเงินต่างประเทศขาออกตั้งแต่ต้นทาง-ปลายทาง ให้บริการสำหรับลูกค้าธุรกิจเป็นครั้งแรกของประเทศไทย รุกหน้าสร้างมาตรฐานบริการโอนเงินต่างประเทศที่โปร่งใส ติดตามและตรวจสอบได้ ตอบโจทย์ผู้ประกอบการเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคู่ค้าจากทั่วโลก นำร่องให้บริการผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าที่ต้องการโอนเงินออกไปชำระค่าสินค้ายังต่างประเทศ โดยมี นางภิมลภา สันติโชค(กลาง) รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด Commercial Banking Solution ธนาคารไทยพาณิชย์ ประกาศความพร้อมในการนำนวัตกรรม End to End Tracking ให้บริการสำหรับกับลูกค้าธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป