ออลล์ อินสไปร์ฯ จับมือแสงฟ้า เพิ่มศักยภาพงานก่อสร้าง | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

 

เมื่อเร็วๆนี้ นายธนากร ธนวริทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นพ.เชิดศักดิ์ อัมพรสุขสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 45 ปี ร่วมลงนามความร่วมมือทางธุรกิจ (MOU) ในฐานะผู้รับเหมาก่อสร้าง โครงการ Rise Rama 9 ซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญของบริษัทฯ ในการมุ่งมั่นพัฒนาโครงการให้มี ประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสูงสุด ให้ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้ อยู่อาศัย ไม่เพียงด้านการออกแบบอาคาร ฟังก์ชั่นการใช้สอยที่สอดคล้ องถึงความสะดวกสบาย และประโยชน์แก่ผู้อยู่อาศัยทุกกลุ่ม แต่บริษัทยังให้ความใส่ใจในขั้น ตอนการก่อสร้าง ด้วยการให้ความสำคัญกับนวัตกรรม การก่อสร้างที่คำนึงถึงหลักมาตร ฐานความปลอดภัยนำมาประยุกต์ใช้กั บการก่อสร้าง เพื่อการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้ประสบควา มสำเร็จต่อไปในอนาคต ณ สำนักงาน ย่านบางนา