เผยจำนวนบ้านจดทะเบียนปี 2560เทียบปีก่อน ลดลง 14% คอนโดฯหดตัวมกสุก 19 % สวนทางบ้านแฝดเพิ่มขึ้น 23%

 

นายนพร  สุนทรจิตต์เจริญ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH ได้เปิดเผยภาวะตลาดที่อยู่อาศัยในปี 2560 ที่ผ่านมาว่า ในช่วง 11 เดือน(ม.ค.- พ.ย 2560 ) จำนวนบ้านจดทะเบียนเพิ่มเฉพาะประเภทจัดสรร ตั้งแต่ ม.ค.- พ.ย. 2560  มีจำนวนรวมทั้งหมด 82,283  หน่วย ลดลง  17.9 %   เมื่อเทียบกับช่วงเวลา 11 เดือนของปี 59  (มีจำนวน 100,179 หน่วย)  หากประมาณการบ้านจดทะเบียนเพิ่มเฉพาะที่จัดสรรทั้งปี 2560  จะมีจำนวนรวมประมาณ 90,030  หน่วย  ลดลง 14.0%    เมื่อเทียบกับทั้งปี 2559  (มีจำนวนรวมทั้งหมด 104,628 หน่วย)

ยอดจดทะเบียนบ้านใหม่ปี60 ลดลง14 | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

ทั้งนี้ หากพิจารณา จำแนกตามประเภทที่อยู่อาศัยเฉพาะที่จัดสรร   ในช่วง 11 เดือนของปี 2560  และประมาณการทั้งปี  60  เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปี 2559   มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • ประเภทบ้านเดี่ยว ในช่วง 11 เดือนแรก  มีจำนวนรวม 11,155  หน่วย ลดลง 5.2%  เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 59  (มีจำนวน 11,772 หน่วย)   ประมาณการรวมทั้งปี 60  มีจำนวน 12,200  หน่วย  ลดลง 4.2%      เมื่อเทียบกับปี 59 ทั้งปี (มีจำนวนรวม 12,736  หน่วย)
  • ประเภทบ้านแฝด ในช่วง 11 เดือนแรก มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,029 หน่วย เพิ่มขึ้น 21.9 %  เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 59  (มีจำนวน 1,665 หน่วย)  ประมาณการรวมทั้งปี 60  มีจำนวน 2,330  หน่วย  เพิ่มขึ้น 23.%  เมื่อเทียบกับปี 59 ทั้งปี (มีจำนวนรวม 1,895  หน่วย)
  • ประเภททาวน์เฮ้าส์และอาคารพาณิชย์ ในช่วง 11 เดือนแรก มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 15,184 หน่วย ลดลง 2.3%   เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 59  (มีจำนวน 15,538 หน่วย)  ประมาณการรวมทั้งปี 60  มีจำนวน 16,600  หน่วย ลดลง 3.0 % เมื่อเทียบกับปี 59 ทั้งปี (มีจำนวนรวม 17,111 หน่วย)
  • ประเภทคอนโดมิเนียม ในช่วง 11 เดือนแรก มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 53,915  หน่วย ลดลง 24.3%  เมื่อเทียบช่วงเวลาเดียวกันของปี  59  (มีจำนวน 71,204 หน่วย) ประมาณการรวมทั้งปี 60  มีจำนวนรวม 58,900  หน่วย ลดลง 19.2 %   เมื่อเทียบกับปี 59  ทั้งปี มีจำนวนรวม 72,886 หน่วย)

ยอดจดทะเบียนบ้านใหม่ปี60 ลดลง14 | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

ที่มา : ธนาคารอาคารสงเคราะห์,** ปี 2538 เป็นปีที่บ้านจดทะเบียนสูงสุด นับตั้งแต่ปี 2530 เป็นต้นมา
* % การเปลี่ยนแปลง เปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อนหน้า , *p เป็นตัวเลขประมาณการ

 

ในปี2561 ภาวะตลาดที่อยู่อาศัยโดยรวมน่าจะเติบโตตามภาวเศรษฐกิจ เนื่องจากมีปัจจัยสนับสนุนหลายประการ ดังนี้ 1.ส่งออกมีแนวโน้มขยายตัว 2.การลงทุนของภาครัฐ ที่ขณะนี้เริ่มใส่เม็ดเงินลงไป 3.ภาคเอกชนมีความมั่นใจและลงทุนต่อเนื่อง 4.จำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเมืองไทยเพิม 5. ตลาดหุ้นที่มีการปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง 6.ต้นทุนค่าก่อสร้างไม่เพิ่ม แต่อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่ามีปัจจัยที่จะกระทบต่อธุรกิจ คือ ต้นทุนที่ดินปรับขึ้น และแนวโน้มอัราดอกเบี้ยจะมีการปรับขึ้นอีก .25-.50 สตางค์ แต่เชื่อว่าไม่น่าจะส่งผลต่อราคาที่อยู่อาศัยปรับเพิ่มขึ้นมากนัก และปรับขึ้นเป็นางทำเล