หลังจากที่ The NEXT Institute by SIU ร่วมกับบริษัท โฮมบายเออร์ไกด์ จำกัด เปิดหลักสูตรอบรม The NEXT Real ผ่านไปแล้ว 4 รุ่น กว่า 400 คน ที่เป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และผู้ที่อยู่ในแวดวงธุรกิจที่เกี่ยวข้อง จากทั้ง 4 รุ่นที่ผ่านมาประสบความสำเร็จอย่างสูง โดยเนื้อหาของหลักสูตรเป็นการแบ่งปันประสบการณ์จริงของวิทยากรแต่ละท่านในทุกแง่มุม ทั้งความสำเร็จ ข้อผิดพลาดและข้อพึงระวัง ซึ่งแต่ละท่านให้มุมมองใหม่และถ่ายทอดแนวคิด ตลอดจนความรู้ต่างๆ ซึ่งหาไม่ได้จากตำราอื่นๆ นอกจากนี้ผู้เรียนก็มีโอกาสได้พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรซึ่งเป็นตัวจริงของวงการ ก็เป็นโอกาสที่หาได้ยากเช่นกัน

หลักสูตร The NEXT Real เปิดรับสมัครรุ่น 5 | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ
The NEXT Real พร้อมเปิดรับสมัครรุ่น5

นายบริสุทธิ์ กาสินพิลา ผู้อำนวยการหลักสูตร The NEXT Real เปิดเผยว่า
หลักสูตร The NEXT Real ยังมีวิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือกูรูในแต่ละด้าน แต่ละสาขา ที่เป็นองค์ความรู้ในการสนับสนุนการทำธุรกิจอสังหาฯ และเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ที่กว้างขวางมากขึ้น ที่สำคัญยังนำข้อคิดและความรู้เหล่านี้ไปปรับใช้ได้จริงกับองค์กร ได้แก่ ความรู้ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี งานดีไซน์ ออกแบบ ก่อสร้าง กฎหมาย รวมถึงด้านการเงิน การลงทุน ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสที่ดียิ่งที่ผู้เรียนจะได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนกับวิทยากรกลุ่มนี้นอกเหนือจากวิทยากรตัวจริงด้านอสังหาริมทรัพย์

 

ในส่วนของความเป็นเครือข่ายของกลุ่มผู้เรียน มีการแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างผู้เรียน เกิดกิจกรรมดูโครงการของเพื่อนๆ ในรุ่น ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำให้เกิดความสนิทสนม ได้ทำกิจกรรมต่างๆ ด้วยกันจนนำไปสู่ Networking ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งเกิดการร่วมทุนทำโครงการ การซื้อขายสินค้าระหว่างกันทั้งเพื่อนในรุ่นและระหว่างรุ่น เป็น Networking ทางธุรกิจ Real Estate เป็นสังคมของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตัวจริง เชื่อมต่อธุรกิจและช่วยส่งเสริมต่อยอดความสำเร็จซึ่งกันและกัน จนกลายเป็นเครือข่ายสังคมของกลุ่มผู้เรียนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศและนอกเหนือจาก Networking ดังกล่าว ทางหลักสูตรยังได้ต่อยอดความเป็นเครือข่ายให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่อง คือการพัฒนา Application “RealConNext” ขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารภายในรุ่นและระหว่างรุ่น ทั้งนี้เพื่อให้ความเป็น Network มีความครบถ้วนและยั่งยืนตลอดไป

 

ที่ผ่านมาทางหลักสูตรได้จัดกิจกรรมการแสดงสินค้าและบริการของผู้เรียน ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดียิ่ง เกิดการซื้อขายจริง เกิดการแลกเปลี่ยนในด้านธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นการทำธุรกิจระหว่างผู้เรียนได้ในอนาคต ทางหลักสูตรเองได้เล็งเห็นประโยชน์ในส่วนนี้จึงกำหนดแผนงานที่จะจัดกิจกรรม ทั้งในรูปแบบการสัมมนา หรือการจัดแสดงสินค้าและบริการให้เป็นงานรวมรุ่นประจำปี นับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่นักเรียนแต่ละรุ่นมีโอกาสแนะนำธุรกิจของกันและกัน ซึ่งมีโอกาสพัฒนาเป็นคู่ค้าต่อไปได้ในอนาคตวิทยากรของหลักสูตร อาทิ นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ นายชายนิด อรรถญาณสกุล บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด(มหาชน), นายเศรษฐา ทวีสิน บริษัท แสนสิริ จำกัด(มหาชน), ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน), นายนิมิตร พูลสวัสดิ์ บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด(มหาชน)

 

นอกจากนี้ยังมีนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์คลื่นลูกใหม่แห่งวงการ อาทิ นายชานนท์ เรืองกฤตยา บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน), นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน), นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน),ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ บริษัม เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน), นายพีระพงศ์ จรูญเอก บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)และนายเจมส์ ดูอัน บริษัท เฟรเกรนท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) อีกทั้งยังมีวิทยากรในส่วนสนับสนุนอสังหาริมทรัพย์ อาทิ ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ จาก บริษัท เอเซีย พลัสกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด(มหาชน), นายวิศรุต ปัญญาภิญโญผล ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน) ,นายสมชาย ศิริเลิศพานิช บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) , นายธนวัฒน์ สุขัคคานนท์ บริษัท อินทีเรียร์ วิชั่น จำกัด เป็นต้น

 

“ภาพความสำเร็จที่เด่นชัดและเป็นรูปธรรมจากการเปิดมาแล้ว 4 รุ่น ตอกย้ำความเป็น “ผู้นำหลักสูตร สำหรับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตัวจริง” ทำให้มีผู้สนใจหลักสูตรนี้จำนวนมาก ดังนั้นทางหลักสูตรจึงได้เปิดรุ่นที่ 5 ขึ้น โดยมีระยะเวลาหลักสูตรระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 29 มิถุนายน 2561 และเปิดรับสมัคร ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้สนใจสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.thenextreal.com ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเรียนในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561”นายบริสุทธิ์ กล่าวในที่สุด

 

JSPปรับแบรนด์สร้างการรับรู้
นอกจากนี้ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร The NEXT Real รุ่นที่4 ยังได้มาแชร์ประสบการณ์ในฐานะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ด้วย โดยเริ่มจากนายธีระชาติ มโนธรรมรักษา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)หรือ JSP กล่าวในงานเสวนาภายใต้หัวข้อ “กลยุทธ์และการปรับตัวของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รุ่นใหม่”เปิดเผยว่า การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่จะต้องทบทวนจุดยืนของตัวเองให้ชัดเจน ซึ่งในส่วนของJSP นั้นที่ผ่านมา ลูกค้าจะรับรู้ในการพัฒนาโครงการสำเพ็ง2 และการพัฒนาอาคารพาณิชย์เพียงเท่านั้น ดังนั้นในปี2560 บริษัท ได้ปรับแบรนด์บ้านระดับ 5 ล้านบาทขึ้นไปมากขึ้น เพื่อให้ลูกค้าได้จดจำJSP ได้มากขึ้น ปีที่ผ่านมามีอัตราการเติบโต 40% หรือจาก3,000ล้านบาท เป็น 4,000 ล้านบาท ซึ่งในปี2561 บริษัทฯจะพยายามปรับปรุงกระบวนการภายในบริษัท เพื่อเพิ่มผลกำไรและรักษารายได้ให้ต่อเนื่อง

 

“อัลติจูด”เน้นกลยุทธ์2G3S
ขณะที่นายชยพล หรรรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า การดำเนินธุรกิจจะเน้นกลยุทธ์การพัฒนาที่ประกอบด้วย 2G  คือ 1.Gap หรือการมองหาช่องว่างตลาดประเภทของโครงการในเซกเมนต์ที่มียังเรียลดีมานด์ จะวางจุดเด่นของโครงการคือเน้นทำเล ประเภทโครงการ เซกเมนต์ และซัพพลายในทำเลนั้นๆต้องไม่มี และมองว่าตลาดในกทม.ยังมีที่ดินที่ใกล้รถไฟฟ้าที่ยังสามารถพัฒนาโครงการที่รายใหญ่ไม่เข้าไปทำได้ เพราะเป็นที่ดินขนาดเล็ก โดยเน้นสินค้าที่ไม่ค่อยมีคู่แข่งในตลาด เจาะเรียลดีมานด์ คือเน้นกลุ่มระดับบน ในขณะที่รายเล็กยังไม่ศักยภาพไม่เพียงพอที่จะพัฒนาโครงการในระดับดังกล่าว. 2.Gain มองว่าทุกโครงการที่พัฒนาอยู่ในทำเลที่กำลังเติบโต อาทิ ถนนพระราม9 หรือย่านพหลโยธิน24

 

และการพัฒนาโครงการยังประกอบด้วย 3Sโดย S แรกคือ Speed เน้นพัฒนาโครงการที่ขายได้เร็ว เสร็จเร็ว ส่งมอบเร็ว ไม่มีขนาดที่ใหญ่เกินเรียลดีมานด์ในพื้นที่นั้นๆ ,Standard วางมาตรฐานในการทำงานทุกขั้นตอนให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และSpirit การสร้างความเชื่อและทัศนคติของทีมงานให้มีค่านิยมเดียวกันในเรื่องการทำงาน เพื่อทำให้แผนที่วางไว้สำเร็จได้ด้วยดีและเชื่อว่าโครงการที่จะสามารถสร้างออกมาได้ดีจะต้องมาจากความคิดที่ดีของทีมงานด้วย