ตลาดอสังหาริมทรัพย์เขาใหญ่มีความคึกคักมากขึ้นในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวในขณะนี้ โดยมีคอนโดมิเนียมและบ้านพักตากอากาศโครงการสำคัญๆ หลายโครงการจัดกิจกรรมการตลาดเพื่อกระตุ้นการขาย แม้กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้จะมีส่วนในการดึงให้ลูกค้าเป้าหมายให้สนใจเข้าชมโครงการมากขึ้น แต่ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลอย่างแท้จริงต่อการตัดสินใจของผู้ซื้อ คือคุณภาพที่โครงการต่างๆ นำเสนอ ตามการรายงานจากบริษัทที่ปรึกษาและบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ เจแอลแอล

 

ตลาดอสังหาริมทรัพย์เขาใหญ่เข้าสู่ช่วงบูมอย่างชัดเจนในช่วงประมาณ 5-6 ปีที่แล้ว ซึ่งมีโครงการคอนโดมิเนียมและบ้านพักตากอากาศ (วิลล่า) เปิดตัวขึ้นเป็นจำนวนมาก จากการที่มีผู้มีรายได้ในระดับปานกลางและผู้มีฐานะดีจำนวนมากแสดงความสนใจหาซื้อคอนโดหรือวิลล่าใกล้กรุงเทพฯ เพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนในช่วงวันหยุด หรือเพื่อเตรียมไว้สำหรับเป็นที่อยู่อาศัยในวัยเกษียณ

 

อย่างไรก็ดี ความต้องการซื้อจริงไม่ได้มีระดับที่สูงเท่ากับระดับความสนใจ ดังนั้น จึงไม่สามารถรองรับจำนวนโครงการที่เปิดตัวขึ้นใหม่ได้ทั้งหมด ส่งผลให้ตลาดเขาใหญ่เริ่มชะตัวทั้งในแง่ของการก่อสร้างและการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดนับตั้งแต่ปี 2557

 

โครงการคอนโดและบ้านพักตากอากาศที่ยังคงมีการจัดกิจกรรมการขายคึกคักมากที่สุดในเขาใหญ่ในขณะนี้ ส่วนใหญ่เป็นโครงการเดิมที่เริ่มกลับมาดำเนินการกิจกรรมการขายอีกครั้ง และโครงการเดิมที่มีการขยายเฟสเพิ่ม อาทิ เช่น  สวอนเลค เขาใหญ่ (คอนโดราว 150 ยูนิต), เบลล่า เดล มอนเต้ (วิลล่าราว 50 หลัง), เซนเน็กซ์ (คอนโดราว 70 ยูนิต) และอากาศ เขาใหญ่ (คอนโดราว 100 ยูนิตและวิลล่า 8 หลัง) เป็นต้น

 

คอนโดและวิลล่าในเขาใหญ่มีระดับราคาที่หลากหลาย โดยคอนโดมีราคาขายระหว่าง 5-35 ล้านบาทต่อยูนิต ส่วนวิลล่ามีราคาขายระหว่าง 15 ถึงกว่า 100 ล้านบาทต่อหลัง แต่จากการสังเกตการณ์โดยเจแอลแอล พบว่า คอนโดที่ขายดีที่สุดในช่วงนี้ มีราคาขายระหว่าง 12-15 ล้านบาท ขณะวิลล่าที่ขายดีมีราคาระหว่าง 20-40 ล้านบาท

นายบัณฑูร ดำรงรักษ์ หัวหน้าฝ่ายบริการธุรกิจที่พักอาศัย เจแอลแอล กล่าวว่า ราคาคอนโดและวิลล่าที่ขายดีในเขาใหญ่ โดยทั่วไปอยู่ในระดับที่สูงกว่าราคาคอนโดและวิลล่าที่ขายดีเฉลี่ยในหัวเมืองท่องเที่ยวหลักๆ เมืองอื่นๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ผู้ซื้อในเขาใหญ่เป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงเป็นพิเศษ นอกจากนี้ จากการที่ราคาขายมักมีความสัมพันธ์กับคุณภาพของโครงการ ดังนั้น ราคาคอนโดและวิลล่าที่ขายดี ยังสะท้อนให้เห็นด้วยว่า ผู้ซื้อในเขาใหญ่ยินดีที่จะจ่ายสำหรับคอนโดหรือวิลล่าที่มีคุณภาพสูง

 

เขาใหญ่เป็นตลาดที่มีผู้ซื้อเฉพาะกลุ่ม ซึ่งหลักๆ ประกอบด้วยชาวไทยที่มีฐานะช่วงวัย 40 ปีขึ้นไปที่ซื้อไว้เพื่อใช้เองและให้ความสำคัญสูงกับคุณภาพของคอนโดหรือวิลล่าที่ซื้อ ดังนั้น เชื่อว่าโครงการที่จะเปิดตัวขึ้นใหม่ๆ ที่เขาใหญ่ในอนาคตจะเป็นโครงการระดับพรีเมี่ยม

 

“แม้จะมีกำลังซื้อค่อนข้างสูง แต่กลุ่มผู้ซื้อในเขาใหญ่ไม่ได้มีจำนวนไม่จำกัด ดังนั้น เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อกลุ่มนี้ ผู้พัฒนาโครงการใหม่ๆ จำเป็นที่จะต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงสิ่งที่ผู้ซื้อเป้าหมายคาดหวัง” นายบัณฑูรสรุป