UpDate โครงการลงทุนด้านการคมนาคม ปี 2560 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

1.โครงการรถไฟทางคู่ สายชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น

ความคืบหน้า :   งานก่อสร้างคืบหน้าไปแล้วกว่า 21% ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างทางรถไฟยกระดับบริเวณสถานีขอนแก่น ระยะทาง 5 กิโลเมตร เพื่อแก้ไขปัญหาจุดตัดระหว่างทางรถยนต์กับรถไฟ ถมคันทางรถไฟ วางรางใหม่ และเปิดใช้สถานีชั่วคราวที่สร้างทดแทนสถานีเดิมที่ถูกรื้อย้ายออกจากพื้นที่ก่อสร้าง

เป็นการก่อสร้างทางรถไฟใหม่เพิ่ม 1 ทาง ตำแหน่งด้านขวา ทาง (ด้านตะวันออก) และขนานไปกับทางรถไฟเดิม ระยะทางรวมประมาณ 187 กิโลเมตร โครงสร้างทางรถไฟเป็นทางวิ่งระดับพื้นทั้งหมด ยกเว้นช่วงบริเวณสถานี ขอนแก่นจะเป็นทางรถไฟยกระดับ ระยะทางประมาณ 5.4 กิโลเมตร มีสถานีรถไฟระดับพื้น 18 สถานี และสถานีรถไฟยกระดับ (สถานีขอนแก่น) 1 สถานี

2.โครงการรถไฟทางคู่ สายชุมทางถนนจิระ-อุบลราชธานี

ความคืบหน้า :   เตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา  คาดว่าจะเปิดประมูลได้ประมาณกลางปี 2561

เป็นการก่อสร้างทางรถไฟใหม่เพิ่ม 1 ทาง ตำแหน่งด้านขวา ทาง (ด้านตะวันออก) และขนานไปกับทางรถไฟเดิม ระยะทางรวมประมาณ 187 กิโลเมตร โครงสร้างทางรถไฟเป็นทางวิ่งระดับพื้นทั้งหมด ยกเว้นช่วงบริเวณสถานี ขอนแก่นจะเป็นทางรถไฟยกระดับ ระยะทางประมาณ 5.4 กิโลเมตร มีสถานีรถไฟระดับพื้น 18 สถานี และสถานีรถไฟยกระดับ (สถานีขอนแก่น) 1 สถานี

3.โครงการรถไฟทางคู่ สายขอนแก่น-หนองคาย

ความคืบหน้า :   เตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา  คาดว่าจะเปิดประมูลได้ประมาณกลางปี 2561

ระยะทาง 174  กิโลเมตร

4.โครงการรถไฟทางคู่ สายบ้านไผ่-นครพนม  

ความคืบหน้า :   เตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา  คาดว่าจะเปิดประมูลได้ประมาณกลางปี 2561

ระยะทาง 355 กิโลเมตร

5.โครงการรถไฟความเร็วสูง  กรุงเทพฯ-นครราชสีมา (โคราช)

ความคืบหน้า  :  ได้รับการอนุมัติ EIA แล้ว โดยจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อขออนุมัติให้กรมทางหลวง (ทล.) ดำเนินการก่อสร้าง ตอนที่ 1 ระยะทาง 3.5 กม. (สถานีกลางดง-ปางอโศก) ซึ่งได้กำหนดเริ่มต้นก่อสร้างในวันที่ 21 ธ.ค. 2560

เป็นความร่วมมือระหว่างไทยกับจีน  เป็นรถไฟความเร็วสูง 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพื่อขนส่งคนเป็นหลัก   โดยแนวเส้นทางจากกรุงเทพฯ-แก่งคอย-นครราชสีมา  ระยะทาง 252.35 กิโลเมตร เงินลงทุนประมาณ 179,000  ล้านบาท   แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 4 ตอน คือ 1.จากกลางดง-ปางอโศก ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร 2.จากปากช่อง-คลองขนานจิตร์ ระยะทาง 11 กิโลเมตร 3.จากแก่งคอย จ.สระบุรี-จ.นครราชสีมา ระยะทาง 119 กิโลเมตร และ 4. จากกรุงเทพ-แก่งคอย จ.สระบุรี ระยะทาง 119 กิโลเมตร

6.โครงการมอเตอร์เวย์พัทยา-มาบตาพุด

ความคืบหน้า : ได้ลงนามสัญญาและเริ่มก่อสร้างแล้วทั้งหมดแล้ว ในส่วนของงานระบบ เช่น ระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง ระบบควบคุมและบริหารการจราจร ด่านชั่งน้ำหนัก อยู่ระหว่างสำรวจ ออกแบบการก่อสร้าง และเตรียมการประกวดราคา คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการในปี 2562

ระยะทางรวม 32 กิโลเมตร มีจุดเริ่มต้น ที่ กม.2+300 เชื่อมกับทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ผ่านอำเภอบางละมุง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สิ้นสุดที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ กม. 34+400 งบประมาณ 14,200 ล้านบาท แบ่งงานก่อสร้างในส่วนงานโยธา ออกเป็น 13 สัญญา

7.โครงการสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา

ความคืบหน้า :คณะรัฐมนตรีเห็นชอบงบประมาณ(งบกลาง)เพิ่มเติม  เพื่อศึกษาการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา อาทิ การสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารอาคาร 2, การสร้างรันเวย์ที่ 2 และศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน เป็นต้น

ตามแผนพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือให้ทัดเทียมสนามบินสุวรรณภูมิ

UpDate โครงการลงทุนด้านการคมนาคม ปี 2560 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

 คลิกอ่านหัวข้อ Update โครงการลงทุนด้านการคมนาคม ปี 2560
และโครงการที่สำคัญๆ อื่นๆ

Update ข้อมูลล่าสุด 6 พ.ย. 2560

UpDate โครงการลงทุนด้านการคมนาคม ปี 2560 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

Update ข้อมูลล่าสุด 23 ธ.ค. 2560

UpDate โครงการลงทุนด้านการคมนาคม ปี 2560 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

Update ข้อมูลล่าสุด 26 ธ.ค. 2560

UpDate โครงการลงทุนด้านการคมนาคม ปี 2560 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

Update ข้อมูลล่าสุด 25 ธ.ค. 2560

UpDate โครงการลงทุนด้านการคมนาคม ปี 2560 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

Update ข้อมูลล่าสุด 28 ธ.ค. 2560

UpDate โครงการลงทุนด้านการคมนาคม ปี 2560 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

Update ข้อมูลล่าสุด 29 ธ.ค. 2560

UpDate โครงการลงทุนด้านการคมนาคม ปี 2560 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ