ภาคกลาง

 

1.โครงการรถไฟทางคู่  สายนครปฐม-หัวหิน

ความคืบหน้า  :  ได้ผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการแล้ว  เริ่มงานก่อสร้างตั้งแต่ปลายปี 2560  เป็นต้นไป  ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 3  ปี

ระยะทาง  169  กิโลเมตร  เป็นการพัฒนารถไฟทางคู่ใหม่ โดยก่อสร้างทางรถไฟใหม่เพิ่ม 1 ทาง ขนานไปกับทางรถไฟเดิม เขตทางกว้าง 60 เมตร ระบบรางเป็นทางกว้าง 1 เมตร (Meter Gauge) มีจำนวน 28 สถานี  แนวเส้นทางมีจุดเริ่มต้นที่สถานีรถไฟนครปฐม (กม.47+700) ไปตามแนวเส้นทางรถไฟเดิม  มุ่งไปทางทิศตะวันตกถึงชุมทางหนองปลาดุก จากนั้นแนวเส้นทางเลี้ยวซ้ายลงสู่ภาคใต้ ผ่านจังหวัดราชบุรี เพชรบุรี สิ้นสุดที่ กม. 217+700 (เลยสถานีหัวหินไปประมาณ 4 กิโลเมตร) โดยบริเวณสถานีช่วง กม.211+582.900 ถึง กม.215+872.900 ระยะทาง 4.290 กิโลเมตร เป็นทางวิ่งยกระดับ

งานก่อสร้างแบ่งออกเป็น 2 สัญญา ได้แก่

– สัญญาที่ 1  ช่วงนครปฐม-หนองปลาไหล  (กม.47+700 – กม.140+700)   ระยะทาง 93 กิโลเมตร วงเงิน 8,390.09 ล้านบาท  โครงสร้างทางรถไฟเป็นทางวิ่งระดับพื้นดิน มีสถานีรถไฟระดับพื้นดิน 17 สถานี

– สัญญาที่ 2  ช่วงหนองปลาไหล-หัวหิน  ระยะทาง  76 กิโลเมตร วงเงิน 7,676.93 ล้านบาท โครงสร้างทางรถไฟเป็นทางวิ่งระดับพื้นดิน และโครงสร้างทางรถไฟทางคู่ยกระดับ 1 แห่ง สถานีรถไฟระดับพื้นดิน 9 สถานี และสถานีรถไฟยกระดับ 1 สถานี

ข้อมูลเพิ่มเติม  : www.railway.co.th

2.โครงการรถไฟทางคู่  สายหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์

ความคืบหน้า  :  โครงการอยู่ระหว่างการขอพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ระยะทาง 84 กิโลเมตร  งบก่อสร้าง 9,990.26 ล้านบาท เป็นการก่อสร้างทางวิ่งรถไฟใหม่เพิ่ม 1 ทาง ขนานไปกับทางรถไฟเดิม โครงสร้างทางรถไฟวิ่งระดับพื้นดินทั้งหมด  มีสถานีรถไฟระดับพื้น 12 สถานี ระบบรางเป็นทางกว้าง 1  เมตร (Meter Gauge)

ข้อมูลเพิ่มเติม  : www.railway.co.th

3.โครงการรถไฟทางคู่  สายลพบุรี-ปากน้ำโพ

ความคืบหน้า  :  อยู่ระหว่างดำเนินการหาผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการ 

ระยะทาง 116 กิโลเมตร เป็นการก่อสร้างทางรถไฟใหม่เพิ่ม 1 ทาง ซึ่งจะก่อสร้างทางรถไฟระดับพื้นดิน (At grade) ทางขนานไปกับทางรถไฟเดิม และก่อสร้างทางรถไฟใหม่เพิ่ม 2 ทางบริเวณเลี่ยงเมืองลพบุรี โดยเป็นการก่อสร้างทางรถไฟระดับพื้นดิน (At grade) ระยะทาง 9 กิโลเมตร และทางรถไฟทางคู่ยกระดับ (Elevated) ระยะทาง 23 กิโลเมตร งานก่อสร้างสถานีรถไฟใหม่ และงานปรับปรุงสถานีรถไฟเดิมรวม 20 สถานี) งานระบบรางเป็นทางกว้าง 1 เมตร (Meter Gauge)

ข้อมูลเพิ่มเติม  : www.railway.co.th

4.โครงการรถไฟความเร็วสูง  สายกรุงเทพฯ-หัวหิน

ความคืบหน้า  : สนข.ได้ศึกษาและออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จ ล่าสุดได้มีการปรับแนวเส้นทางช่วงเลี่ยงเมืองเพชรบุรี  เพื่อลดปัญหาการใช้เขตทางหลวง

โครงการรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ–หัวหิน  ซึ่งจะสามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงสุด 250 กม./ชม. ขนส่งผู้โดยสารได้ประมาณ 500-700 คน/เที่ยว  โดยใช้ระยะเวลาในการเดินทางจากกรุงเทพฯ – หัวหิน เพียง 1 ชั่วโมง 5  นาที  จากเดิมที่เคยใช้เวลาเดินทาง(ทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลและรถโดยสารประจำทาง) ประมาณ 3  ชม.

แนวเส้นทาง   :    เริ่มต้นที่บริเวณสถานีกลางบางซื่อ  เป็นโครงสร้างยกระดับขนานไปกับโครงการทางรถไฟชานเมือง สายสีแดง  ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน   ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา  เมื่อถึงบริเวณบางบำหรุจะเริ่มลดระดับลงมาอยู่บนเขตทางรถไฟปัจจุบัน   ผ่านจังหวัดนครปฐม  ราชบุรี  เมื่อเข้าสู่อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรีแล้ว  แนวเส้นทางจะเบี่ยงออกจากแนวรถไฟสายใต้  บริเวณตำบลบางจาก  เข้าสู่สถานีเพชรบุรีที่ตำบลธงชัย  โดยไปใช้พื้นที่ว่างด้านฝั่งตะวันตกของถนนเพชรเกษมแทน  แล้วเข้าสู่แนวเส้นทางรถไฟสายใต้อีกครั้งบริเวณสถานีหนองไม้เหลือง  จากนั้นมุ่งลงใต้ ผ่านอำเภอชะอำ  สิ้นสุดปลายทางที่สถานีหัวหิน  รวมระยะทาง  209  กิโลเมตร  (ในอนาคตจะขยายแนวเส้นทางไปยังปาดังเบซาร์)  มีสถานีให้บริการ 4  สถานี  ดังนี้

1.สถานีนครปฐม  (สถานีจะสร้างอยู่ที่บริเวณสถานีรถไฟเดิม)
2.สถานีราชบุรี, (สถานีจะสร้างอยู่ที่บริเวณสถานีรถไฟเดิม)
3.สถานีเพชรบุรี (สถานีจะสร้างอยู่ที่บริเวณสถานีรถไฟเดิม)
4.สถานีหัวหิน   (สถานีจะสร้างอยู่บนถนนเพชรเกษมแทนสถานีเดิม)

5.โครงการมอเตอร์เวย์   สายบางใหญ่-กาญจนบุรี

ความคืบหน้า  : มีผลงานก่อสร้างมากกว่า 3% แล้ว  โดยมีกำหนดเปิดให้บริการปี 2563

ระยะทาง 96 กิโลเมตร  แนวเส้นทางของมอเตอร์เวย์สายดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี, นครปฐม, ราชบุรี และกาญจนบุรี โดยมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่บริเวณทางแยกต่างระดับบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี แล้วไปสิ้นสุดที่บริเวณทางหลวงหมายเลข 324 อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี รูปแบบของโครงการเป็นทางหลวงพิเศษที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางเป็นระบบปิดตลอดเส้นทาง โดยมีขนาด 4-6 ช่องจราจร มีเขตทางกว้างตามแบบ 50 เมตร, 70 เมตร, 90 เมตร, 100 เมตร และบริเวณทางแยกต่างระดับซึ่งมีเขตทางกว้างตามแบบก่อสร้าง พร้อมทางแยกต่างระดับ 8 แห่ง  ซึ่งกรมทางหลวงแบ่งเป็น 25 ตอนในงานโยธาลงนามแล้ว 24 ตอน เหลืออีก 1 ตอน คือ ตอน 3

ข้อมูลเพิ่มเติม : www.motorway.go.th

6.โครงการมอเตอร์เวย์  สายนครปฐม-ชะอำ

ความคืบหน้า  : อยู่ระหว่างเตรียมออก พ.ร.ฎ.เวนคืนที่ดิน  โดยมีกำหนดเปิดให้บริการปี 2565

ระยะทาง 109  กิโลเมตร   มีเขตทางกว้าง200-1,000 เมตร จะพาดผ่านพื้นที่ 4 จังหวัด เริ่มจากจังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดเพชรบุรี มีจุดเริ่มต้นจากจุดเชื่อมมอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี ที่บริเวณต่างระดับนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ผ่านจังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จนมาบรรจบกับถนนเพชรเกษม กิโลเมตรที่ 188 ในอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร มีด่านเก็บค่าผ่านทาง 9 ด่าน

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.doh.go.th/doh/th/projects-th/important-project/309-motorway.html

 คลิกอ่านหัวข้อ Update โครงการลงทุนด้านการคมนาคม ปี 2560
และโครงการที่สำคัญๆ อื่นๆ

Update ข้อมูลล่าสุด 6 พ.ย. 2560

Update ข้อมูลล่าสุด 23 ธ.ค. 2560

Update ข้อมูลล่าสุด 25 ธ.ค. 2560

Update ข้อมูลล่าสุด 27 ธ.ค. 2560

Update ข้อมูลล่าสุด 28 ธ.ค. 2560

Update ข้อมูลล่าสุด 29 ธ.ค. 2560